Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego

Materiał informacyjny : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Udostępnij:
Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której przyjęto odrębne uproszczone uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe.

Prowadzenie sprzedaży w takiej formie jest zgodne z celami Strategii Unii Europejskiej „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.

Dlatego jak informuje Łukasz Kowalski - Zastępca Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni rolnicy sprzedający żywność wyprodukowaną we własnych gospodarstwach w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) mają szansę na finansowe wsparcie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W województwie pomorskim w ramach dotychczasowych naborów pomoc otrzymali producenci różnych produktów m.in. mlecznych, mięsnych, owocowych, warzywnych, a także pszczelarskich. Kupując takie produkty mamy gwarancję świeżości produktów, wyższej jakości i pochodzenia produktu wprost z gospodarstwa oraz otrzymujemy informację o stosowanych metodach produkcji. Promocją takich producentów zajmuje się również Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który prowadzi Pomorski E-bazarek, stronę internetową na której można odnaleźć producentów regionalnej żywności.

Kolejny nabór w ramach działania: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będzie trwał od 30 listopada 2021 do 29 grudnia 2021 r.

Nabór wniosków kierowany będzie do dwóch grup wnioskodawców mówi Jan Kołodziejski - p.o. zastępcy Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego POR ARiMR.

  • Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
  • Druga grupa to rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego, jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

W obu przypadku poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Przedsięwzięcia, na które będzie można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem o specjalistyczne środki transportu.

Wnioski o wsparcie można składać w siedzibie Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR (Gdynia, ul. Kołłątaja 1). Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Dodaj ogłoszenie