Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź wyniki wyborów w Twoim okręgu

! Pomorskie gotowe

Materiał informacyjny
Rozpoczęło się kalendarzowe lato. Ta informacja niesie ze sobą gotowość do rozpoczynającego się sezonu letniego, ale tym razem opóźnionego startu sezonu turystycznego. Jesteśmy nadal w trakcie pandemii, która ogranicza działania również w turystyce, najdotkliwiej poszkodowanej branży.
! Pomorskie gotowe

Silna dotąd gospodarka turystyczna, przynosząca ponad 6 % PKB regionu, zatrzymała się gwałtownie na ponad 2 miesiące, co spowodowało obecnie powolne otwieranie się podmiotów turystycznych.

Pokonywanie panujących uwarunkowań, dostosowywanie się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju zamieszczonych na stronach internetowych, było i jest nadal nie lada wyzwaniem. Z jednej strony dodatkowe wymagania, które wraz z kolejną tarczą zmieniają się, z drugiej inny od zeszłorocznego popyt.

Publikowane wytyczne nie precyzują szczegółów ochrony pracowników i klientów, pozostawiają odpowiedzialność po stronie zarządzających obiektami, w zakresie wyboru konkretnych rozwiązań. Rozwiązania proponowane przez tzw. tarczą antykryzysową również nie są sprzymierzeńcem branży turystycznej.

Dlatego Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o wsparciu biznesu w wysokości 650 mln zł, w zakresie którego są między innymi pożyczki niskooprocentowane na wydatki bieżące, dla MŚP w wysokości 80 mln zł, których operatorami są Bank Gospodarstwa Krajowego i Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Ponadto Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu konkursu dotacyjnego dla branży czasu wolnego a w szczególności dla branży turystycznej, dla mikro i małych przedsiębiorstw, na wydatki związane z przystosowaniem się do nowych warunków, w wysokości do 30 mln zł. Środki będą mogły być przeznaczone na wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Nabór wniosków przez Agencję Rozwoju Pomorza rozpocznie się już 24 czerwca br. i umożliwi wdrażanie niezbędnych rozwiązań jeszcze w tym sezonie letnim. To szansa dla części przedsiębiorców, ale równocześnie koło ratunkowe. W pomorskim działa ponad 12.tys firm związanych ze świadczeniem usług noclegowych, gastronomicznych, przewodnickich oraz atrakcji turystycznych i kulturowych. To potencjał będący siłą pomorskiej turystyki.

Obecnie sytuacja branży zależy od decyzji konsumenckich, a te są pochodnymi różnych przyczyn. Sytuacja dotycząca ruchu turystycznego jest odmienna od zeszłorocznej. Zamknięte do niedawna granice, przerwane połączenia lotnicze spowodowały ograniczenie ruchu w miastach oraz popytu na usługi hotelarskie. Wzmożony ruch krajowy odnotowano w regionie, w kwaterach indywidualnych, w miejscach rzadziej odwiedzanych, w trakcie weekendów.

Zatrzymanie turystyki spowodowało też zatrzymanie się branży przemysłu spotkań, czyli precyzując: spotkań, konferencji, wydarzeń. Zostały one odwołane lub przesunięte na jesień czy dalszy termin. Odrobienie strat zajmie dłuższy czas, niektóre konferencje może uda się zrealizować jesienią, ostatecznie wirtualnie.

Natomiast inwestycje nadal są kontynuowane. Prace w ramach przedsięwzięć strategicznych Pomorskie Trasy Rowerowe czy Pomorskie Szlaki Kajakowe są prowadzone przez samorządy terytorialne, co napawa nadzieją, że pełna oferta turystyki aktywnej będzie dostępna dla naszych mieszkańców i gości w przyszłym roku.

Monitorując rynek turystyczny spodziewane są zmiany w zakresie obsługi klienta jak i wymagań gości. Bez badań konsumenckich trudno wyrokować jak będzie wyglądał rynek usług turystycznych. Z jednej strony, opierając się na monitoringu rynku europejskiego, popularność zdobywają miejsca nieoczywiste, zmienione zostają funkcje uznanych atrakcji, rozwija się turystyka przyrodnicza, aktywna, w tym wodna, upowszechniają się muzea na otwartym powietrzu. Z drugiej zaś jest wiele opinii, iż po długiej izolacji, będziemy poszukiwać relaksu, dobrych warunków w znanych i lubianych miejscach i właśnie taka oferta będzie czekała tego lata. Musimy podtrzymać zaufanie naszych gości, pokazać, że pomorskie jest gotowe podjąć turystów w sposób ciekawy, zindywidualizowany, bezpieczny, tak by powracali. Stąd kampania Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, #Pomorskie aktywne, #Pomorskie gotowe, pokazująca przygotowania do sezonu opóźnionego, prezentująca moc możliwości i potencjał regionu.

Jestem przekonana, że wspólnie z branżą pokonamy obecną trudną sytuację i pomorskie nadal będzie jedną z najważniejszych destynacji turystycznych kraju i Europy.

Marta Chełkowska
Dyrektor Departamentu Turystyki

Dodaj ogłoszenie