Teraz zielone światło dla inwestycji, wkrótce zielone światło dla kierowców. Rusza kolejny etap budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

Teraz zielone światło dla inwestycji, wkrótce zielone światło dla kierowców. Rusza kolejny etap budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. CZYTAJ WIĘCEJ ▶ ▶ ▶
Teraz zielone światło dla inwestycji, wkrótce zielone światło dla kierowców. Rusza kolejny etap budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. CZYTAJ WIĘCEJ ▶ ▶ ▶ Przemyslaw Swiderski
Prace przy ważnym etapie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta dostały zielone światło. Zgodę na realizację inwestycji drogowej podpisali we wtorek wojewoda Dariusz Drelich i dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA, Karol Markowski

Spis treści

Dzięki temu dokumentowi z rygorem natychmiastowej wykonalności rozpoczęła się budowa węzła Żukowo-Gdańsk-Południe. W ramach inwestycji połączona zostanie Obwodnica Trójmiasta z trasą S6 oraz z trasą S7. Podpisanie nastąpiło w miejscu, w którym powstanie węzeł. W wydarzeniu uczestniczyli również były wiceminister infrastruktury Marcin Horała i wójt gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki.

- Możemy powiedzieć, że dziś rozpoczęły się prace budowlane na wszystkich odcinkach. Te prace, które trwały parę miesięcy temu teraz obejmą cały odcinek planowanej inwestycji. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to najważniejsza, najbardziej potrzebna i najbardziej wyczekiwana inwestycja dla Pomorza - mówił Marcin Horała. Jak zaznaczył, jej zadaniem jest odciążenie Obwodnicy Trójmiasta.

- Dzięki podpisanemu dokumentowi wykonawca może już rozpoczynać prace. Nowa inwestycja będzie liczyła ok. 40 km, a jej koszt to ponad 2 200 mln zł. Jest ona kluczowa dla rozwoju regionu, w tym dla portów w Gdyni i Gdańsku. Wszystkie zadania związane z budową Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta zostały przekazane wykonawcy - mówił wojewoda Dariusz Drelich

Inwestycja ma znaczenie o charakterze krajowym. Głównym założeniem jest odciążenie i upłynnienie ruchu tranzytowego. Planowo budowa ma się zakończyć w 2025 roku. W ramach inwestycji powstaną węzły Żukowo-Gdańsk Południe na połączeniu istniejących tras S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska, oraz węzły Żukowo i Lublewo. Zbudowana zostanie również obwodnica Żukowa.

Nowe inwestycje drogowe na terenie województwa pomorskiego - plany i terminy

Połączenie S-6 od węzła Lębork-Wschód z ul. Gdańską w Lęborku to pierwszy, ale ważny krok do budowy obwodnicy wschodniej miasta. Równocześnie to jedna z kilku inwestycji, których celem jest rozbudowa i poprawa jakości połączeń drogowych na terenie województwa pomorskiego.

Połączenie pozwoli odciążyć komunikacyjnie dzielnicę Lębork Wschód i przekieruje ruch z S-6 na DW-214 do Łeby z ominięciem centrum miasta. Miasto Lębork kilka miesięcy temu przygotowało dla tej inwestycji Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnym krokiem ma być opracowanie ZRID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W sprawie budowy łącznika spotkali się urzędnicy z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem.

- Inwestycja mogłaby ruszyć pod koniec przyszłego roku i zostać zakończona do 2025 roku - mówi burmistrz Lęborka Witold Namyślak. - Ten zjazd byłby w przyszłości częścią obwodnicy wschodniej miasta. Obejmowałby budowę wiaduktu nad torami, mostu nad rzeką i ronda.

Łącznie powstałby 680-metrowy odcinek drogi. Łącznik ma kosztować ok. 30 mln zł, a jego budowę ma sfinansować Urząd Marszałkowski z ewentualnym wsparciem miasta. Burmistrz dodaje jednak, że na ten cel jeszcze nie zaplanowano środków w budżetach samorządów.

- Główny ciężar finansowania przedsięwzięcia będzie przypadał na koniec 2024 roku, potem 2025 rok i być może częściowo na 2026 rok, czyli tak, jak jest zaplanowane zakończenie budowy drogi S-6 - mówi burmistrz Namyślak. - Główne płatności zaplanowano w 2025 roku. Marszałek zdeklarował finansowanie tego przedsięwzięcia. Jeśli uda nam się pozyskać pieniądze z innego źródła, to tę inwestycję wesprzemy. Jeśli nie znajdziemy, to - jak wynikało ze spotkania - będzie to realizowane z budżetu województwa pomorskiego, jako fragment obwodnicy wschodniej.

W 2020 roku zawiązał się zespół, złożony z przedstawicieli miasta, powiatu lęborskiego, Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zajmuje się przygotowaniem tej inwestycji, należącej do zadań województwa pomorskiego.

- Są też inne możliwości, być może uda się zrealizować to przedsięwzięcie w ramach prac przygotowawczych związanych z budową elektrowni jądrowej. Obwodnice buduje też rząd, są inne instytucje - wymienia Witold Namyślak, który podkreśla, że ważnym krokiem będzie budowa łącznika z ulicą Gdańską. - Jeśli uda nam się zbudować ten ważny fragment tej inwestycji, to go wykonajmy. Jako pierwszy etap budowy obwodnicy, najtrudniejszy i bardzo ważny dla miasta.

Pomysł na Kościerzynę

Są też szanse na rozbudowę obwodnicy Kościerzyny. Pozwoliłoby to wyprowadzić ruch z centrum miasta.

Obwodnica Kościerzyny pozwoliła w dużym stopniu zlikwidować korki w centrum miasta. Niestety, w sezonie letnim widać, że ruch wciąż jest wzmożony. Chodzi głównie o auta zmierzające w kierunku Stężycy, Sierakowic czy Łeby. Kierowcy zmierzający w te strony nie mają wyjścia - muszą przejechać przez centrum Kościerzyny. Jest szansa, że to się zmieni, a nadzieję daje ostatnia wizyta wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały.

Podczas dyskusji na temat istotnych dla rozwoju powiatu kościerskiego inwestycji drogowych sporo uwagi poświęcono możliwościom rozbudowy Obwodnicy Północnej Kościerzyny, a dokładniej od węzła Wieżyca w Kościerskiej Hucie do połączenia z drogą wojewódzką nr 214 nieopodal Kościerzyny Wybudowanie. Dzięki temu ruch w kierunku Łeby zostałby wyprowadzony z centrum miasta. Niespełna trzykilometrowy odcinek mógłby rozwiązać problem korków.

- Od 2018 roku szukamy rozwiązania, które dałoby szansę na uzupełnienie obwodnicy o fragment w kierunku Skorzewa, co pozwoliłoby wyprowadzić poza teren miasta cały ruch z 214 - mówi Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. - Wizyta przedstawicieli rządu daje nam ogromne nadzieje, bowiem zadeklarowali oni, że będą szukać pieniędzy, które pozwoliłyby sfinansować to zadanie. To zadanie z pewnością zostanie rozłożone na lata.

Ważne jednak, aby wykonać pierwszy krok.

Samorządowcy z Kościerzyny mają też pomysł na to, jak nieco taniej wybudować drogę. Wystarczy, że byłaby ona zrealizowana w takim standardzie jak trasa prowadząca do Żukowa.

- To nie musi być tak wysoki standard, w jakim powstała obwodnica - dodaje burmistrz. - Droga do Żukowa jest bardzo dobrej jakości i taka też byłaby wystarczająca dla odcinaka łączącego obwodnicę z 214.

Od 2019 roku miasto i gmina wiejska Kościerzyna otrzymały w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 10 047 351 zł. To prawie 13 kilometrów nowych dróg. Kolejne kilometry i infrastruktura są remontowane także z programu Polski Ład. To np. ul. Paderewskiego, połączona z realizacją skrzyżowania z ul. Norwida i Piechowskiego. Prace mają się zakończyć do sierpnia. Inwestycja warta 6 526 712,56 otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 4 927 354 zł.

Człuchów czeka na obwodnicę

Obwodnica Człuchowa znalazła się w rządowym planie budowy 100 obwodnic. Wyczekiwana od lat przez mieszkańców droga w ciągu dróg krajowych 22 i 25 w końcu ma realną szansę na powstanie. Kością niezgody jest jednak wybór wariantu przebiegu trasy.

Jak na razie, jako najlepszy rozpatrywany jest wariant W1, zwany jasnoniebieskim. Samorządowcy są z takiej decyzji zadowoleni, natomiast wyraźnie rozczarowani są mieszkańcy Sieroczyna w gminie Człuchów. Rekomendowany wariant obwodnicy biegnie przez ich wieś. Klamka jeszcze jednak nie zapadła, a ostateczna decyzja będzie do końca roku - sieroczynianie będą walczyć o wariant W4 (fioletowy), który omija ich miejscowość.

Od 2021 roku w toku rozmów samorządowców z mieszkańcami proponowane warianty mieniły się rozmaitymi kolorami, którymi zaznaczano linie na mapie. Najpierw były warianty jasno- i ciemnoniebieski, jasno- i ciemnozielony oraz pomarańczowy. W późniejszym czasie, po protestach mieszkańców Sieroczyna, pojawił się dodatkowo wariant fioletowy - najdłuższy (29 km), ale za to szerokim łukiem omijający tę wieś.

Dziś brane są pod uwagę warianty: W1 (jasnoniebieski) - 19,1 km, W1A (ciemnoniebieski) - 21 km, W2A (ciemnozielony) - 23,7 km oraz W4 (fioletowy) - 29 km. Rekomendację gdańskiej GDDKiA otrzymał wariant W1.

Przez samo miasto Człuchów faktycznie przebiegać będzie zaledwie około 10 procent planowanej obwodnicy (w zależności od wariantu). Większość drogi znajdować się będzie na terenie gminy wiejskiej Człuchów - dlatego też w tej kwestii bardzo ważne jest stanowisko wójta Pawła Gibczyńskiego.

- Skoro żaden z wariantów nie spełnia w stu procentach oczekiwań wszystkich mieszkańców - bo każdy wariant miał swoje uwagi, w każdym wariancie było coś, co trzeba było poprawić - to ja się po prostu zdałem na opinię ekspertów i taką naprawdę szczegółową analizę. Przekonuje analiza, którą przedstawili projektanci - mówi wójt gminy Człuchów Paweł Gibczyński.

Wójt dodaje, że dużym plusem jest pojawienie się w dokumentach kolejnego elementu - obwodnicy Jaromierza, która ma być wykonana jako osobny projekt. Jaromierz to miejscowość położona wzdłuż drogi krajowej 22 - często dochodzi tam do wypadków. Włodarza nieco martwi jednak koszt dodatkowego odcinka 4-kilometrowa obwodnica Jaromierza ma kosztować 47 mln złotych, a nie do końca wiadomo, czy gmina nie będzie musiała wyłożyć części kwoty z własnych środków.

Koszt obwodnicy to - w najkrótszym wariancie ok. 591 mln zł, a najdłuższym - 804 mln zł.

Budowa obwodnicy ma ruszyć w 2026 r., a zakończy się prawdopodobnie w roku 2029. Nie istnieje wariant, który zadowoli wszystkich - włodarzy, mieszkańców miasta i gminy. Pozostaje mieć nadzieję, że cokolwiek zadecyduje DDKiA w Warszawie - na lokalnym gruncie będą wypracowane rozwiązania jak najlepsze dla każdego.

Druga nitka w Słupsku

Natomiast na obwodnicy Słupska rozpoczęte zostały prace ziemne przy budowie drugiej nitki tej drogi. Obwodnica jest drogą dwujezdniową tylko w obrębie węzłów, stąd konieczność jej rozbudowy w ramach kompleksowej realizacji drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim. Zakres robót na obwodnicy obejmuje nie tylko budowę drugiej jezdni na trzech odcinkach międzywęzłowych. W ramach zamówienia zrealizowane ma być też poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości dziesięciu metrów i poprawa jej odwodnienia. Co kluczowe, wybudowane zostaną cztery obiekty mostowe. Największy i najważniejszy z nich to drugi most przez Słupię, który ma mieć ok. 147 m długości. Ponadto przybędzie ekranów akustycznych - wzdłuż trasy stanie ich dodatkowe 640 metrów.

Koszt poszerzenia i rozbudowy obwodnicy to 128,4 mln zł. Przypomnijmy, że oferta firmy Strabag na te prace była nie tylko najbardziej konkurencyjna spośród pozostałych dwóch oferentów, ale też dużo niższa niż kwota, którą na ten cel chciała przeznaczyć inwestor. Kalkulacje GDDKiA wskazywały na budżet rzędu 238 mln zł.

Obwodnica, jak i cała S6 ma zostać oddana do użytku do końca 2025 roku. Przypomnijmy, obwodnica Słupska została zbudowana w 2010 r. za 435 mln zł.

Natomiast do końca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku drogę DW 21 między Słupskiem a Ustką.

- Obecnie na rozbudowie drogi krajowej 21 jest budowane rondo we Włynkówku oraz przepusty pod drogą przed miejscowością Zimowiska - informuje Piotr Michalski z gdańskiego oddziału GDDKiA. - Prace przygotowawcze przy przebudowie mostu we Włynkówku już się rozpoczęły. Wykonawca czeka na poprawę pogody, by je kontynuować. W tym miejscu nie będzie mostu tymczasowego, ale obecny obiekt zostanie poszerzony i tym właśnie poszerzeniem będzie odbywał się ruch wahadłowy.

Trwa głosowanie...

Czy budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta usprawni ruch w Gdańsku, Sopocie i Gdyni?

Polecjaka Google News - Dziennik Bałtycki

Strefa Biznesu: Co dalej z limitami płatności gotówką?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie