1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. Przedmiot licytacji -prawo własności gruntu i budynku
Wróć do listy komunikatów

Przedmiot licytacji -prawo własności gruntu i budynku

O G Ł O S Z E N I E     P R A S O W E


     Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu  Łukasz 
Polimirski na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. 
zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2018r. o godz.  11.40 w Sądzie 
Rejonowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18  sala nr 4 odbędzie się:

PIERWSZA    LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność dłużnika  Izabeli Kusiak
Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu i budynku.
Nieruchomość zapisana jest w Sądzie Rejonowym w  Wągrowcu V Wydział 
Ksiąg Wieczystych  pod numerem  PO1B/00054239/7, a położona w 
miejscowości  Skoki, ul. Wagrowiecka 48D,
W skład nieruchomosci wchodzi działka  nr 56/7 o pow. 0,0896 ha, 
zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow. użytkowej 100,45m2 oraz uzbrojenie i urządzenie terenu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:         196.882,00zł
Cena wywołania wynosi:                              147.661,50zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w 
wysokości   19.688,20zł najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma powinna być  złożona w gotówce, 
albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do 
prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można także 
uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w 
Wągrowcu nr 61 1020 3903 0000 1402 0027 8812.
           Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą 
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i 
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym , 
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które 
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a 
zezwolenia tego nie przedstawiły.
          W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają 
zastosowanie przepisy ustawy
z dnia  11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 
Nr 64 poz. 592 ze zm.

                   Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się  04 grudnia  
2018 r. o g. 10.00