Poluzowanie obostrzeń od 18.05.2020 - co się zmieniło? Można m.in. pójść do fryzjera, restauracji,większy limit pasażerów w komunikacji

Rafał Mrowicki
Rafał Mrowicki
Restauracje i lokale gastronomiczne m.in. w Trójmieście szykują się do otwarcia Karolina Misztal
Trzeci etap odmrażania gospodarki w Polsce 18 maja 2020 roku. Zostały poluzowane kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Od tego dnia można korzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Zwiększył się także limit pasażerów w pojazdach transportu zbiorowego. Zebraliśmy ważne wskazówki na podstawie rządowych wytycznych.

Poluzowanie obostrzeń - zmiany od 18.05.2020: opieka w szkołach, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

Opieka i edukacja - od 18.05.2020, od 25.05.2020 i od 1.06.2020

1. Od 18.05.2020 r. będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

2. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
3. Od 25 maja 2020 możliwe będzie:

 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
  Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  Niebawem Ministerstwo Edukacji Narodowej poda szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół.
 • prowadzenie konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas- przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

4. Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.
5. Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
6. Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

Czytaj także

Uczelnie wyższe - od 25.05.2020

Rząd chce przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Czytaj także

Transport publiczny - od 18.05.2020

Od 18 maja 2020 autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?
Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład: jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Uroczystości religijne - od 17.05.2020

Od niedzieli 17 maja 2020 r. podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m kw. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m kw.

Kultura - od 18.05.2020

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja 2020 możliwe będzie m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Poluzowanie obostrzeń - usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne

Salony fryzjerskie i kosmetyczne - od 18.05.2020

1. Od poniedziałku 18 maja 2020 r. będzie można korzystać z usług salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Na wizytę powinniśmy umawiać się telefonicznie lub online. Niewskazane są osobiste wizyty w salonie w celu umówienia się na wizytę.
2. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy w salonach kosmetycznych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy postawić przepierzenie, ściankę lub inne ekrany ochronne pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować na stanowiskach manicure, aby oddzielić personel od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.
3. W gabinecie kosmetycznym, w tym samym czasie może przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi. Jeżeli mamy 3 stanowiska do manicure i kolejne 3 do pedicure, wówczas w salonie może przebywać maksymalnie 6 klientów w tym samym czasie. Dbajmy o to, aby klienci nie przychodzili do salonu z osobami towarzyszącymi.
4. Rząd zaleca aby dzień przed umówioną wizytą skontaktować się z klientem i poinformować go o tym, że nie może przyjść na wizytę, jeśli:
• występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
• jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
• zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
• w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
5. Klient salonu kosmetycznego czy fryzjerskiego powinien zasłaniać usta i nos, o ile jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu. Jeśli nie da się tego zrobić – tak jak w przypadku zabiegu oczyszczania twarzy, wówczas – wtedy klient nie musi zakładać maseczki.
6. Płyny do dezynfekcji powinny znaleźć się w pomieszczeniach dla personelu, a dla klientów w różnych miejscach – przy recepcji, kasie lub przy wejściu/wyjściu.
7. Mierzenie temperatury pracownikom nie jest obowiązkowe. Jest zalecane. Pracownik musi wyrazić zgodę na pomiar. Rząd zachęca jednak do praktykowania tego zalecenia.
8. Zaleca się rezygnację z serwowania napojów w lokalach kosmetycznych i fryzjerskich.
9. Zalecane jest, aby zastąpić przybory, narzędzia czy akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami jednorazowymi. Z wyłączeniem narzędzi, które można poddać sterylizacji.
10. Dezynfekcja salonów fryzjerskich i kosmetycznych powinna wyglądać następująco:

 • Urządzenie wykorzystywane podczas zabiegu należy dezynfekować każdorazowo po użyciu. Jeśli to niemożliwe (bo urządzenie na to nie pozwala) można zastosować foliowanie panelu urządzenia, jeśli nie zakłóca to jego pracy.
 • Dotykane powierzchnie w pomieszczeniu dla personelu należy dezynfekować 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

11. Personel salonu musi we własnym zakresie zapewnić klientowi maseczkę lub rękawice jednorazowe (odpłatnie lub nieodpłatnie).
12. W salonie fryzjerskim klient powinien być w maseczce. Może ją zdjąć tylko na czas zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy.
13. Klient przy wejściu do salonu powinien umyć ręce lub je zdezynfekować.
14. Fryzjer podczas wykonywania usługi powinien nosić rękawiczki (jeśli rodzaj wykonywanej usługi na to pozwala), zasłaniać usta i nos np. poprzez maseczki). Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracownicy mogą dodatkowo zastosować gogle ochronne lub przyłbice.
15. Rekomendowane jest używanie jednorazowych okryć, ręczników, podkładów i peleryn. Jeśli nie ma takiej możliwości należy je zmieniać po każdym kliencie i uprać w temperaturze 60 stopni C z użyciem detergentu.
16. Obowiązkowa zasada to 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.). Po każdym użyciu narzędzie należy zdezynfekować.
17. Po skończeniu usługi należy:

 • zdjąć rękawiczki lub w razie potrzeby (uszkodzenia w trakcie wykonywania usługi) wyrzucić je do kosza. Umyć, osuszyć i zdezynfekować ręce;
 • sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnię dotykową na stanowisku, na którym przebywał klient, a także narzędzia, urządzenia i inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.);
 • przewietrzyć pomieszczenie;
 • od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.

18. W przypadku produktów dawkowanych (np. żel do włosów, szampon) po każdym otwarciu opakowania zewnętrznego należy je czyścić i dezynfekować (należy zwrócić uwagę na łatwe w obsłudze elementy, takie jak aplikator). Przed użyciem szamponu, odżywki, maseczki, pasty do stylizacji, żeli itp., należy umyć ręce lub używać jak najwięcej narzędzi jednorazowego użytku takich jak szpatułki do pobierania produktu z miski, z tubki.

Fryzjerzy i kosmetyczki mają ręce pełne roboty! Zobacz MEMY,...

Gastronomia - od 18.05.2020

1. Od 18 maja 2020 będziemy mogli spożyć posiłek zarówno w tzw. ogródkach restauracyjnych, jak i na sali w restauracji, barze, kawiarni czy w food court (czyli w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej w centrach handlowych). Obowiązują jednak określone limity miejsc oraz wymogi dotyczącego odległości.
2. Między stolikami (licząc od krańca blatów) powinno być 2 m odległości. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika. Goście siedzący przy osobnych stolikach muszą zachować dystans co najmniej 1,5 metra.
3. W restauracji, barze czy kawiarni obowiązuje limit gości. Na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2.
4. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.
5. Będzie obowiązywała dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu. W środku lokalu zostaną udostępnione dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
6. Minimum co 15 minut należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi).
7. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
8. Klienci restauracji nie mogą korzystać z bufetów samoobsługowych. Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
9. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
10. Dodatki takie jak cukier czy serwetki nie będą dostępne w przestrzeni wspólnej. Będą wydawane bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

Czytaj także

Nowe zasady w sporcie

Obiekty sportowe - od 18.05.2020

1. Od 18 maja na stadionach i innych otwartych obiektach (np. boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach) – może przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów. W sumie 16 osób.
2. Od 18 maja w obiektach od 300 do 800 m2 powierzchni może przebywać 16 osób + 2 trenerów. Od powierzchni hali sportowej zależy, ile osób może z niej korzystać:

 • w obiektach do 300 m2 – 12 osób + trener ,
 • w obiektach do od 301 do 800 m2 – 16 osób + 2 trenerów,
 • w obiektach do od 801 do 1000 m2 – 24 osoby + 2 trenerów,
 • w obiektach powyżej 1000 m2 – 32 osoby + 3 trenerów.

3. Od 18 maja na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Jeśli jednak wydzielimy 5-metrową strefę buforową między połowami boiska, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na boisku mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Najnowsze informacje z regionu o zagrożeniu koronawirusem!

Poluzowanie obostrzeń od 18.05.2020 - co się zmieniło? Można...

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie