Zarząd spółki Energa SA informuje, że w dniu 31 lipca Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa zarządu Arkadiusza Siwko.

Przypomnijmy, że Siwko na prezesa powołany został 29 czerwca, obowiązki pełnił od 2 lipca. Jeszcze w piątek zorganizował spotkanie z regionalnymi mediami aby się lepiej poznać i zapowiedział kolejne we wrześniu.

Arkadiusz Siwko jest bodajże siódmym prezesem Energi od 2015 roku.

Zobacz: Zmiany personalne w Enerdze. Magdalena Porwet została pełnomocnikiem zarządu ds. komunikacji i PR Grupy Energa

Arkadiusz Siwko jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs maklera papierów wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs doradcy inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego w strukturach państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA.

W latach 1989–1991 związany z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju.

Czytaj także: Arkadiusz Siwko prezesem Zarządu Energa SA. Funkcję będzie pełnił od 2.07.2018 r. Wcześniej był m.in. prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W latach 1993–1996 zajmował stanowisko Prezesa Krajowego Biura Doradztwa Finansowego "Projekt", był także Przewodniczącym Fundacji Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych. W 1996 r. został doradcą prawnym Wojewody Warszawskiego do spraw reformy administracyjnej kraju, a w 1997 r. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Turystyki i jednocześnie doradcy Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1998–2005 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Orbis S.A., a także Dyrektora Akademii Orbis S.A.

W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych, a następnie w okresie od 2008 do 2013 r. Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego "Projekt". Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House.

W grudniu 2015 r. został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni na Pomorzu:

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: