Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum o współpracy w kształceniu kadr dla firm branży morskiej.

Umowa przewiduje, że szkoły dopasują profile kształcenia do potrzeb inwestorów.
– Naszym priorytetem jest aktywna współpraca nauki z biznesem, dzięki której odbudujemy zaplecze kadrowe dla stoczni i całego sektora. Chcemy, aby uczniowie zdobyli zawód i umiejętności poszukiwane i cenione przez pracodawców w regionie – powiedziała prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, przewodnicząca Rady Nadzorczej PSSE.

Na rynku pracy w województwie pomorskim najbardziej poszukiwani są m.in. spawacze, elektrycy, ślusarze, mechatronicy, monterzy oraz operatorzy maszyn i urządzeń – wynika z danych PSSE.
- Nasi inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr, zarówno inżynierskich, jak i na stanowiska techniczne. Staramy się im pomóc, współpracując ze szkołami, uczelniami, tworząc klasy patronackie mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przeczytaj także: Powstały Polskie Stocznie. Stocznia Gdańsk i Stocznia Szczecińska będą współpracować przy budowie statków oraz wspólnie zabiegać o kontrakty

Porozumienie podpisane z zespołem szkół Conradinum zakłada, że placówka kształcić będzie specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem strefowych firm, zwłaszcza z branży morskiej. Jest też kolejnym etapem budowy projektu edukacyjnego na Wyspie Ostrów. Jego ideą jest powołanie na tym terenie Stoczniowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w którym uczniowie zdobywaliby praktyczne umiejętności niezbędne dla przemysłu 4.0. Pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, a także symulatory do nauki zawodu. Na początku marca odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron i wyznaczona zostanie „mapa drogowa” powołania Centrum.

PSSE już wcześniej podejmował inicjatywy dla kształcenia kadr branży morskiej. W 2017 r. utworzyła klasę patronacką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Część praktyczną uczniowie realizują w firmach strefowych, np. Energomontaż Północ Gdynia oraz u parterów, m.in. w firmie Crist. W 2018 r. objęła współpatronem dwie klasy - w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu.

W ramach projektu LabTech ufundowała dwie pracownie mechatroniczne - w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie.

WIDEO: Gdyńska stocznia buduje okręt dla szwedzkiej marynarki wojennej

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: