Starosta Chojnicki i Zarząd Powiatu Chojnickiego informują

Materiał informacyjny Powiat Chojnicki

Starosta Chojnicki
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
i
Zarząd Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
powiat.chojnice.pl, bip.powiatchojnice.pl

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), informują, że na tablicy ogłoszeń Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, (parter, prawe skrzydło przy pok. nr 23), wywieszono trzy wykazy obejmujące nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone do zbycia w drodze sprzedaży i w drodze darowizny, a także jeden wykaz obejmujący nieruchomości Powiatu Chojnickiego, przeznaczone do oddania w dzierżawę.
Wykazy zamieszczono na stronach internetowych: powiat.chojnice.pl zakładka „ogłoszenia” i następnie „gospodarka nieruchomościami”, oraz bip.powiatchojnice.pl zakładka „przetargi, konkursy, ogłoszenia, petycje” i następnie „ogłoszenia”. Wykazy obejmujące nieruchomości Skarbu Państwa zamieszczono także na stronie podmiotowej Wojewody Pomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj ogłoszenie