Pomorze. Sprawdź, ile zarabiają radni w twoim mieście, gminie, powiecie

AT
Wybór do lokalnego samorządu to nie tylko wyróżnienie i możliwość wpływania na rozwój danego terenu. To również niezłe dodatkowe uposażenie - na pewno w Gdańsku czy Gdyni - w radach, w których zarabia się najlepiej. To jednak aglomeracje, znacznie mniej zarabia się w tzw. terenie - w Lipuszu, Morzeszczynie, Kępicach czy Osieku.

Nowa kadencja to dobra okazja do zmian. Diety ustalano na nowo w wielu samorządach, ale, co warte uwagi, nie w każdym z nich od razu poszły one w górę. Kilka rad uznało, że dla dobra gminy, kilku ważnych inwestycji, trzeba zacisnąć pasa.

W powiecie wejherowskim diety obniżono w jednej gminie - gm. wiejskiej Wejherowo. Dieta podstawowa radnego przed zmianą wynosiła tu 826 zł, po zmianie - 700 zł. Wiceprzewodniczący i szef stałej komisji w poprzedniej kadencji dostawał co miesiąc 1652 zł, a obecnie 1300 zł. Najwięcej na zmianie "stracił" szef rady gminy. W poprzedniej kadencji dieta przewodniczącego wynosiła aż 2064 zł, po obniżce - 1600 zł.

Jak tłumaczą wnioskodawcy, czyli klub radnych "Gospodarna Gmina", ustalenie nowych diet wiąże się przede wszystkim z przedwyborczymi obietnicami, dotyczącymi znacznych cięć w wydatkach administracyjnych.

- Poprzedni radni, jak też wójt otrzymywali jedne z najwyższych wynagrodzeń w województwie - mówi Alojzy Formella, przewodniczący klubu. - Stwierdziliśmy, że aby być bardziej wiarygodni dla społeczności gminnej, musimy zacząć oszczędzać najpierw od siebie.

Nowe cięcia

Już na pierwszej sesji w nowej kadencji diety "ucięli" sobie radni gminy Lichnowy (pow. malborski), którzy teraz dostają miesięcznie 300 zł. Władysław Nacel, przewodniczący rady, nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. - Braliśmy pod uwagę trudną sytuację finansową gminy. To nie jest moment, żeby podwyższać sobie diety - mówi.

Sam Nacel ma najniższą dietę (800 zł) spośród wszystkich przewodniczących samorządów w powiecie malborskim.
- Absolutnie mi to nie przeszkadza. Może to zabrzmi dziwnie, ale mnie zadowala praca na rzecz gminy i to ona sprawia mi największą satysfakcję - dodaje.

W gminie Konarzyny (pow. chojnicki) na obniżenie diety z kolei zdecydował się tylko przewodniczący rady gminy, Ryszard Ejsmont. Śmiało można powiedzieć, że poszedł za ciosem, bo swoją propozycję złożył tuż po wniosku nowego wójta o obniżenie swojego wynagrodzenia. Ejsmont przed obniżką otrzymywał 750 zł miesięcznie, teraz - 500 zł. - Jesteśmy małą gminą i mamy niski budżet. Te 500 zł zupełnie wystarczy - przekonuje.

Na cięcia zdecydowali się radni gminy Cewice (pow. lęborski). Na grudniowej sesji rady gminy przyjęli uchwałę, w której w przeważającej części obniżyli swoje diety. Przewodniczący rady gminy zarabia teraz 1200 zł (wcześniej 1300 zł), wiceprzewodniczący 1000 zł (wcześniej 950 zł). Tyle samo dostanie przewodniczący komisji rewizyjnej i szef komisji budżetu i rozwoju (wcześniej 1100 zł), wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej i przewodniczący pozosta- łych komisji stałych dostaną po 900 zł (wcześniej 950 zł). Członkowie komisji rewizyjnej dostaną po 800 zł (wcześniej 950 zł). Wiceprzewodniczący pozostałych komisji dostaną tyle samo co wcześniej, czyli po 700 zł. Więcej z kolei dostaną szeregowi radni będący członkami pozostałych komisji, bo 650 zł (wcześniej 600 zł).

- Takie kwoty to inicjatywa radnych - mówi Wiesław Keller, przewodniczący Rady Gminy w Cewicach. - Uważaliśmy za stosowne, że rada w 80 proc. składająca się z nowych radnych na początku kadencji powinna ustalić niższe diety - powiedział Keller i dodał, że w skali roku gmina zaoszczędzi ok. 9 tys. zł.

