Zmiany w zarządzie spółki Port Gdański Eksploatacja SA. Piotr Karczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa.

Piotr Karczewski obowiązki prezesa przestanie pełnić 28 lutego. Przyczyną podjęcia decyzji były powody osobiste. Rada Nadzorcza PGE rezygnację p. Karczewskiego przyjęła. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki deklaruje wszczęcie postępowania zmierzającego do wyłonienia nowego prezesa zarządu. Do tego czasu spółką zarządzać będzie Lechosław Rojewski wiceprezes zarządu.

Wszystko na temat spółki Port Gdański Eksploatacja SA

Port Gdański Eksploatacja jest portową spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony).

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: