Niemal 149 mln zł czeka na mikro, małe i średnie firmy, które prowadzą działalność w województwie pomorskim. Jeśli jesteś taką firmą, pożyczki z projektu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” pozwolą Ci rozwinąć biznes nawet, jeśli prowadzisz młode przedsiębiorstwo.

Dlaczego warto z nich skorzystać?

Pożyczki unijne stanowią dopełnienie oferty dotacji i poręczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz uzupełniają ofertę banków komercyjnych.

O atrakcyjnie oprocentowane pożyczki mogą ubiegać się również te przedsiębiorstwa, dla których ze względu na brak historii kredytowej oferta na rynku nie jest dostępna.

Przedsiębiorco! Na jakie wsparcie możesz liczyć?

Jeśli prowadzisz działalność na Pomorzu i myślisz o rozwoju swojego biznesu, możesz skorzystać z mikropożyczki, pożyczki rozwojowej, pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki profilowanej. Dzięki otrzymanemu wsparciu poprawisz potencjał konkurencyjny firmy, zwiększysz jej produktywność oraz rozszerzysz działalność o nowe produkty i usługi lub znacząco poprawisz ich jakość.

Pożyczki pomogą Ci wdrożyć nowe rozwiązania w Twojej firmie, unowocześnić jej wyposażenie czy środki produkcji. Otrzymane środki możesz wykorzystać także na dostosowanie pomieszczeń wykorzystywanych w działalności oraz wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy.

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą, lub Twoja firma to start-up, dobrym wyborem będzie mikropożyczka o finansowaniu do 100 tys. zł i pożyczka rozwojowa w przypadku, których możesz liczyć na kwotę od 100 tys. do 300 tys. zł. Na spłatę pożyczki masz 5 lat, z możliwością półrocznej karencji w spłacie kapitału. Potrzebujesz więcej środków? Warto zdecydować się na pożyczkę inwestycyjną, której kwota to od 300 tys. do 1 mln zł, z okresem finansowania do 7 lat i dwunastomiesięczną karencją w spłacie kapitału.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują inwestycje wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza1. przeznaczona jest pożyczka profilowana. Dzięki niej poszerzysz rynki zbytu, wprowadzisz do swojej oferty nowe produkty i usługi lub znacząco poprawisz ich jakość. Dokonasz zmiany procesu produkcyjnego oraz sposobu świadczenia usług. Kupisz niezbędny sprzęt i maszyny oraz rozbudujesz zaplecze. Jeśli Twoja działalność nie mieści się w żadnym z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, pożyczkę możesz wciąż pozyskać i wykorzystać na poprawę efektywności Twojej firmy. Możesz to zrobić dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub technologii, które pozwolą ograniczyć ilość surowców, materiałów, wody, transportu czy też energii, których potrzebujesz w swojej działalności produkcyjnej. Na te projekty możesz otrzymać od 300 tys. do 1 mln zł, przy czym spłata zobowiązania ma nastąpić w ciągu 7 lat, z możliwością dwunastomiesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Jasne i proste zasady

Pożyczkę unijną otrzymasz na prostych i przyjaznych zasadach – wystarczy, że zgłosisz się bezpośrednio do wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji finansujących, które przeprowadzą Cię przez cały proces, nie pobierając przy tym żadnych prowizji czy dodatkowych opłat oraz udzielą szczegółowych informacji o warunkach wsparcia i oferowanym oprocentowaniu. Obecnie mikropożyczek i pożyczek rozwojowych udzielają:

  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (www.tise.pl, tel.: 694 413 475 ),
  • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (www.pfp.gda.pl, tel.: 601 140 209 )
  • Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu (www.bsdzierzgon.pl, tel.: (55) 270 25 60 )
  • Żuławski Bank Spółdzielczy (www.zulawskibs.pl, tel.: 55 246 91 30 )Pożyczkę profilowaną i inwestycyjną oferuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl, tel.: (91) 312 92 16 )

Więcej informacji na temat oferty pożyczek oraz projektu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” znajdziesz na: rpo.bgk.pl

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego realizującego projekt „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od analizy ryzyka kredytowego przedsiębiorcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1 ISP: 1. Technologie offshore i portowo – logistyczne, 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia