Powstał trójmiejski społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego (lista)

redZaktualizowano 
Powstał trójmiejski społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pod kandydaturą brata tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego podpisało się 130 osób. Są wśród nich lekarze, działacze "Solidarności", naukowcy, pisarze i artyści.

PEŁNA LISTA:
1. Prof. dr hab. Bogusław Baczkowski, chirurg ortopeda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2. Alfons Balk, górnik, represjonowany przez władze komunistyczne
3. Anna Barczyk, finansistka
4. Bogdan Barczyk, były wydawca "Gazety Gdańskiej"
5. Dr Barbara Bartoszak, sopocki lekarz medycyny, internistka, specjalistka chorób płuc
6. Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, kierownik Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki, Politechnika Gdańska
7. dr. Szczepan Baum, znany projektant, architekt Stowarzyszenie Godność
8. Wincenty Biedawa, Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Oddział Gdynia
9. Dr inż. Marian Bogdaniuk, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, główny specjalista Polskiego Rejestru Statków
10. Dr n. med. Zbigniew Bohdan, docent w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM
11. Tomasz Bołt, fotoreporter
12. Tadeusz Buraczewski, poeta satyryk, literat, laureat wielu nagród
13. Prof. nadz. dr hab. Mieczysław Ciosek, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
14. Dr hab. Marek Czachor, profesor Politechniki Gdańskiej, fizyk, działacz opozycji demokratycznej, więzień polityczny
15. Maria Fieldorf-Czapska, córka gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
16. Bożena Czarnecka, lekarz ortodonta
17. Piotr Czarnecki, inżynier budowy maszyn
18. Dr hab. med. Piotr Czauderna, chirurg dziecięcy Akademii Medycznej w Gdańsku
19. Murka-Irma Antkowiak Dąbrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
20. Inż. Władysław Dobrowolski, akowiec, kapitan w stanie spoczynku, prezes Związku
Organizacji Niepodległościowych
21. Dr Barbara Dogil, fizyk, Uniwersytet Gdański
22. Anna Mołczanow-Drzewiecka, mgr rehabilitacji, KZ Solidarności AMG
23. Prof. dr hab. Maria Dudziak, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan ds. english devision, kardiolog
24. Prof. Jerzy Falandysz, nauczyciel akademicki, wykładowca na kierunku ochrona środowiska
25. Elżbieta Fey, inżynier chemik, ekonomistka przedsiębiorca
26. Dr Zdzisław Florian Forycki, lekarz medycyny, internista i kardiolog
27. Dr hab. inż. Jerzy Głuch, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
28. Dr n. med. Alicja Golińska, okulistka
29. Karolina Gołąb, specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi
30. Bogusław Gołąb, stoczniowiec-projektant, absolwent KUL i Wyższej Szkoły Humanistycznej. Prezes Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych im. J. Popiełuszki (20 organizacji w Polsce)
31. Teresa Gosk, filmowiec, montażystka
32. Prof. Jan Góra, emerytowany profesor na Wydziale Architektury, Politechnika Gdańska
33. Dr Mirosław Górski, lekarz urolog, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
34. Prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski, kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku
35. Cezary Godziuk, fizyk, działacz NZS, najwyższy wyrok studencki w stanie wojennym: 6 lat
36. Dr med. Tomasz Gorczyński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
37. Dr Lech Grudziński, filozof, Uniwersytet Gdański, przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
38. Maria Grudzińska, magister anglistyki, Studium Języków Obcych, Uniwersytet Gdański
39. Joanna Duda-Gwiazda, inżynier okrętowiec, działaczka WZZ, redaktorka "Robotnika wybrzeże", członek MKS i MKZ, członek Zarządu Regionu Gdańskiego Pierwszej "Solidarności"
40. Tomasz Herrmann, samorząd lokalny Władysławowo, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
41. Jolanta Wilgucka-Hoppe, bibliotekarka, działaczka I "Solidarności", więzień polityczny
42. Helena Hutyra, żona znanego działacza i kapitana ż.w. Bolesława Hutyry
43. Prof. zw. dr hab. med. Irena Maria Jabłońska Kaszewska, Akademia Medyczna Gdańsk
44. Dr Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
45. Aleksandra Jankowska, dyrektorka Instytutu Stefczyka
46. Dr hab. Wojciech Jędruch, profesor Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
47. Prof. Jerzy Kaczorowski, wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
48. Prof. dr hab. Roman Kaliszan, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
49. Beata Kamieńska, działaczka I "Solidarności", anglista, Duszpasterstwo Ludzi Morza
50. Urszula Sikorska-Kelus, działaczka opozycji, współpracownik Romaszewskich, więzień polityczny
51. Dr Jan Kelus, socjolog, działacz opozycji dem., autor i wykonawca piosenek śpiewanych w stanie wojennym przez całą Polskę
52. Michał Kochańczyk, afrykanista, podróżnik, alpinista, prezes Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto
53. Anna Kołakowska, nauczycielka historii, najmłodszy więzień stanu wojennego
54. Dr Andrzej Kołakowski, pedagog, Uniwersytet Gdański, pieśniarz, bard narodowy
55. Aleksandra Kopacz, działaczka Komitetu Obywatelskiego F. Cegielskiej, działaczka Komisji Zakładowej "Solidarności" w Stoczni Gdynia
56. Tadeusz Kopacz, działacz Komitetu Obywatelskiego F. Cegielskiej, b. naczelnik Wydziału Nieruchomości UM Gdynia
57. Tomasz Kowalczyk, specjalista chorób wewnętrznych, Szpital MSW w Gdańsku
58. Zdzisław Kowalczyk, emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej
59. Karol Krementowski, członek Zarządu Regionu I "Solidarności"
60. Ewa Kubasiewicz-Houee, polonistka i tłumaczka (członek Zarządu Regionu I "Solidarności"), szef struktur zagranicznych Solidarności Walczącej. Najwyższy wyrok stanu wojennego: 10 lat
61. Elżbieta Kujawa, działacz I "Solidarności" i Solidarności Walczącej Oddziału Trójmiasto, bibliotekarka
62. Dr Beata Kuna, matematyk, właścicielka firmy edukacyjnej
63. Dr Maciej Kuna, fizyk, Politechnika Gdańska
64. Anna Kunicka, architekt
65. Prof. dr hab. Sławomir Kwasik, matematyk, Nowy Orlean, USA
66. Prof. dr hab. Piotr Kwiek, fizyk, Uniwersytet Gdański, działacz opozycji antykomunistycznej, organizator transportów sprzętu dla podziemia
67. prof. dr hab. Marian Kwapisz, matematyk
68. Prof. dr hab. Marek Latoszek, emerytowany profesor z Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, obecnie Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
69. Prof. dr hab. Andrzej Lerch, architekt, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
70. Dr hab. Anna Liberek, z-ca kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny
71. Dr hab. Tomasz Liberek, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób
Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
72. Izabella Lipniewicz, mikrobiolog, członek Rady Społecznej Szpitali w Gdańsku,
były więzień polityczny
73. Jan Łukaszewski, dyrygent pedagog, dyrektor naczelny Polskiego Chóru Kameralnego/Schola Cantorum Gedanensis
74. Lech Makowiecki, artysta muzyk, twórca zespołu Zajazd
75. Prof. nadz. dr hab. Franciszek Makurat, kierownik Zakładu Psychologii Sportu
Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański, Klub Inteligencji Katolickiej
76. Zbigniew Modzelewski, specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Właścicielskiego, członek Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ w KPTW ,,Natura Tour’’
77. Anna Mużalska, biolog
78. Krystyna Napierała, przyjaciółka Marii i Lecha Kaczyńskich
79. Paweł Napierała, przyjaciel Marii i Lecha Kaczyńskich
80. Nieznalski Bogusław, artysta fotografik
81. Janina Niwińska, działaczka I "Solidarności"
82. Prof. dr hab. Piotr Niwiński, historyk Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
83. Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, sportowiec
84. Prof. dr hab. Roman Nowicki, Gdański Uniwersytet Medyczny
85. Janusz Ossowski, redaktor naczelny kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź"
86. Henryka Ostrowska, emerytka
87. Ewa Oświecimska, polonistka, tłumacz, plastyk, koordynator na woj. pomorskie
SERVAS POLAND (organizacja pozarządowa wpisana do rejestru ONZ)
88. Bogumił Oświecimski, architekt, malarz, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych
89. Zygmunt Orzeł, prezes Północnego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
90. Zofia Pawłowska, sybiraczka, działaczka I "Solidarności"
91. Dr Dariusz Piasek, historyk, nauczyciel III LO w Gdyni
92. Elżbieta Potrykus, polonistka i prawnik, działacz I "Solidarności", członek Krajowej
Komisji Porozumiewawczej NSZZ ,,Solidarność’’
93. Anna Powierza, pracownik Akademii Medycznej Gdańsk
94. Prof. dr hab. Krzysztof Prusik, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
95. Bożena Ptak, (członek Zarządu Regionu I "Solidarności") poetka, pisarka.
Prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
96. Prof. dr hab. Grzegorz Raczak, Gdański Uniwersytet Medyczny
97. Joanna Radecka, działaczka opozycji
98. Prof. Wojciech Ratkowski, maratończyk, mistrz Polski z 1984 roku,
wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
99. Mirosław Rejnowicz, artysta muzyk
100. Jan Rejnowicz, artysta jazzowy, twórca RAMY 111
101. Dr hab. Witold Rosicki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego matematyk
102. Zygmunt Rzymski, lekarz weterynarz
103. Dr Alfred Samet, doktor nauk medycznych, kierownik Zakładu Mikrobiologii
Klinicznej GUM
100. Janusz Satora, członek W.Z.Z w Gdańsku, organizator strajku w Elmorze
101. Prof. Grażyna Fiedoruk-Sienkiewicz, Akademia Muzyczna w Gdańsku,
przyjaciółka Marii i Lecha Kaczyńskich
102. Narcyz Sienkiewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich,
przyjaciel Marii i Lecha Kaczyńskich
103. Sabina Siezieniewska, manager firmy jubilerskiej
104. Justyna Skowronek, fizyk, były pracownik Wydział Edukacji IPN w Gdańsku
105. Halina Słojewska, wybitna aktorka, Stowarzyszenie Godność
106. Małgorzata Sokołowska, dziennikarka, wydawca
107. Jolanta Stachura, dziennikarka, przewodniczka
108. Zbigniew Sulatycki, kapitan ż.w., Prezes Tow. Gosp. Morskiego im. E. Kwiatkowskiego oraz przedstawiciel Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej - USOPAŁ
109. Zofia Śpiewak, psychologia wychowawcza, autorka programu "Szkoła dla Rodziców’’
110. Prof. Andrzej Śramkiewicz, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, artysta malarz
111. Alojzy Szablewski, były przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk, były Poseł
112. Maciej Szemelowski, sopocki artysta plastyk, scenograf,
wydawca albumów, animator kultury
113. Zdzisław Szydłowski, organizator związku "Solidarność", działacz podziemia, więzień polityczny
114. Dr ekonomii Piotr Tamowicz, Initiative for Capital and Governance
115. Iwona Tatarewicz, ekonomistka
116. Lech Tempczyk, architekt, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych
117. Dr Beata Esden-Tempska, dr farmacji
118. Stanisław Esden-Tempski, poeta i pisarz
119. Ewa Sikorska-Trela, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Gdańskiego d/s Kontaktów
z pracodawcami
120. Prof. Czesław Tumielewicz, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, architekt, artysta grafik
121. Prof. dr hab. Tomasz Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny
122. Roman Urbański, członek Zarządu Regionu I "Solidarności", internowany,
wójt gminy Karsin w latach 1990-1994
123. Janusz Walentynowicz, opozycjonista, syn Anny Walentynowicz
124. Wojciech Wencel, poeta
125. Benedykt Wietrzykowski, prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych
126. Albina Wiktorska, działaczka I "Solidarności", bibliotekarka
127. Bożena Witt, historyk
128. Dr n. med. Jerzy Wolf, otolaryngolog
129. Dr inż. Zbigniew Wypych, chemik, Akademia Medyczna w Gdańsku,
był w KZ "Solidarności" AMG
130. Dr hab. Tomasz Zdrojewski, Akademia Medyczna w Gdańsku

Wideo

polecane: Flesz: Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Materiał oryginalny: Powstał trójmiejski społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego (lista) - Dziennik Bałtycki

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 9

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
M
Marian Kwapisz

Za najpopularniejszy Redakcja Dz. Bałt. uznaje obrażliwy wpis niejakiej "Oli": "też mi komitet nikt znany same miernoty". W ten to sposób redakcja odsłania swoją twarz bowiem wpis ten figuruje mimo tego, że w dzisiejszym wydaniu Dz. Bałt. mamy możność przeczytać jakże mądre i rozważne teksty dr hab. P. Czauderny i N. Sienkiewicza, teksty będące repliką na wynurzenia red. D. Szretera z dn. 21.05.br, które niestety tych cech są pozbawione.
W świetle powyższego wydaje się wysoce trafne pytanie dr. hab. Czauderny: "Czyżby smoleńska tragedia niczego nas nie nauczyła?" Pytanie to w równej mierze dotyczy także i Redakcji Dz. Bałtyckiego, który nie powinien propagować tekstów obrażliwych - zgodnie zresztą z Regulaminem.
PS. W świetle doświadczeń córki dr. hab. Czauderny strach się "przyznać" ale i moje skromne nazwisko figuruje na liście Komitetu Poparcia kandydatury J. Kaczyńskiego!

zgłoś
K
Krytyk

dyżurny ustalił, że obrażliwy wpis niejakiej "oli" należy do wątków najpopularniejszych. Czyżby wśród czytelników Dz. Bałt. najzwyklejsze chamstwo było najpopularniejsze? Nie ma czego zazdrościć redakcji tej gazety.

zgłoś
A
Anilah

Na liście jest wielu profesorów, w tym co najmniej jeden członek Akademii Nauk, ale ty jesteś w stanie
ocenić wszystkich i nazwać ich miernotami. A może Ty jesteś chora? Jeżeli tak, to idż do lekarza a nie wypisuj głupstw!

zgłoś
J
JZ

Zaczyna się agitacja Pomorza!Czekamy na odpowiedź PO.

zgłoś
g
gość

na pewno ludzie ci nie ,,stali tam gdzie ZOMO,,

zgłoś
g
gość

Wszyscy blisko emerytury.

zgłoś
o
ola

też mi komitet nikt znany same miernoty

zgłoś
o
ola

też mi komitet nikt znany same miernoty

zgłoś
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3