Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja

Materiał informacyjny Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. finalizuje realizowany od 2019 roku projekt pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”.

Dzięki zlokalizowanej w zachodniej części Portu Gdynia inwestycji zostały rozbudowane i zmodernizowane tory kolejowe prowadzące do bramy intermodalnego terminalu kontenerowego. Elektryfikacja trasy, dobudowanie nowych odcinków torów oraz wyposażenie w nowoczesne systemy kierowania ruchem stanowi odpowiedź na rosnącą dynamikę przewozów kolejowych oraz wpłynie na zintensyfikowanie transportu kolejowego i intermodalnego w Porcie Gdynia. Ograniczenie, dzięki projektowi, wykorzystania lokomotyw spalinowych ma znaczący pozytywny wpływ na oddziaływanie transportu na środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców okolicznych dzielnic Gdyni.

Torowiska będą zarządzane przez ZMPG S.A. i dostępne dla wszystkich zainteresowanych przewoźników kolejowych.

Projekt jest realizowany w oparciu o środki własne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz dofinansowanie unijne ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany koszt całkowity projektu brutto: 70 659 187,16 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 53 888 898,27 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 18 957 618,72 PLN

Więcej o projekcie: www.port.gdynia.pl/pl/rozbudowa-kolei

Dodaj ogłoszenie