1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60 www. smkuzniki.pl, e-mail: sekretariat@smkuzniki.pl

1. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego :

niezabudowanej nieruchomości gruntowej we Wrocławiu, działka o powierzchni 0,0304 ha,

nr 80/31, AM -3, obręb 0032 – Kuźniki, przy ul. Hermanowskiej , KW nr WR1K/00285871/7.

2. Cena wywoławcza 68 000,00 zł netto + VAT

3. Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2021 r. o godz. 9.00

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 6 800,00 zł do dnia 19.01.2021 r. na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701.

5. Pozostałe informacje oraz Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” we Wrocławiu znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.smkuzniki.pl). Informacje na temat przetargu udziela sekretariat S.M. „Kuźniki” we Wrocławiu, tel. 71 357 22 59, 71 357 61 60.