W środę 5 grudnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z lokalizacją w Nowym Świecie".

- W trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań. Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.Zobacz galerię

Według informacji przekazanych przez instytucję, wybrany wariant jest korzystniejszy niż inne, brane pod uwagę lokalizacje.

Czytaj więcej artykułów na temat przekopu Mierzei Wiślanej >>>

- Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku, który trzeba by wybagrować w celu pogłębienia istniejącego toru wodnego - poinformowała olsztyńska RDOŚ.

O symbolicznym rozpoczęciu przekopu Mierzei Wiślanej z udziałem prezesa PiS przeczytasz i więcej zdjęć obejrzysz w serwisie nowydworgdanski.naszemiasto.pl

W wydanej decyzji określono również warunki, jakie muszą zostać spełnione podczas korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji. Zaznaczono w niej, że prace muszą być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych. Inwestor został również zobligowany do dostosowania terminów prac z terminami uwzględniającymi ochronę poszczególnych gatunków zwierząt. W decyzji zawarto również podpunkt, dotyczący wprowadzenia zakazu cumowania na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego, a także zakazu poruszania się wszelkich jednostek z wyłączeniem gospodarki rybackiej oraz zakazu uprawiania wszelkiej działalności sportowo-rekreacyjnej w obrębie szuwaru i w strefie przybrzeżnej.

Inwestor został także zobowiązany do opracowania analiz porealizacyjnych, które mają się ukazać po pięciu i po dziesięciu latach od zakończenia inwestycji.

ZOBACZ TAKŻE:

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: