1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. LWSM „WRZESZCZ” 80-442 Gdańsk-Wrzeszcz ul. Lelewela 17
Wróć do listy komunikatów

LWSM „WRZESZCZ” 80-442 Gdańsk-Wrzeszcz ul. Lelewela 17

OGŁASZA  NEGOCJACJE  NA :

 

1.    Roboty drogowe  z izolacją ścian piwnic i remontem kanalizacji deszczowej  .

2.    Roboty drogowe : remont chodnika i nawierzchni placu .

3.    Roboty  murarsko tynkarskie – wykonanie podestów

4.    Roboty malarskie klatek schodowych .

5.    Wykonanie i  montaż  drzwi aluminiowych

 

            Specyfikacje warunków zamówienia, na każdy z tematów, można odebrać

w siedzibie   Spółdzielni - pok. nr 15 po okazaniu dowodu wpłaty w wys.60,00 zł + 23% VAT ( tj. 73,80 zł ) na n/w konto   

 

                     Bank Millennium S.A. 79 1160 2202 0000 0000 6573 8222

        Termin składania ofert do 30 marca  2020 r. do godz.1500

        Otwarcie ofert nastąpi  31 marca  2020 r. ( wtorek) w siedzibie Spółdzielni

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie dowolny wybór oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.