Podczas dwóch kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, zweryfikowano blisko 60 osób i stwierdzono 37 przypadków powierzenia nielegalnej pracy. Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej skontrolowali dwie pomorskie firmy.

Pogranicznicy opowiadają, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku 6 lutego zakończyli w firmie budowlanej kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzenia wykonywania im pracy.

- Szczegółowo sprawdzili dokumentację związaną z powierzeniem pracy 29 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy i Mołdawii.

Analiza wykazała, że 23 osoby pracowały nielegalnie. Głównym naruszeniem przepisów było wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia, w jednym przypadku praca była świadczona na warunkach niezgodnych z zezwoleniem. Wobec dwojga pracodawców zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie. Grozi im grzywna do 30 tys. zł. Cudzoziemcom będą wydane decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu - opowiadają przedstawiciele MOSG w Gdańsku.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie skontrolowali agencję zatrudnienia, która kierowała cudzoziemców do pracy w jednej z trójmiejskich stoczni.

Pogranicznicy informują, że obywatele Ukrainy i Białorusi pracowali tam jako piaskarze, malarze i szlifierze.

- Przeanalizowano dokumentację dotyczącą 30 osób. Okazało się, że pracodawca, obywatel Rosji, nielegalnie powierzył pracę 14 cudzoziemcom - informują funkcjonariusze Straży Granicznej. - Nie mieli oni zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i umów o pracę lub umów cywilnoprawnych -dodają.

Również w tym wypadku do sądu trafi wniosek o ukaranie pracodawcy za powierzenie cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy.

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU:

Luksusowa rezydencja Jana Kulczyka na sprzedaż

TOP 100 najlepszych firm na Pomorzu

W te niedziele 2018 roku sklepy będą zamknięte - daty

Abonament RTV 2018 - stawki, zniżki, terminy

Tyle zarabiają pracownicy w Polsce i regionie [lista płac]