- Jestem przekonany, że konkurs przysłuży się podniesieniu standardów branżowych oraz sprawi, że coraz więcej turystów właśnie obszary wiejskie będzie wybierać jako miejsce wypoczynku – mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. To właśnie POT chce promować dobre praktyki i organizuje konkurs "Na wsi najlepiej".

– Polskie obszary wiejskie kojarzone są z gościnnością, dziedzictwem kulturowym, wspaniałą kuchnią i bogactwem natury. Organizowany przez nas konkurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju - zapewnia Robert Andrzejczyk. - Jestem przekonany, że ten konkurs przysłuży się podniesieniu standardu usług oraz zwiększy zainteresowanie polskimi produktami turystyki wiejskiej - dodaje.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w konkursie „Na wsi najlepiej”. Cel: identyfikacja, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Zgłoszenia można przesyłać do 3 sierpnia 2018.

Konkurs ma 4 kategorie:

  • z wypoczynkiem u rolnika,
  • z wypoczynkiem na wsi,
  • z kompleksową ofertą uzupełniającą pobyt na obszarach wiejskich
  • ze szlakami kulinarnymi.

Za jedno z kluczowych kryteriów oceny zgłoszeń uznano umiejętność wykorzystania do budowy oferty potencjału wsi i jej mieszkańców. Dzięki tej inicjatywie Polskiej Organizacji Turystycznej ma powstać pierwszy w kraju katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Wieś to dobre miejsce do życia i prowadzenia biznesu - taką tezę chcą udowodnić organizatorzy.

Doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi będą dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczyni się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu.

– Organizowany przez nas konkurs jest inspirowany najbardziej prestiżowymi nagrodami w polskiej branży turystycznej – Certyfikatami POT, które nasza organizacja przyznaje od 2003 roku - wyjaśnia Robert Andrzejczyk.

Kto może wziąć udział w konkursie? Zgłosić się powinni ci, którzy potrafią skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt. POT wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Dla najlepszych będą nagrody - szereg działań promocyjnych. Będzie można m.in. zaprezentować swoją praktykę w albumie, który ukaże się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Laureatów odwiedzą profesjonalgi fotografowie i blogerzy turystyczni.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie nawsinajlepiej.polska.travel. Tam również formularz zgłoszeniowy. Konkurs jest realizowany ze środków PROW 2014-2020.