1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej "ODRA"
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Spółdzielni Mieszkaniowej "ODRA"

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO–WŁASNOŚCIOWA

„ODRA”

55-200 Oława, ul. 1 Maja 22 Tel: 71 303 93 51 e-mail: [email protected] fax: 71 313 38 33

Konta bankowe : Santander S.A 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144 NIP: 912-000-24-14

B.S. Oława 61 9585 0007 0010 0002 3650 0001

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac na przeglądy budowlane 5 letnie w tym przegląd instalacji gazowych, elektrycznych i przewodów kominowych

Szczegóły przetargu na stronie, www.smodra.pl lub pod nr. tel. 71 303 90 69

· Oferty należy składać do 14 stycznia 2022 r. do godziny 14.30.

· Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 18 stycznia 2022r.

· Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej spółdzielni

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.