Polish-Swiss Innovation Day 2017 odbyło się 23 maja w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Celem wydarzenia było kontynuowanie dialogu pomiędzy Szwajcarią a Polską dotyczącego współpracy w zakresie innowacji, wymiany praktyk, a także podkreślenie roli cyfryzacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej zarówno w biznesie, jak i świecie nauki.

- Szwajcarzy bardzo dużo inwestują w edukację, edukację wyższą i zawodową. Dzisiaj kiedy całe nasze życie opiera się o technologie cyfrowe. Z ich strony duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie technologi cyfrowych, ale również w procesach edukacyjnych- począwszy od zwykłego szkolnictwa, poprzez późniejsze nowoczesne technologie w procesie edukacji wyższej- to jest budowanie kapitału społecznego, który będzie służył do budowy nowoczesnego biznesu. My też jesteśmy takim krajem, który jest poddany próbie bycia takim trochę outsiderem cyfrowym, uczniem cyfrowym. Możemy się uczyć tego w jaki sposób ta inwestycja została dokonana zarówno w edukacji, jak i w sprawy społeczne, żeby przełamać bariery i upowszechnić cyfryzację w przedsiębiorczości, jak również wśród obywateli- mówiła Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.

Trzecia edycja Polish-Swiss Innovation Day stanowi forum dialogu w obszarze innowacji dla polskich, szwajcarskich, i nie tylko, ekspertów, przedstawicieli rządu, naukowców, przedsiębiorców oraz startupów.