Port Gdynia – na fali wzrostów. Rekordowe przeładunki w 2020 roku mimo pandemii

Artykuł sponsorowany Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wideo

Zobacz galerię (9 zdjęć)
2020 był rokiem ogromnych wyzwań, jednak pomimo światowego spowolnienia gospodarczego wynikającego z pandemii, okazał się być rekordowy dla Portu Gdynia. Tempo inwestycji nie zwolniło, zapadły kluczowe decyzje dla dalszego rozwoju portu oraz osiągnięto rekordowy wynik przeładunków, dając wzrost o 2,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku bez pandemii.

Ubiegłoroczny wynik pozycjonuje Port Gdynia na drugiej pozycji w zestawieniu dynamiki wzrostów przeładunków ogółem wśród 10 największych portów bałtyckich.

Za wyróżniające się wyniki przeładunków Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał nagrodę „Latarnie Gospodarki Morskiej 2021”. „Latarnie Gospodarki Morskiej” to cykliczna nagroda portalu Gospodarka Morska.pl wyróżniająca firmy i ludzi z branży morskiej. Co roku kapituła nagrody przyznaje „Latarnie” w kilku kategoriach. Zarząd Morskiego Portu Gdynia został laureatem nagrody w kategorii „Porty morskie, Logistyka morska”.

Znacząca była dynamika wzrostu przeładunków zboża - za 12 miesięcy wyniosła 68,6 proc. Ważny jest także wzrost przeładunków kontenerów – 0,9% w skali roku, co pozycjonuje Port Gdynia na drugiej pozycji wśród największych portów kontenerowych na Morzu Bałtyckim. Ten wynik uwiarygadnia realizację największej inwestycji od czasów powstania portu - Portu Zewnętrznego.

Port Zewnętrzny dla następnych pokoleń

Budowa Portu Zewnętrznego to najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania. Projekt ten, przewidziany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje budowę nowego pirsu portowego, na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz infrastruktura do innych funkcji portowych np. port instalacyjny do budowy morskich farm wiatrowych.

W lutym 2021 odbyło się tzw. „sprawdzam”, czyli otwarcie zgłoszeń podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym w projekcie „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Wśród oferentów znaleźli się: Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Terminal Holding SAS; Hutchison Ports Poland S.ŕ r.l. oraz Port of Felixstowe Limited; International Container Terminal Services Inc.; Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Z tych podmiotów, światowych konsorcjów, zostanie wybrany w procedurze PPP jeden oferent, który wybuduje i będzie jednocześnie operatorem Portu Zewnętrznego.

Inwestycje zgodnie z zakładanymi terminami

Już dziś realizowanych jest szereg inwestycji dostępowych oraz ułatwiających obsługę przyszłego terminalu. Bieżące inwestycje w infrastrukturę kolejową w Porcie Gdynia i na jego zapleczu opiewają na blisko 400 mln euro (ponad 1,5 mld zł) a ich przepustowość pozwoli na obsługę Portu Zewnętrznego. Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni w ramach zaprojektowania i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury dostępowej do Portu Gdynia. Warta ponad 673 mln PLN inwestycja jest kamieniem milowym w realizacji Portu Zewnętrznego oraz dalszego rozwoju Portu Gdynia. W planach inwestycyjnych jest również budowa Drogi Czerwonej, która będzie głównym węzłem komunikującym Port Zewnętrzny z głównymi, krajowymi szlakami: Autostradą A1, drogą ekspresową S6 i drogą ekspresową S7. W ostatnim kwartale 2020 Zarząd Portu Gdynia wraz z miastem Gdynia uzgodnił ostateczny przebieg tej strategicznej arterii.

Również realizowana obecnie budowa placów składowych na zapleczu portu, jest elementem strategii i będzie pełnić funkcję zaplecza logistycznego dla Portu Zewnętrznego.

- Chcemy kontynuować wizję budowniczych inż. Tadeusza Wendy i Eugeniusza Kwiatkowskiego, by Port Gdynia na kolejne dekady mógł być generatorem rozwoju gospodarczego kraju - mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem. Do największych należą „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego Terminalu Promowego oraz przebudowa infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Nowy Publiczny Terminal Promowy

Zbliża się zakończenie prac przy budowie Nowego Publicznego Terminalu Promowego w nowej lokalizacji. Obiekt będzie mógł obsługiwać promy o długości 240 m i zapewni krótszy czas obsługi dzięki czemu port zyska nowych armatorów w rozwijającym się segmencie ro- ro. Przy realizacji inwestycji w ramach zrównoważonego rozwoju i idei #greenport od 2021 możliwe będzie zasilania statków w czasie postoju z lądu, co spowoduje całkowitą redukcję spalin.

Budynek terminalu, magazyn oraz galeria pasażerska są już na ukończeniu, obecnie prowadzone są prace instalacyjne wewnątrz. Zakończono roboty konstrukcyjne związane z przebudową Nabrzeża Polskiego oraz rampy Ro-Ro. Konstrukcja estakady najazdowej wraz z nawierzchniami bitumicznymi jest ukończona, prowadzony jest obecnie montaż wyposażenia, wykonywane są nawierzchnie betonowe. Roboty kolejowe zostały całkowicie ukończone, zaś nawierzchnie placów i parkingów wykonano w ok. 90 proc.

- Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej - mówi Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem ZMPG SA.

- Wyniki finansowe za rok 2020 potwierdzają doskonałą kondycję spółki. Posiadamy zdolność generowania kapitałów, które służą dalszemu rozwojowi portu w interesie wszystkich jego interesantów. Bardzo dobre wyniki ZMPG SA, to dowód na wysoką jakość usług, oferowanych przez terminale portowe oraz efekt polityki inwestycyjnej spółki - dodał Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansów ZMPG SA.

Gdyński port jako jeden z nielicznych w pandemicznym ubiegłym roku zanotował dodatnią dynamikę przeładunków. W porcie realizowanych jest także szereg inwestycji rozwojowych wartych kilka miliardów złotych

Dodaj ogłoszenie