TOP PRODUKT 2015 | Nominacja nr 5: Oddział okulistyczny Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o.o.

dm
Oddział okulistyczny Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o.o. pełniący dyżury 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przyjmuje rocznie około 850 Pacjentów, posiada 20 łóżek, wykonuje średnio rocznie 195 zabiegów specjalistycznych i 819 operacji.

Oddział umiejscowiony jest w Budynku nr 9 w siedzibie spółki przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia Redłowo. Ze względu na kompleksową, wielospecjalistyczną działalność Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Oddział Okulistyczny zaopatruje chorych w stanach ostrych po urazach, a także obejmuje swoją opieką pacjentów planowych z przewlekłymi schorzeniami oczu, ściśle współpracując z pozostałymi oddziałami szpitala.

Do głównych zadań Oddziału Okulistycznego należy: diagnostyka i leczenie chorób oczu, wykonywanie zabiegów operacyjnych w obrębie przedniego odcinka oka, w tym zaopatrywanie urazów oczu oraz małe zabiegi na aparacie ochronnym oka w trybie ambulatoryjnym.

Profil zabiegowy obejmuje: jaskrę, zaćmę, gradówkę, plastykę powiek, ksantelazmę oraz zabiegi w trybie ostrym. Operacje i zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym przy użyciu kropli oraz w znieczuleniu ogólnym na sali zabiegowej znajdującej się na terenie Oddziału.

Wysoce wykwalifikowana kadra medyczna zarządzana przez lek.med. Włodzimierza de Lavala współpracuje z innymi ośrodkami okulistycznymi na terenie całego kraju, stale uczestniczy w szkoleniach, sympozjach i zjazdach naukowych, czynnie przyczynia się do nieustannego podnoszenia jakości i standardów leczenia poprzez wdrażanie procedur akredytacyjnych, z pozytywnymi od lat opiniami Polskiej Izby Handlu Zagranicznego przyznającej certyfikaty ISO.

W celu zapewnienia naszym pacjentom ciągłości leczenia, lekarze Oddziału Okulistycznego udzielają konsultacji zdrowotnych od poniedziałku do piątku w przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.

www.szpital-morski.pl

Dane kontaktowe:
Kierownik Oddziału: 58 72 60 259
Dyżurka lekarska: 58 72 60 206
Gabinet lekarski: 58 72 60 228
Gabinet zabiegowy: 58 72 60 165
Dyżurka pielęgniarska: 58 72 60 167

Wideo