Prawo jazdy i badania lekarskie

  Prawo jazdy i badania lekarskie

  Zdjęcie autora materiału

  Dziennik Bałtycki

  Na pytania czytelników odpowiada Łukasz Berg Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Posadzkiego w Gdańsku.
  Chciałbym zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B. Mój stan zdrowia może jednak mi to uniemożliwić. Jakie kryteria zdrowotne muszę spełnić, aby móc ubiegać się o prawo jazdy? Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji lekarza, stwierdzającej istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami? Ile kosztują badania lekarskie dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy?

  Zgodnie z przepisem art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908) osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy podlega badaniu lekarskiemu, przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W ramach tego badania uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.

  Według przepisu §4 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2004 nr 2 poz. 15), w wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak m.in. chorób narządu wzroku, chorób narządu słuchu i równowagi, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób narządu ruchu, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych czy cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi. Lekarz ocenia ponadto występowanie lub brak objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu (oraz środków o działaniu podobnym do alkoholu) lub jego nadużywanie.

  Jeżeli uprawniony lekarz stwierdzi istotne odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia, zleca osobie badanej odpowiednie badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne, wystawiając skierowanie na ich wykonanie. Lekarz może ponadto wskazać podmiot właściwy do wykonania wymienionych badań.
  Przy ustalaniu ograniczeń w kierowaniu pojazdem wynikających ze stanu zdrowia kandydata na kierowcę bierze się pod uwagę stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości postępu choroby, jak i cofania się jej objawów.

  Uprawniony lekarz - na podstawie badania lekarskiego - wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami może zawierać ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, wynikające ze stanu zdrowia.
  Zasadą jest, że osoba badana może w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Odwołanie to wnosi się za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, do podmiotu odwoławczego, którym jest - co do zasady - wojewódzki ośrodek medycyny pracy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania badanego. Uprawniony lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni do właściwego podmiotu odwoławczego wraz z dokumentacją medyczną badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia. Lekarz podmiotu odwoławczego wydaje orzeczenie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Orzeczenie to jest ostateczne.

  Według zasady ustalonej w przepisie art. 122 ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, badanie lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem jest wykonywane na koszt osoby badanej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

  Maksymalna stawka opłat za badania osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E wynosi 200 zł, natomiast osób badanych w trybie odwoławczym - 300 zł.

  Bezpłatne porady prawne w redakcji "Polski Dziennika Bałtyckiego"


  Jeżeli potrzebujesz pomocy radcy prawnego, możesz ją bezpłatnie uzyskać w naszej gdańskiej redakcji (Targ Drzewny 9/11, wejście od ul. Garncarskiej). Aby się umówić na spotkanie, zadzwoń w poniedziałek w godz. 9-11 pod numer redakcyjnej infolinii 0 801 15 00 39. Dyżury odbywają się w czwartki i w piątki w godz. 16-18.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Bałtyckim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo