Świat praktycznie. w każdej sferze zmienia się tak szybko, że doświadczenie poprzednich pokoleń i narzędzia przez nie wypracowane nie do końca przystają do teraźniejszości jak i przyszłości. Zarządzanie organizacjami musi przejść prawdziwą rewolucję - mówiona na konferencji z cyklu GFKM Leadership Conference zatytułowanej „GFKM Leadership Conference 2018: Gra Pokoleń”, która odbyła się w Olivia Sky Clubie w Olivia Business Centre.

Społeczeństwo dzięki technologii ma praktycznie nieograniczony dostęp do zasobów informacyjnych z całego świata. Większość ludzi niestety ich nie wykorzystuje, także liderzy, którzy chcieliby pełnić lub uzurpują sobie rolę tych wyznaczających drogi rozwoju.

- Zasoby internetu są szerokie i pojemne jak ocean, a my wchodzimy tylko na swoje platformy i z ich perspektywy widzimy, że wszyscy myślą tak jak my, co utwierdza nas w przekonaniu, że tak jest w rzeczywistości - mówił prof.

Piotr Płoszajski z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School podczas prelekcji „O pożytkach czytania cudzych listów do nie swoich dzieci. Firmy i ludzie w świecie nowych oczywistości i krytycznej paranoi Salvadora Dali”. - Zbieramy tylko te informacje z otoczenia, które potwierdzają nasze przekonanie, ze coś jest oczywiste, a jeśli kontrolujemy to tylko w celu utwierdzenia się w tym przekonaniu.

Profesor Płoszajski był jednym z mówców inauguracyjnej konferencji z cyklu GFKM Leadership Conference zatytułowana „GFKM Leadership Conference 2018: Gra Pokoleń”, ktora odbyła się w Olivia Sky Clubie w Olivia Business Centre. Organizatorem wydarzenia jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Jej celem było przedstawienie najnowszych trendów w dziedzinie zarządzania ludźmi w zróżnicowanych wiekowo zespołach i organizacjach. Konferencja to unikalne połączenie najnowszej wiedzy i praktyki zarządzania, debaty i wymiany doświadczeń. I edycja skupiła się na wykorzystaniu różnic i potencjału drzemiącego w różnych grupach pokoleniowych. Wydarzenie kierujemy do liderów, specjalistów HR, menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz do wszystkich zainteresowanych przywództwem w kontekście zarządzania pokoleniami.

Wśród zaproszonych byli m.in. Cameron Beazley - specjalizujący się w konstruowaniu oraz adaptowaniu narzędzi psychometrycznych. Jest znanym ekspertem w dziedzinie deep learning oraz zaawansowanych metod analizy statystycznej; Piotr Bucki - od 17 lat pomagający ludziom doskonalić komunikację w różnych obszarach. Zawsze bazuje przy tym na psychologii poznawczej, neuronaukach i psycholingwistyce. Sprawdza teorię w praktyce współpracując z firmami w Chile, Słowenii, Mołdawii, Azerbejdżanie, Austrii, Australii i Polsce; Anna Macnar - CEO w HRM Institute; doświadczony ekspert i wizjoner w obszarze employer branding, kształtowania i optymalizacji środowiska pracy, budowania strategii i komunikacji marki.

Konferencja pokazała, że nowe pokolenia staną przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Żyjemy w przekonaniu, że mamy kontrole nad otoczeniem, tymczasem coraz częsciej ją oddajemy. Wiek XXI będzie okresem IV rewolucji, nie tylko przemysłowej. Będzie to rewolucja sieci, platform, ludzi i technologii cyfrowych o trudnym do oszacowania zasięgu i złożoności. Będzie wymagać opracowania kompletnie nowych modeli zarządzania w firmach i organizacjach.