1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. Ruchomości
  4. Syndyk EKO-BUD Grzelczyk, Woreta sp jawna w upadłości...
Wróć do listy komunikatów

Syndyk EKO-BUD Grzelczyk, Woreta sp jawna w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania w terminie 30.06.2016 r. pisemnych ofert na zakup, za cenę

Syndyk EKO-BUD Grzelczyk, Woreta sp. jawna w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania w terminie 30.06.2016 r. pisemnych ofert na zakup, za cenę minimalną 2.000.000,00 zł, przedsiębiorstwa upadłego w całości, w skład którego wchodzi położona w Marcelowie, gmina Zapolice, nieruchomość zabudowana budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjnymi i biurowymi, wyposażona w drogi, place, ogrodzenia terenu i media, a także środki trwałe - maszyny, urządzenia, wyposażenia i dokumentację. Wadium w kwocie 50.000,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości nr 70 8780 0007 0301 6831 1005 0001. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs” należy składać w Biurze syndyka przy ul. Łagiewnickiej 54/56, p. 407, w Łodzi, gdzie znajduje się do wglądu Regulamin sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowe informacje tel. 42 291 02 01 lub 609 677 990. Syndyk ma prawo odwołania lub zamknięcia konkursu ofert bez wybrania oferty, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.