Wyższa stawka

Nie wszędzie jednak radni wychodzą z takiego założenia. O 350 zł podniesiono na początku tej kadencji stawkę diet dla radnych miejskich w Darłowie. Ostatnia taka uchwała była podjęta w 2007 r.
- Stawki dla radnych poszły w górę, bo 550 zł to nie są wielkie pieniądze przy dużym nakładzie pracy samorządowej - mówi Zbigniew Grosz, przewodniczący RM w Darłowie. - Bycie radnym zabiera dużo prywatnego czasu. W naszym mieście diety były ustalane kilka lat temu. A więc po tak długim okresie należała się rewaloryzacja. Za ich zmianą głosowali wszyscy radni - 15 osób.
Na pierwszej sesji nowej kadencji podniosła swoje diety Rada Miasta Wejherowa (podstawowa dla radnego zwiększyła się z 800 do 1000 zł).
- Diety radnych w Wejherowie nie były podwyższane od 8 lat, więc należało to zrobić, a podwyżka rzędu 200 zł nie jest kwotą wysoką - argumentował konieczność zmian Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

Solidarnie więcej

W powiecie chojnickim, jak na razie, na podwyższenie diet zdecydowali się tylko radni z gminy Brusy. Każdy, solidarnie, prócz przewodniczącej, która ma maksymalną stawkę, dostanie po 10 proc. Dla czteroletniego budżetu miasta i gminy Brusy jest to wydatek... ponad 92 tys. zł. Wniosek o podwyżki diet został wypracowany podczas posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego.

- Wysokość diet regulowała uchwała z 2003 roku, kiedy litr paliwa kosztował 2,8 zł, a nie jak teraz prawie 5 złotych. Niektórzy radni mają naprawdę daleko do Brus - tłumaczy Olgierd Chylewski, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego.- Postanowiliśmy symbolicznie każdemu dołożyć po 10 procent i nie widzę w tym nic zdrożnego.

Zgodnie z podjętą uchwałą przewodnicząca rady, Beata Zblewska, otrzymywać będzie bez zmian 1372 zł, bo jest to maksymalna stawka przewidziana ustawą dla gmin poniżej 15 tys. mieszkańców. Dwaj wiceprzewodniczący rady z radnymi, którzy są szefami komisji stałych, otrzymają po 686 zł. Zwykły radny z kolei otrzyma 548 zł.

Urosło nieetatowym

W powiecie człuchowskim wyższe od poprzedników diety na początku nowej kadencji przegłosowali sobie radni trzech samorządów. Już na drugiej sesji zrobiła to Rada Powiatu Człuchowskiego. Najwięcej urosło nieetatowym członkom zarządu powiatu, którzy w tej kadencji będą otrzymywali co miesiąc 1600 zł (poprzednio było to 1300 zł).

Podwyżkę w wysokości 200 zł otrzymał przewodniczący rady powiatu (teraz jego dieta to 1926 zł) oraz jego dwaj zastępcy. Pierwszy wiceprzewodniczący będzie inkasował co miesiąc 1500 zł, a drugi 1400 zł. Z 1000 do 1150 zł urosły za to miesięczne diety dla przewodniczących stałych komisji w radzie. Dietę w wysokości 1000 zł (wyższą o 150 zł niż w poprzedniej kadencji) otrzymywać będą wiceprzewodniczący komisji i sekretarz komisji rewizyjnej. Co ciekawe, radni tak podzielili się funkcjami, że żaden z nich nie otrzymuje najniższej diety przewidzianej w uchwale - 800 zł.

Podwyżkę otrzymali również radni z Przechlewa. W ich przypadku wynika to z tego, że ich diety są ustalane w zależności od tzw. najniższej krajowej, a tę na 2011 rok ustalono na poziomie 1386 zł. Podwyżki są więc w większości przypadków kilkudziesięciozłotowe.

Z kolei w gminie Koczała wszystkie stawki podniesiono o 100 zł.
- Mieliśmy dotąd najniższe diety w powiecie, jeśli nie najniższe w województwie - mówi Mariusz Patejuk, przewodniczący rady.
Przed podwyżką radny bez funkcji w Koczale otrzymywał 250 zł miesięcznie, teraz 350 zł.

Zadowala i rekompensuje?

Czy diety zadowalają radnych? To zależy.
- Mnie taka suma satysfakcjonuje - twierdzi Krzysztof Korda, radny miejski w Tczewie, gdzie średnio rajcy otrzymują po 929 zł miesięcznie. - Podobnie jest w przypadku tych osób, które są już na emeryturze - dodaje. - Gorzej natomiast z tymi, którzy na co dzień pracują. Jak słyszałem w kuluarach, przy dużej liczbie sesji i komisji w miesiącu może się zdarzyć, że dieta nie rekompensuje zarobków w pracy za te dni, kiedy nie jest się w zakładzie, a w ratuszu.
2707 zł - Rada Miasta Gdańska (ryczałt), 34 radnych, budżet - 2 305 399 069 zł, 455 tys. mieszk., Bogdan Oleszek - 2753 zł *
1835 zł - Rada Miasta Gdyni (ryczałt); 28 radnych, budżet - 1 246 720 000 zł (2010 r.), 247 539 mieszk., Stanisław Szwabski - 2753,03 zł
1386 zł - Rada Miasta Pruszcza Gd. (ryczałt), 21 radnych, budżet - 112,5 mln zł, 26 tys. mieszk., Stefan Skonieczny - 1987,27 zł
1300,66 zł - Rada Powiatu Słupskiego (ryczałt), 21 radnych, budżet - 78,6 mln zł, 95 tys. mieszk., Ryszard Stus - 1734,22
1287,04 zł - Rada Powiatu Chojnickiego (ryczałt), 21 radnych, budżet - 96,619 mln zł, 94 615 mieszk., Robert Skórczewski - 1989,06 zł
1238,86 zł - Rada Miasta Sopotu (ryczałt); 21 radnych; budżet - 317,108 mln zł (2010 r.); 37 tys. mieszk.; Wojciech Fułek - 2064,77 zł
1170 zł - Rada Powiatu Kościerskiego (ryczałt), 19 rad nych, budżet - 68 mln zł, 66 tys. mieszk., Kazimierz Maszk - 2106 zł
1165 zł - Rada Powiatu Wejherowskiego (ryczałt), 29 radnych, budżet - 150 mln zł, 193 tys. mieszk., Wiesław Szczygieł - 2543 zł
1101 zł - Rada Powiatu Tczewskiego (ryczałt), 23 radnych, budżet - 112 mln zł, 113 tys. mieszk., Piotr Odya - 2294 zł
1065,80 zł - Rada Miejska w Lęborku (ryczałt), 21 radnych, budżet - 92,485 mln zł (2010 r.), 35 013 mieszk., Adam Stenka - 1995,51 zł
1053,04 zł - Rada Powiatu Gdańskiego (ryczałt), 21 radnych, budżet - 63,2 mln zł, 93,4 tys. mieszk., Kazimierz Kloka - 2223,08 zł
1046 zł - Rada Powiatu Kartuskiego (za posiedzenie), 23 radnych, budżet - 107,1 mln zł, 117 067 mieszk., Mieczysław Woźniak - 2340 zł
1000 zł - Rada Miasta Wejherowa (ryczałt), 21 radnych, budżet -117 mln zł (2010 r.), 48 tys. mieszk., Leszek Glaza - 1800 zł
993,64 zł - Rada Miasta Słupska (ryczałt), 23 radnych, budżet - 380 mln zł, 95 tys. mieszk., Zdzisław Sołowin - 1987,27 zł
980 zł - Rada Powiatu Starogardzkiego (ryczałt), 25 radnych, budżet - 103,237 mln zł (2010 r.), 123 254 mieszk., Wiesław Brzoskowski - 1700 zł
970,20 zł - Rada Powiatu Malborskiego (ryczałt), 19 radnych, budżet - 64,6 mln zł (projekt na 2011 r.), 63 tys. zł mieszk., Piotr Szwedowski - 1871,10 zł
963 zł - Rada Powiatu Nowodworskiego (ryczałt), 15 radnych, budżet - 31,889 mln zł, 30 tys. mieszk., Iwona Tyburska - 1638 zł
929,15 zł - Rada Miasta Kwidzyna (ryczałt), 21 radnych, budżet - 115,8 mln zł, 38 tys. mieszk., Kazimierz Gorlewicz - 1961,53 zł
929 zł - Rada Miejska w Tczewie (ryczałt), 23 radnych, budżet - 160 mln zł, 60 tys. mieszk., Mirosław Augustyn - 2064 zł
929 zł - Rada Miasta Ustki (ryczałt), 15 radnych, budżet - 51,3 mln zł, 16,5 tys. mieszk., Adam Brzóska - 2064 zł
913 zł - Rada Miasta Redy (ryczałt), 15 radnych, budżet - 45 mln zł (2010 r.), 20 tys. mieszk., Kazimierz Okrój - 1854 zł
900 zł - Rada Miejska w Darłowie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 52 mln zł, 14 tys. mieszk., Zbigniew Grosz - 1370 zł
894,74 zł - Rada Gminy Wicko (ryczałt), 15 radnych, budżet - 22,359 mln zł (2010 r.), 5867 mieszk., Jacek Stanuch - 1376,52 zł
894,65 zł - Rada Miejska w Człuchowie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 39,9 mln zł, 14,5 tys. mieszk., Maria Danuta Kordykiewicz - 1191,51 zł
889 zł - Rada Powiatu Bytowskiego (ryczałt), 19 radnych, budżet - 82,6 mln zł, 75 tys. mieszk., Andrzej Hrycyna - 1989 zł
848 zł - Rada Powiatu Puckiego (ryczałt), 19 radnych, budżet - 52,530 mln zł, 75 tys. mieszk., Roman Czerwiński - 1766,46 zł
847 zł - Rada Gminy Tczew (ryczałt), 15 radnych, budżet - 39 mln zł, 12 tys. mieszk., Krzysztof Jonaczyk - 1324 zł
825,91 zł - Rada Gminy Kosakowo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 37,060 mln zł, 10 tys. mieszk., Mirosław Marek - 1376,52 zł
800 zł - Rada Powiatu Człuchowskiego (ryczałt), 17 radnych, budżet - 86 mln zł, 57,6 tys. mieszk., Tadeusz Lisowski - 1926 zł
800 zł - Rada Gminy Gniewino (ryczałt), 15 radnych, budżet - 44 mln zł (2010 r.), 7 tys. mieszk., Dietrich Krzebietke - 1200 zł
800 zł - Rada Powiatu Sławieńskiego (ryczałt), 17 radnych, budżet - 48,7 mln zł, 57 tys. mieszk., Wojciech Stefanowski - 1700 zł
799,90 zł - Rada Miasta Pucka (ryczałt), 15 radnych, budżet - 37,298 mln zł, 12 tys. mieszk., Hanna Pruchniewska - 1376,51 zł
795 zł - Rada Gminy Krokowa (ryczałt), 15 radnych, budżet - 36,475 mln zł (2010 r.), 10 tys. mieszk., Zygmunt Piontek - 1126 zł
795 zł - Rada Gminy Starogard Gd. (ryczałt), 15 radnych, budżet - 44,231 mln zł, 14 587 mieszkańców, Jan Wierzba - 1324 zł
794,91 zł - Rada Powiatu Lęborskiego (ryczałt), 19 radnych, budżet - 66,5 mln zł (projekt na 2011 r.), 64 tys. mieszk., Waldemar Walkusz - 2031,43 zł
794,91 zł - Rada Gminy Ustka (ryczałt), budżet - 30,469 mln zł, 7840 mieszk., Bogdan Żabiński - 1324,85 zł
790,20 zł - Rada Miejska w Czarnem (ryczałt), 15 radnych, budżet - 31,3 mln zł, 9,5 tys. mieszk., Benedykt Lipski - 1317 zł
790,20 zł - Rada Miejska w Debrznie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 38,3 mln zł, 9,4 tys. mieszk., Jan Adam Beme - 1376,51 zł
769 zł - Rada Gminy Miastko (ryczałt), 21 radnych, budżet - 48,6 mln zł, 21 tys. mieszk., Tomasz Borowski - 1537 zł
743 zł - Rada Miasta Rumi (ryczałt), 21 radnych, budżet - 107,35 mln zł, 45 016 mieszk., Tadeusz Piątkowski - 1858 zł
722 zł - Rada Miejska w Żukowie (za posiedzenie), 21 radnych, budżet - 72,4 mln zł, 28 216 mieszk., Adam Okrój - 2064 zł
704,82 zł - Rada Miasta Kościerzyny (ryczałt), 21 radnych, budżet - 79 mln zł (2010 r.), 23 tys. mieszk., Piotr Słomiński - 1854,78 zł
703 zł - Rada Miejska w Chojnicach (ryczałt), 21 radnych, budżet - 103,241 mln zł, 39 826 mieszk., Mirosław Janowski - 2009 zł
702,02 zł - Rada Gminy Pruszcz Gdański (ryczałt), 15 radnych, budżet - 73,4 mln zł, 19,9 tys. mieszk., Marek Kowalski - 1589,87 zł
700 zł - Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska (ryczałt), 15 radnych, budżet 33,712 mln zł (2010 r.), 13 338 mieszk., Zdzisław Korda - 900 zł
700 zł - Rada Gminy Puck (ryczałt), 21 radnych, budżet - 69,456 mln zł, 23 tys. mieszk., Kazimierz Czernicki - 2064 zł
700 zł - Rada Miejska w Starogardzie Gd. (ryczałt), 21 radnych, budżet - 139,507 mln zł, 47 196 mieszk., Sławomir Ruśniak - 1700 zł
700 zł - Rada Gminy Wejherowo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 74 mln zł (2010 r.), 20 tys. mieszk., Hubert Toma - 1600 zł
696 zł - Rada Miejska Nowego Dworu Gd. (ryczałt), 15 radnych, budżet - 57,157 mln zł, 17 tys. mieszk., Czesław Łukaszewicz - 1630 zł
688 zł - Rada Gminy Kolbudy (ryczałt), 15 radnych, budżet - 51,2 mln zł, 13,3 tys. mieszk., Stanisław Oleszek - 1324 zł
679 zł - Rada Miejska w Pelplinie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 40 mln zł, 17 tys. mieszk., Mirosław Chyła - 1376 zł
676 zł - Rada Miasta Malborka (ryczałt), 21 radnych, budżet - 101,9 mln zł (projekt na 2011 r.), 38 tys. mieszk., Arkadiusz Mroczkowski - 1669 zł
663 zł - Rada Miasta Władysławowa (ryczałt), 15 radnych, budżet - 46,215 mln zł, ok. 15 tys. mieszk., Zygmunt Orzeł - 1590 zł
650 zł - Rada Gminy Cewice (ryczałt), 15 radnych, budżet - 23,769 mln zł (2010 r.), 7424 mieszk., Wiesław Keller - 1200 zł
650 zł - Rada Gminy Postomino (ryczałt), 15 radnych, budżet - 28,7 mln zł, 6,9 tys. mieszk., Jadwiga Krakowska - 1324 zł
640 zł - Rada Miejska w Gniewie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 39 mln zł, 16 tys. mieszk., Walentyna Czapska - 1362 zł
624 zł - Rada Gminy Czarna Dąbrówka (ryczałt), 15 radnych, budżet - 18,7 mln zł, 6 tys. mieszk., Jerzy Narwojsz -1370 zł
621 zł - Rada Gminy Sztum (ryczałt), 15 radnych, budżet - 45 mln zł (2010 r.), 19 tys. miesz., Czesław Oleksiak - 2070 zł
620 zł - Rada Gminy Słupsk (ryczałt), 15 radnych, budżet - 60,691 mln zł, 15 tys. mieszk., Mirosław Klemiato - 1375 zł
619,43 zł - Rada Miasta i Gminy Prabuty (ryczałt), 15 radnych, budżet - 36,2 mln zł, 13,7 tys. mieszk., Henryk Fedoruk -1238,86 zł
619 zł - Rada Miasta w Kartuzach (za posiedzenie), 24 radnych, budżet - 89,7 mln zł, 31 436 mieszk., Ryszard Duszyński - 1858 zł
618,26 zł - Rada Gminy Trąbki Wielkie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 30,2 mln zł, 10,2 tys. mieszk., Józef Sroka - 1324,84 zł
582,93 zł - Rada Miejska w Łebie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 23,6 mln zł (2010 r.), 3910 mieszk., Barbara Dąbrowska - 1324,85 zł
563 zł - Rada Gminy Potęgowo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 24,606 mln zł, 7230 mieszk., Waldemar Zientarski - 1351,20 zł
550,60 zł - Rada Gminy Kościerzyna (ryczałt), 15 radnych, budżet - 37 mln zł (2010 r.), 14 700 mieszk., Zygmunt Szulist - 1376,51 zł
550 zł - Rada Gminy Sławno (ryczałt), 15 radnych, budżet - 23,984 mln zł, 8,8 tys. mieszk., Marta Hołowata 1200 zł
548 zł - Rada Miejska w Brusach (ryczałt), 15 radnych, budżet - 45,719 mln zł, 13 958 mieszk., Beata Zblewska - 1372 zł
530 zł - Rada Gminy Cedry Wielkie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 24 mln zł, 6,5 tys. mieszk., Bożena Daszewska -1324 zł
526 zł - Rada Gminy Lipnica (ryczałt), 15 radnych, budżet - 19,7 mln zł, 5,1 tys. mieszk., Wojciech Megier -1376 zł
520 zł - Rada Gminy Człuchów (ryczałt), 15 radnych, budżet - 41,2 mln zł, 10,4 tys. mieszk., Andrzej Woźniak - 1376 zł
500 zł - Rada Gminy Choczewo (ryczałt), 15 radnych, 5,8 tys. mieszk., budżet - 21 mln zł (2010 r.), Krzysztof Łasiński - 1200 zł
500 zł - Rada Gminy Chojnice (ryczałt), 15 radnych, budżet - 52,131 mln zł, 17 332 mieszk., Tadeusz Leszczyński - 1400 zł
485 zł - Rada Gminy Dziemiany (ryczałt), 15 radnych, budżet - 15 mln zł (2010 r.), 4212 mieszk., Krzysztof Rolbiecki -1496 zł
481,60 zł - Rada Gminy Przechlewo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 19,4 mln zł, 6,3 tys. mieszk., Mirosław Czarnecki - 1376 zł
481 zł - Rada Gminy Główczyce (ryczałt), 15 radnych, budżet - 25,263 mln zł, 9750 mieszk., Michał Matkowski - 1376 zł
480 zł - Rada Gminy Bytów (ryczałt), 21 radnych, budżet - 69,7 mln zł, 28 tys. mieszk., Leszek Waszkiewicz - 1602 zł
457 zł - Rada Gminy Trzebielino (ryczałt), 15 radnych, budżet - 11,8 mln zł, 3,8 tys. mieszk., Stefania Hejna -1386 zł
456 zł - Rada Gminy Kwidzyn (ryczałt), 15 radnych, budżet - 33,7 mln zł, 10,7 tys. mieszk., Henryk Ordon - 1080 zł
450 zł - Rada Gminy Sierakowice (ryczałt), 15 radnych, budżet - 64,7 mln zł, 17 824 mieszk., Zbigniew Suchta - 1200 zł
430 zł - Rada Gminy Ryjewo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 17,3 mln zł, 5,7 tys. mieszk., Kazimierz Zima - 1100 zł
423 zł - Rada Miejska Skarszewy (ryczałt), 15 radnych, budżet - 40,935 mln zł, 14 182 mieszk., Józef Kamiński - 1307 zł
414 zł - Rada Miejska w Czersku (ryczałt), 21 radnych, budżet - 62 mln zł, 21 182 mieszk., Ireneusz Bojanowski - 1725 zł
400 zł - Rada Miasta Jastarnia (ryczał), 15 radnych, budżet - 19,545 mln zł (2010 r.), 4 tys. mieszk., Wojciech Kohnke - 1150 zł
400 zł - Rada Gminy Linia (ryczałt), 15 radnych, budżet - 29 mln zł (2010 r.), 6 tys. mieszk., Czesław Hinz -1200 zł
400 zł - Rada Gminy Liniewo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 16 mln zł, 4765 mieszk., Wiesław Szarmach - 1300 zł
400 zł - Rada Gminy Malbork (ryczałt), 15 radnych, budżet - 15 mln zł (projekt na 2011 r.), 4 tys. mieszk., Michał Błachut - 1300 zł
400 zł - Rada Miejska w Sławnie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 33,8 mln zł, 13,2 tys. mieszk., Edyta Szczygielska - 1300 zł
400 zł - Rada Gminy Smołdzino (ryczałt), 15 radnych, budżet - 9,382 mln zł, 3,5 tys. mieszk., Danuta Dura - 800 zł
400 zł - Rada Gminy Stare Pole (ryczałt), 15 radnych, budżet - 15 mln zł (projekt na 2011 r.), 4685 mieszk., Jan Pawlina - 1200 zł
395 zł - Rada Gminy Stara Kiszewa (ryczałt), 15 radnych, budżet - 21 mln zł, 6632 mieszk., Jan Błaszczyk - 1317 zł
385,45 zł - Rada Gminy Damnica (ryczałt), 15 radnych, budżet - 18,484 mln zł, 6300 mieszk., Włodzimierz Kisiel - 1238,86 zł
380 zł - Rada Miejska w Nowym Stawie (ryczałt), 15 radnych, budżet - ok. 29 mln zł (projekt na 2011 r.), 8022 mieszk., Waldemar Kalinowski - 1250 zł
350 zł - Rada Gminy Koczała (ryczałt), 15 radnych, budżet - 12,7 mln zł, 3,7 tys. mieszk., Mariusz Patejuk - 800 zł
350 zł - Rada Gminy Miłoradz (ryczałt), 15 radnych, 3600 mieszk., budżet - 11,5 mln zł (projekt na 2011 r.), Tadeusz Majewski - 1200 zł
350 zł - Rada Gminy Rzeczenica (ryczałt), 15 radnych, budżet - 22,5 mln zł, 3,8 tys. mieszk., Zygmunt Wilczyk - 1000 zł
331 zł - Rada Gminy Ostaszewo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 8,191 mln zł (2010 r.), 3200 mieszk., Wojciech Wycichowski - 596 zł
330 zł - Rada Gminy Kaliska (ryczałt),15 radnych, budżet - 9 mln zł (2010 r.), 5236 mieszk., Zbigniew Toporowski - 1000 zł
327 zł - Rada Gminy Pszczółki (ryczałt), 15 radnych, budżet - 21,2 mln zł, 8,2 tys. mieszk., Roman Klamann - 1237 zł
300 zł - Rada Gminy Lichnowy (ryczałt), 15 radnych, budżet - ok. 14 mln zł (projekt na 2011 r.), 4890 mieszk., Władysław Nacel - 800 zł
300 zł - Rada Gminy Przywidz (ryczałt), 15 radnych, budżet - 17,9 mln zł, 5,5 tys. mieszk., Feliks Mikulski - 1324 zł
275,30 zł - Rada Gminy Stary Dzierzgoń (ryczałt), 15 radnych, budżet - 11,104 mln zł (projekt na 2011 r.), 4 tys. mieszk., Marian Maślanka - 1376,51 zł
270 zł - Rada Gminy Malechowo (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 17 mln zł, 6,6 tys. mieszk., Jolanta Kieres 1376 zł
270 zł - Rada Gminy Sadlinki (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 14,8 mln zł, 5,6 tys. mieszk., Jan Piskor - 1100 zł
260 zł - Rada Gminy Kobylnica (ryczałt), 15 radnych, budżet - 53,700 mln zł, 10 200 mieszk., Józef Gawrych - 1376 zł
246 zł - Rada Gminy Sulęczyno (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 19,4 mln zł, 5098 mieszk., Kazimierz Gawin - 1258 zł
217 zł - Rada Gminy Chmielno (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 26,1 mln zł, 7098 mieszk., Marian Kwidziński - 1280 zł
215 zł - Rada Miejska Skórcz (ryczałt), 15 radnych, budżet - 9,594 mln zł, 3686 mieszk., Mirosław Ossowski - 640 zł
212 zł - Rada Gminy Luzino (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 49 mln zł, 13,7 tys. mieszk., Genowefa Kasprzyk - 1324 zł
200 zł - Rada Gminy Karsin (ryczałt),15 radnych, budżet - 19 mln zł, 6100 mieszk., Jan Narloch - 1200 zł
200 zł - Rada Gminy Kołczygłowy (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 16,7 mln zł, 4,3 tys. mieszk., Klaudia Brywczyńska - 760 zł
200 zł - Rada Gminy Lubichowo (ryczałt), 15 radnych, budżet -16,985 mln zł (2010 r.), 6142 mieszk., Czesław Cichocki - 800 zł
200 zł - Rada Gminy Osieczna (ryczałt), 15 radnych, budżet - 12,243 mln zł (2010 r.), 2950 mieszk., Jerzy Krzemiński - 500 zł
200 zł - Rada Gminy Przodkowo (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 22,4 mln zł, 7697 mieszk., Franciszek Rzeszewicz - 1200 zł
200 zł - Rada Gminy Skórcz (ryczałt), 15 radnych, budżet - 1,939 mln zł (2010 r.), 4679 mieszk., Andrzej Klin - 600 zł
197,55 zł - Rada Gminy w Stężycy (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 33,2 mln zł, 9442 mieszk., Stefan Literski - 1975 zł
181 zł - Rada Gminy Tuchomie (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 18,9 mln, 4,2 tys. mieszk., Wiesław Bezhubka - 1028 zł
173 zł - Rada Gminy Gardeja (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 23,6 mln zł, 8,6 tys. mieszk., Edward Cykał - 215 zł
165 zł - Rada Miejska Czarna Woda (ryczałt), 15 radnych, budżet - 9,711 mln zł (projekt na 2011 r.), 3444 mieszk., Sebastian Schmidt - 660 zł
160 zł - Rada Gminy Mikołajki Pomorskie (ryczałt), 15 radnych, budżet - 13 mln zł, 3741 mieszk., Eugeniusz Żebrowski - 660 zł
160 zł - Rada Gminy Stegna (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 51,923 mln zł (2010 r.), 10 tys. mieszk., Dorota Chojna - 800 zł (ryczałt)
160 zł - Rada Gminy Szemud (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 52 mln zł (2010 r.), 14,3 tys. mieszk.,Grzegorz Lasowski - 1324,85 zł
160 zł - Rada Gminy Stary Targ (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 19,5 mln zł (2010 r.), 6594 mieszk., Waldemar Knapik - 700 zł (ryczałt)
152 zł - Rada Gminy Parchowo (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 12,4 mln, 3,6 tys. mieszk., Andrzej Strojk - 1386 zł
150 zł - Rada Gminy Somonino (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 29 mln zł, 9729 mieszk., Andrzej Regliński - 1300 zł
150 zł - Rada Gminy Studzienice (ryczałt), 15 radnych, budżet - 13,8 mln, 3 tys. mieszk., Aleksander Siluta - 1386 zł
150 zł - Rada Gminy Zblewo (ryczałt), 15 radnych, budżet - 27,963 mln zł, 11 041 mieszk., Janusz Trocha - 1100 zł
146,83 zł - Rada Gminy Suchy Dąb (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 18,4 mln zł, 4 tys. mieszk., Krystyna Bucka - 1101,21 zł
139 zł - Rada Gminy Borzytuchom (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 11,6 mln zł, 3 tys. mieszk., Beata Kudlik - 922 zł
138,6 zł - Rada Gminy Dębnica Kaszubska (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 33,726 mln zł (2010 r.), 9800 mieszk., Jadwiga Karaś - 1386 zł
138 zł - Rada Gminy Dzierzgoń (za posiedzenie),15 radnych, budżet - 30 mln zł, 9870 mieszk., Tadeusz Procyk - 1200 zł
138 zł - Rada Miasta w Krynicy Morskiej (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 43,082 mln zł, 1300 mieszk., Teresa Pawłowska - 1386 zł (ryczałt)
138 zł - Rada Gminy Nowa Karczma (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 21 mln zł, 6652 mieszk., Marek Wołoszyk - 1265 zł
137,65 zł - Rada Gminy Łęczyce (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 18 mln zł (2010 r.), 11,5 tys. mieszk., Lucyna Sucharska - 1376,51 zł
124 zł - Rada Gminy Subkowy (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 20 mln zł, 5377 mieszk., Jacek Lisewski - 1166 zł (ryczałt)
115 zł - Rada Miasta w Helu (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 20,651 mln zł (2010 r.), 4,5 tys. mieszk., Marek Chroń - 1376,52 zł
110 zł - Rada Gminy Morzeszczyn (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 11 mln zł, 4 tys. mieszk., Katarzyna Bandźmiera - 800 zł (ryczałt)
109 zł - Rada Gminy Sztutowo (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 32,678 mln zł, 3500 mieszk., Bogdan Pniewski - 1094 zł
100 zł - Rada Gminy Bobowo (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 7,409 mln zł (2010 r.), 3032 mieszk., Wiesław Kurcwald - 800 zł (ryczałt)
100 zł - Rada Gminy Konarzyny (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 7,103 mln zł, 2317 mieszk., Ryszard Ejsmont - 500 zł (ryczałt)
100 zł - Rada Gminy Osiek (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 6,184 mln zł, 2475 mieszk., Jerzy Kłos - 800 zł (ryczałt)
100 zł - Rada Gminy Smętowo Graniczne (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 15,021 mln zł, 5393 mieszk., Elżbieta Motykowska - 900 zł
91 zł - Rada Miasta i Gminy Kępice (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 27,468 mln zł (2010 r.), 9,6 tys. mieszk., Paweł Lisowski - 1092 zł (ryczałt)
80 zł - Rada Gminy Lipusz (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 15 mln zł, 3556 mieszk., Tadeusz Dziemiński - 850 zł
50 zł - Rada Gminy Darłowo (za posiedzenie), 15 radnych, budżet - 32,5 mln zł, 7,6 tys. mieszk., Jarosław Michalski - 1324 zł

*W kolejności podajemy: wysokość diety, liczbę radnych w radzie, budżet miasta lub gminy (dochody - ogółem, z dotacjami i subwencjami z zewnątrz), liczbę mieszkańców miasta lub gminy, imię i nazwisko oraz uposażenie przewodniczącego rady

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Mieszkaniec
Mam pytanie dotyczące tych mniemanych diet, dlaczego w gazecie z dnia 1 lutego jest podany Pomorski ranking diet, nie prawdziwy z resztą, różniący się wieloma szczegołami i kwotami jakie rzekomo dostają radni do kieszeni? W internecie jest podana wiarygodniejsza wersja i z tego co wiem prawidłowa. Wydaje mi się, że to powinno zostać rozwiązane i napisane inaczej, a przynajmniej wyjasnione w jaki sposób i kiedy radni dostali kwoty, których nie widzieli na oczy!
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie