Program „ Zielony Ład” zrewolucjonizuje polski transport i energetykę

Partnerem cyklu jest PKN ORLEN
Współczesna, globalna gospodarka funkcjonuje dzięki energetyce i transportowi. W obu sektorach zapoczątkowana została wielka transformacja, a nadchodzące trzy dekady przyniosą zmiany, których podłożem jest dekarbonizacja i rozwój zielonych źródeł energii. Technologiczna rewolucja dokonuje się już wśród producentów środków transportu. Sektory paliwowy i energetyczny także przechodzą wielkie przeobrażenia. Liderem transformacji energetycznej w Polsce jest PKN ORLEN, który po połączeniu z Energą realizuje kolejne ważne dla polskiej gospodarki fuzje – z Grupą Lotos i PGNiG.

Program „Zielona Ład”

Unia Europejska postawiła przed sobą ambitny cel: program „Zielony Ład” zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku, a znaczące postępy w redukcji emisji CO2 już do 2030 roku. Wymagać to będzie miliardów euro inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną, co pozwoli na stopniowe przejście z paliw kopalnych, wykorzystywanych w transporcie i energetyce, do bardziej zrównoważonych źródeł energii.

PKN ORLEN w swojej strategii do 2030 roku odpowiada na te wyzwania. Dzięki optymalizacji dotychczasowych obszarów działalności, inwestycjom rozwojowym oraz realizowanym procesom przejęć, będzie w stanie zbudować zasoby kapitałowe dla realizacji potrzebnych inwestycji. Do 2030 roku koncern zredukuje emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. w obszarze energetyki. Efektem finansowym realizacji przyjętej strategii będzie 2,5-krotny wzrost wyniku EBITDA, do poziomu ok. 26 mld zł w 2030 roku.

orlen

Niezbędne inwestycje Orlenu w kierunku neutralności emisyjnej wyniosą w tym okresie około 140 mld zł, z tego aż 85 mld zł zostanie przeznaczone na nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. Koncern chce umocnić się dzięki temu na pozycji lidera energetycznej transformacji w Europie Środkowej.

Transport - w kierunku zeroemisyjności

Produkcja paliw płynnych w Polsce w 2020 r.: benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu płynnego LPG, paliwa lotniczego oraz oleju opałowego lekkiego i ciężkiego wyniosła 25,8 mln m3. Z tego 64 proc. stanowił olej napędowy, a 22 proc. benzyny, a więc najbardziej emisyjne paliwa płynne - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). W ubiegłym roku na krajowym rynku zużyto prawie 33 mln m3 paliw, w tym ponad 20 mln m3 oleju napędowego i prawie 6 mln m3 benzyn oraz ponad 4,6 mln m3 LPG. Wartość sprzedanych na stacjach paliw silnikowych wyniosła prawie 110 mld zł.

Te dane pokazują, że transport i branża paliwowa stoją przed ogromem wyzwań, bowiem polityka „Zielonego Ładu” UE przewiduje 90 proc. redukcję emisji w sektorze europejskiego transportu do 2050 r.

[cyt]Przed branżą naftową stają kolejne wyzwania związane z transformacją obecnego przemysłu paliwowego na niskoemisyjny, zgodny z wymogami „Zielonego Ładu”. Cele zrównoważonej polityki środowiskowej są możliwe do osiągnięcia przy rozsądnym wykorzystaniu wiedzy oraz kapitału firm paliwowych. Budowanie gospodarki niskoemisyjnej będzie w ciągu najbliższych lat definiowało nową tożsamość sektora transportowego, a tym samym wyznaczało nowe cele dla branży naftowej. Z dnia na dzień nie można zastąpić miliardów litrów oleju napędowego i benzyn, które napędzają miliony pojazdów na polskich drogach. Dziś najważniejszymi paliwami alternatywnymi są LPG i gaz ziemny. Docelowo paliwem przyszłości ma szanse zostać „zielony” wodór, najbardziej niskoemisyjny ze sposobów napędzania pojazdów. Istotną rolę do odegrania w kolejnych dekadach będą miały też bio-metan, paliwa syntetyczne oraz energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych - zauważają analitycy POPiHN w rynkowym Raporcie 2020.

Wodór i elektromobilność

Reakcją PKN ORLEN na zmieniające się potrzeby rynkowe jest m.in. budowa hubów wodorowych. Powstają one w zakładach we Włocławku, Płocku oraz w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini. Ich łączna moc produkcyjna ma osiągnąć docelowo ponad 1000 kg na godzinę wysokiej czystości wodoru. Grupa ORLEN jako jedna z pierwszych w Polsce będzie wdrażać także paliwo wodorowe dla klientów biznesowych.

Pierwsze stacje obsługujące wodorowe autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. W praktyce zatankowanie samochodu osobowego 5 kilogramami paliwa powinno trwać pięć minut i pozwoli przejechać do 700 km. W przypadku pojazdów transportu zbiorowego uzupełnienie ok. 28 kg paliwa potrwa 15 minut i pozwoli na przejechanie ok. 400 km.
Z myślą o rozwoju tej działalności Grupa ORLEN podpisała kolejne porozumienia o współpracy z licznymi samorządami i miejskimi spółkami będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Kolejnym wyzwaniem jest elektromobilność. Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w 2030 r. wielkość parku samochodów elektrycznych zbliży się do 900 tys. szt. Łącznie z hybrydami typu plug-in (których flotę w Polsce PSPA szacuje w 2025 r. na ok. 160 tys. szt., a w 2030 r. na 570 tys. szt.) w 2025 r. po polskich drogach może jeździć niemal 1,5 mln samochodów zero- i niskoemisyjnych.

Jak głosi raport EFL „Przyszłość paliw i paliwa przyszłości”, Polska jest obecnie jednym z czterech rynków w UE z najmniejszym udziałem samochodów elektrycznych - obok Chorwacji, Estonii i Litwy. Potencjał elektromobilności stale jednak rośnie. W pierwszym półroczu 2020 r. w naszym kraju wydano dokumenty dla 3275 bateryjnych „osobówek’. To o 65 proc. więcej niż w pierwszych 6. miesiącach 2019 roku. Po polskich drogach może poruszać się łącznie 12 271 elektrycznych samochodów osobowych. Większą ich część stanowią w pełni bateryjne pojazdy (BEV), a mniejszą - hybrydy typu plug-in (PHEV). Infrastruktura ładowania obejmuje ogólnodostępne 2,3 tys. punktów ładowania baterii pojazdów.

Sieć takich punktów ładowania rozwija także PKN ORLEN. Aktualnie w ramach sieci ORLEN Charge na terenie Polski funkcjonuje 87 szybkich stacji ładowania PKN, a kolejne 63. powstaną do końca tego roku. Koncern w perspektywie 10 lat zakłada dysponowanie minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych. Ponadto, stopniowo do istniejących stacji ładowania pojazdów elektrycznych dołączane są ładowarki należące do Energi – łącznie 53 stacje. Do końca drugiego kwartału 2021 r. planowane jest również uruchomienie dodatkowych 271 stacji ładowania AC oraz 8 sztuk DC w największych miastach w północnej Polsce. Dzięki temu cała sieć Grupy ORLEN obejmie łącznie ponad 480 obiektów.

Energetyka bez węgla

W swojej strategii Grupa ORLEN w najbliższej dekadzie zamierza oprzeć energetykę głównie o odnawialne źródła energii, wspierane mocami gazowymi.

Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW planowane jest na rok 2023, a jej zakończenie w roku 2026. Partnerem branżowym PKN ORLEN przy realizacji tego projektu jest kanadyjska firma Northland Power, która objęła pakiet 49 proc. udziałów w inwestycji.

Grupa ORLEN umacnia też swoją pozycję w zakresie energetyki odnawialnej poprzez przejęcia lądowych farm wiatrowych. Portfolio OZE Grupy ORLEN od początku tego roku powiększyło się o trzy lądowe farmy wiatrowe na Pomorzu o łącznej mocy ok. 90 MW oraz farmę wiatrową Kanin o mocy 20 MW, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Wcześniej, w lipcu 2020 r., spółka Energa z Grupy ORLEN uruchomiła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce o mocy 31 MW w Przykonie w województwie wielkopolskim.

To nie wszystko. W ramach powstającego Centrum OZE Energa planowana jest także dalsza rozbudowa kompetencji w fotowoltaice. W tym zakresie od początku 2021 roku w gminie Przykona zainicjowane zostały dwa projekty – farma fotowoltaiczna Gryf o mocy 20 MW i planowana farma Mitra o mocy ok. 100 MW.