Telefon zaufania dla dzieci. Pomoc potrzebna od zaraz!

Kamil Kusier
Kamil Kusier
Aleksandra Kantypowicz: Rodzice muszą uważać na potrzeby swoich dzieci, zamiast je oceniać
Aleksandra Kantypowicz: Rodzice muszą uważać na potrzeby swoich dzieci, zamiast je oceniać 123rf
Udostępnij:
- Telefon zaufania ratuje zdrowie psychiczne, a często nawet i życie i to nie jednego młodego człowieka, ale całego pokolenia młodych ludzi - mówi Aleksandra Kantypowicz, psycholog z Gdańska. Nie sposób się z tymi słowami nie zgodzić. Zwłaszcza, gdy mówimy o pomocy, która w głównej mierze skierowana jest do dzieci i młodzieży. Tym lepiej, że w Polsce funkcjonuje kilka różnych organizacji, które nieodpłatnie oferują pomoc najmłodszym. A którzy, jak wskazują statystyki, z tej pomocy raz, że chętnie korzystają, dwa - tej pomocy potrzebują.

Telefon zaufania dla dzieci - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

W przestrzeni publicznej przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, jakoby polskie dzieci i młodzież pozbawieni mieli być fachowego wsparcia, które do tej pory zapewniała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, realizując ogólnopolski numer wsparcia 116 111. Numer ten w 2008 roku powołało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Fundacji, współfinansowanie działania numeru na przestrzeni 14 lat jego działania oscylowało w granicy 30-60 procent rocznego budżetu, jaki potrzebny był do jego dalszego funkcjonowania. W ostatnich latach wsparcie z resortu zdrowia wynosiło niewiele ponad 100 tysięcy złotych rocznie, co stanowiło niespełna 3 procent budżetu.

Telefon zaufania dla dzieci - biuro rzecznika Praw Dziecka

Równolegle do telefonu zaufania prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, również od kilkunastu lat swoje wsparcie dla najmłodszych kierowało biura Rzecznika Praw Dziecka, który jak potwierdza popiera wszelkie inicjatywy, które w zakresie swoich obowiązków oferuję profesjonalną pomoc dla dzieci i młodzieży.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki” biuro prasowe Rzecznika Praw Dziecka, w opinii Mikołaja Pawlaka każda profesjonalna, rzetelna pomoc dla dzieci i młodzieży jest cenna i powinna być udzielana w jak najszerszym zakresie.

W 2021 roku Rzecznik Praw Dziecka zawarł z Ministerstwem Zdrowia porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia działalności Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, to jednak działania prowadzone.

Telefon zaufania dla dzieci - prawie 40 tysięcy połączeń telefonicznych

Eksperci dyżurujący przy telefonie 800 12 12 12 odebrali i przeprowadzili ok. 10 tysięcy rozmów na czacie. Podjęto 220 spraw, które wymagały pilnego sprawdzenia sytuacji dziecka lub dotyczyły interwencji z uwagi na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia dziecka.

Telefony zaufania - 800 12 12 12, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka, oraz 116-111, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - działają od kilkunastu lat i udzielają profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży.

Telefon zaufania dla dzieci - statystyki fundacji

Podobne statystyki w 2021 roku odnotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jak informuje Anna Grabowska, rzecznik prasowy Fundacji - w 2021 roku, działając w trybie całodobowym, przeprowadzili 57 621 rozmów, odpowiedzieli na 9232 wiadomości online.

Jak zaznacza Fundacja Liczba interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka rośnie z roku na rok. W 2018 roku było ich 346, w 2019 - 519, w 2020 - 747, w 2021 - aż 823.

Tym bardziej ważne jest, że w przestrzeni publicznej funkcjonować będzie nadal kilka telefonów zaufania, z których skorzystać będą mogli najmłodsi.

Telefon zaufania dla dzieci - o korzyściach mówi psycholog Aleksandra Kantypowicz

- Jako psycholożka na co dzień pracująca z dziećmi i młodzieżą, mam poczucie, że telefon zaufania ratuje zdrowie psychiczne, a często nawet życie i to nie jednego młodego człowieka, ale całego pokolenia młodych ludzi - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Aleksandra Kantypowicz. - Samo poczucie, że jest bezpieczne miejsce, które pomieści przeżywane dziecięce emocje, trudności, poczucie bezsilności, beznadziei, które usłyszy o „moich myślach samobójczych”, pozostawia nadzieję, że w przezywanym bólu, cierpieniu, smutku te dzieci zostaną zrozumiane. Telefon zaufania daje poczucie, że jest miejsce lub ktoś na świecie, kto się wstawi za tymi dziećmi, kto powie im „masz prawo tak czuć”, uprawomocni ich potrzeby. Często to jedyne miejsce, które znajduje się na liście ratunkowej, w sytuacji kryzysowej młodej osoby.

[

Telefon zaufania dla dzieci - potrzebne środki

Kilka dni temu w sieci założona została zbiórka, której celem miało być nie tyle uratowanie telefonu zaufania, co zapewnienie jego dalszego funkcjonowania w trybie całodobowym. Organizatorem zbiórki w porozumieniu z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę był Aleksander Twardowski. Na 20 stycznia 2022 roku z oczekiwanych 350 tysięcy złotych zebrano niemal 2 miliony złotych.

- W mediach bardzo często pojawiała się informacja, że milion złotych pokrywa roczny koszt funkcjonowania telefonu 116 111 - mówi Anna Grabowska, rzecznik prasowy Fundacji. - Niestety roczny koszt działania numeru wynosi ok. 3,5 miliona złotych. Jesteśmy bardzo wdzięczny za wszelką okazaną pomoc. Zebrane środki z pewnością zapewnią stabilność finansowania i funkcjonowania numeru 116 111 do końca 2022 roku.

Jak podkreśla Anna Grabowska, od początku istnienia telefonu tj. od 2008 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła prawie 1,5 miliona rozmów, udzieliła 86 262 odpowiedzi na wiadomości od dzieci, a także podjęła 3201 interwencji ratujących zdrowie i i życie.

Telefon zaufania dla dzieci - wsparcie Orange

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, swoją działalność rozpoczął 20 listopada 2008 roku. Telekomunikacja Polska, obecnie Orange, jako operator telekomunikacyjny i firma zaangażowana społecznie w pomoc dzieciom zdecydowała się wspomóc Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzięki tej współpracy wszyscy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Numer 800 12 12 12 jest udostępniony na zasadach niekomercyjnych. Czat nie wymaga logowania i nie trzeba instalować żadnej aplikacji.

Telefon zaufania dla dzieci - anonimowy, bezpłatny, działający cała dobę

Podobnie funkcjonuje telefon zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. Co warte podkreślenia w każdym europejskim kraju pod numerem 116 111 osoby poniżej 18 roku życia otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie.

O tym, jak ważne jest wsparcie dla dzieci i młodzieży porozmawialiśmy z gdańską psycholog Aleksandrą Kantypowicz, pracującą na co dzień w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie oraz w poradni Psycholodzy24.pl.

Telefon zaufania dla dzieci - dlaczego jest taki ważny?

Co do słuszności działania dziecięcych telefonów zaufania nie ma najmniejszych wątpliwości, to jednak, dlaczego ich funkcjonowanie jest aż tak ważne?

- Wzrastająca samoświadomość psychiczna młodych ludzi musi zostać zaopiekowania, dlatego, że dotyka ona, także głębszego rozumienia krzywdy, której doświadczyli i z którą zbyt długo pozostawali sami - zaznacza Aleksandra Kantypowicz. - Telefon zaufania, może stać się miejscem, który przerwie milczenie w ognisku domowym lub rówieśniczym, o tym co czujemy naprawdę.

Jak zauważa psycholog specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą czasy pandemiczne, w których żyjemy, pozwoliły zetknąć się nam z emocjonalną rzeczywistością w taki w sposób, że obnażyły lęki i zmusiły do tego, żeby czuć, to co trudne i przerażające lub smutne, w sposób, który nie ukryją żadne maski.

Na co jednak zwracać uwagę, gdy dziecko świadomie lub też nie zaczyna zwracać swoją uwagę sygnalizując problemy, z którymi zaczyna sobie nie radzić?

- Kierując słowa ku rodzicom, mogę wskazać, żeby byli uważni na potrzeby swoich dzieci, zamiast je oceniać - tłumaczy Aleksandra Kantypowicz. - Co oznacza, że aby nie przeoczyć stanów depresyjnych lub rozwijających się zaburzeń lękowych, warto zadawać pytania i swoją postawą dawać poczucie, gotowości na przyjęcie to co może być nieprzyjemne i trudne.

Jak tłumaczy psycholog zaburzenia depresyjne, w okresie dorastania mogą mieć przebieg dysforyczny, co oznacza, że możemy zaobserwować u dziecka drażliwość, wybuchy złości, gniewu, prowokowanie odrzucenia, trudno wówczas spostrzec smutek, który kryje się pod tą warstwą, a tym samym okazać zrozumienie i zadbanie, o dziecko, szczególnie, że możemy odnieść wrażenie, że robi nam na złość.

- Podobnie trudniej rozpoznać zaburzenia depresyjne, gdy depresja jest maskowana - dodaje Aleksandra Kantypowicz. - Wówczas nasze dziecko, może zgłaszać objawy bólowe, np. częste skargi na bóle głowy lub inne bóle somatyczne, widoczne będą zaburzenia zachowania, może pojawić się bezsenność lub nadmierna senność przy braku wyraźnie widocznego smutku. Z moich obserwacji wynika, że rodzice często przenoszą odpowiedzialność za zdrowie psychiczne dziecka na telefon lub komputer, mówiąc „to wszystko przez ten telefon”, tutaj chcę zauważyć, że owszem problem uzależnienia od telefonu czy gier typu online czy offline jest na tyle ważny i żywy, że znalazł się w najnowszej klasyfikacji ICD11 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-11, wydanej w styczniu 2021 roku) jako nowa pozycja, ale w kontekście stanów depresyjnych, nadużywanie telefonu czy komputera, często stanowi sposób na odłączenie się od myśli o braku poczucia sensu, od smutku, złości, frustracji, wstydu, to sposób radzenia sobie poprzez ucieczkę od tego co trudne do zniesienia. Oznacza, to, że ważne jest abyśmy jako rodzice spróbowali zmierzyć się z własną odpowiedzialności za dziecko, odsłaniając jaką funkcję może pełnić to co mnie niepokoi w zachowaniu mojego syna czy córki, zamiast w oskarżać urządzenie za stan emocjonalny mojego dziecka.

Telefon zaufania dla dzieci - zaburzenia lękowe

Jak zaznacza psycholog, inną często pojawiającą się diagnozą w przypadku młodzieży są zaburzenia lękowe, które mogą mieć różny charakter i przebieg, tutaj ważne jest, żeby dać dzieciom tyle poczucia bezpieczeństwa, aby mogły podzielić się tym, czego doświadcza, gdy idzie do szkoły, gdy ma powiedzieć przed klasą prezentację, gdy ma włączyć kamerkę na nauczaniu zdalnym. To poczucie bezpieczeństwa w domu, może zdecydować o tym, czy doświadczenie lęku rozwinie się w całe spektrum zaburzeń lękowych.

Telefon zaufania dla dzieci - wspieranie dzieci

Zdaniem Aleksandry Kantypowicz ważne są tu wspierające komunikaty, kierowane do dziecka, zaczynające się od: - masz prawo do... - to jest w ok jeśli… - możesz czuć… - to normalne, że...

- Równie ważne są też słowa wsparcia, takie jak „rozumiem, że to musiało być naprawdę trudne”, „przykro mi, że przez to przechodzisz”, „jeśli mnie potrzebujesz to jestem i mogę ciebie wysłuchać”, „czego potrzebujesz?”, „jak mogę tobie pomóc?” - wylicza Aleksandra Kantypowicz. - Są to komunikaty „uważniające” potrzeby drugiego człowieka, dają poczucie bycia ważnym i kochanym, nawet wtedy, gdy przechodzi się trudniejszy czas lub mierzy z przykrym doświadczeniem Głos wsparcia, zwłaszcza słyszany od najbliższych, to niezwykłe doświadczenie, które spotykać powinno każde dziecko, które nie tylko wymaga pomocy, ale słyszany na co dzień, który zbuduje pewność siebie, pomoże w trudnej chwili lub okaże się nieocenionym gestem wsparcia.

- Każdemu młodemu człowiekowi życzę, żeby usłyszał te słowa w swoim życiu od kogoś dorosłego - mówi psycholog. - Czasami telefon zaufania jest pierwszym miejscem, które pozwala doświadczyć takiej formy pomocy, w której ważne są rozwiązania, ale też samo zauważenie potrzeb, które były niezauważone.

Biorąc pod uwagę skalę potrzeb, z jakimi zmagają się dzieci i młodzież, można odnieść wrażenie, że to niezwykle cenne, aby telefonów zaufania, jak ten prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 116 111, czy też 800 12 12 12, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka było jak najwięcej, gdyż każde dziecko wymaga troski i opieki.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Prezydent Duda w ukraińskim parlamencie

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie