Sieć Najciekawszych Wsi ma skupiać miejscowości interesujące pod względem dziedzictwa kulturowego, liczby zabytków, wyróżniające się ładem przestrzennym. Ich potencjał miałby być atrakcyjny dla przyszłych turystów.

Na listę 50 najciekawszych wsi weszły trzy miejscowości pomorskie - Marzęcino w gminie Nowy Dwór Gdański, Żuławki w gminie Stegna (obie w powiecie nowodworskim) oraz Swołowo w gminie Słupsk. Dlaczego tylko trzy? Inne, a było w sumie 10 (pozostałe to - Kruszyniany, Soce, Trześcianka, Wojszki, Gniewino, Mechowo, Drewnica), nie przeszły specjalnej weryfikacji. Zaznaczmy, w ubiegłym roku sto potencjalnych miejscowości wskazała pozarządowa organizacja - Polska Sieć Rozwoju i Odnowy Wsi.

Następnie zespół naukowców z polskich uczelni wyższych (geografowie, ekonomiści, urbaniści, architekci) ocenił 39 różnego rodzaju elementów dotyczących atrakcyjności wsi - układ przestrzenny, zabytki, funkcjonowanie czy oferty danej wsi. W połowie kwietnia odbyła się specjalna inwentaryzacja w terenie, w czasie której naocznie oceniano, czy dana wieś nadaje się do "sieci". Wyłoniono 50. Najwięcej reprezentantów w "pięćdziesiątce" mają województwa dolnośląskie i warmińsko-mazurskie (po sześć), a najmniej kujawsko-pomorskie (jedna wieś). - Marzęcino ma ciekawą historię, unikatowe położenie geograficzne i walory przyrodnicze - mówił Edmund Łabieniec, nauczyciel miejscowej szkoły, regionalista. W tej wsi oraz w Żuławkach doceniono m.in. zabytkowe, drewniane budynki, a w Swołowie Muzeum Kultury Ludowej oraz bazę noclegową.

Dodajmy, inicjatorem utworzenia "sieci", pod auspicjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, wspomniana wyżej PSRiOW oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Podobne projekty realizowane są w całej Europie.

Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce. Na listę trafiły też miejscowości z Pomorza, ale tylko trzy. Spełniły one specjalne wymogi.