Po 2017 r. w którym produkcja wołowiny w Unii Europejskiej wzrosła o 0,1%, eksport wzrósł o 9,1%, import spadł o 6,2% a konsumpcja wołowiny spadła o 0,7%, w 2018 r. trendy mogą się odwrócić - uważa Łukasz Czech, analityk rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Produkcja wołowiny w pierwszym kwartale 2018 r. wzrosła o 2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost produkcji różnił się geograficznie – produkcja w krajach UE15 wzrosła o 1,7% zaś w UE13 (nowych państwach UE) o 4,8%.

- Rozwój produkcji w Polsce był jednym z głównych powodów tak wysokiego wyniku w krajach „nowej Unii” - zauważa Łukasz Czech.

Według prognoz Komisji Europejskiej produkcja wołowiny w Unii Europejskiej w 2018 r. wzrośnie o 0,5% do 891 tys. ton, ale zmniejszy się w przeciągu roku w Niemczech, Belgii, Holandii oraz Rumunii. Konsumpcja wołowiny w 2018 r. w krajach UE15 ma pozostać na podobnym poziomie podczas gdy w krajach UE13 ma wzrosnąć o 3% w porównaniu do 2017 r.

W pierwszym kwartale 2018 r. główni producenci wołowiny na świecie również zwiększyli swój eksport. Najlepszy wynik osiągnęła Brazylia, zwiększając go o 25%, głównie poprzez zwiększenie wywozu do Chin, Hong Kongu, Egiptu oraz EU. Pozostali producenci, tacy jak Stany Zjednoczone, Argentyna, Nowa Zelandia i Paragwaj również zwiększyli eksport na te rynki, co zmniejsza globalny popyt na europejską wołowinę. Jest to jeden z czynników, na podstawie których zakłada się, że eksport z UE w całym 2018 r. zmniejszy się o 6%.

Podczas gdy eksport spada, import wołowiny do UE rośnie. Podczas pierwszych czterech miesięcy import wołowiny do UE wzrósł aż o 20% r/r.

- Wzrost ten może wynikać po części z nowego systemu zarządzania kontyngentem, w wyniku którego wykazywany import jest dużo większy w każdym pierwszym miesiącu kolejnego kwartału - mówi analityk rynków rolnych BGŻ BNP Paribas. Spodziewany wzrost importu wołowiny w 2018 r. wynosi 8% r/r.

Zobacz też: Najpiękniejsze zwierzęta wystawy w Szepietowie wybrane - bydło, konie, owce, króliki i drób (zdjęcia)

Głównym beneficjentem będą kraje z Ameryki Południowej, które będą odpowiadać za 75% całego importu wołowiny. Liderem wzrostu jest Argentyna, która zwiększyła swój eksport wyrażony wolumenowo do UE w pierwszym kwartale aż o 40% oraz Brazylia, której eksport do UE wzrósł o jedną trzecią (r/r). Dla porównania, eksport Urugwaju do UE wzrósł tylko o 2% w analogicznym okresie.

Ceny wołowiny w UE pozostają stabilne. Ceny cieląt na początku lipca spadły o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Największą stabilnością charakteryzują się ceny jałówek, które od początku roku są na poziomie zbliżonym do 3,9 euro za kg, podobnie do średniej wieloletniej. Ceny krów od drugiego kwartału 2017 r. są dosyć stabilne, oscylując między 2,9 a 3,05 euro za kilogram.

Luksusowa 15-letnia wołowina w cenie 10 tys. złotych za paczkę