Planujesz urlop za granicą? Pamiętaj o EKUZ

DM
Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje warto pamiętać o zabraniu ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Plastikowa karta bez zdjęcia, wielkości bankomatowej, wydawana jest bezpłatnie przez NFZ osobom udającym się w celach przede wszystkim turystycznych do państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Dzięki posiadaniu EKUZ polski turysta uzyska w razie potrzeby pomoc medyczną poza granicami kraju w placówkach mających umowę z tamtejszym odpowiednikiem NFZ w sytuacjach nagłych, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych oraz na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

W celu otrzymania EKUZ należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do NFZ wniosek o wydanie karty, który zamieszczony jest na stronach internetowych Funduszu i którym dysponują też placówki NFZ.

W Trójmieście EKUZ otrzymać można osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15.45, w placówkach NFZ:

  • w Gdańsku, przy ulicy Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 3218571
  • w Gdyni, przy ulicy Śląskiej 53, tel. 58 3218565.

Istotnym udogodnieniem dla wszystkich ubiegających się o EKUZ jest możliwość otrzymania karty drogą pocztową na adres domowy po wcześniejszym wysłaniu wniosku do pomorskiego NFZ na jeden z możliwych sposobów:

  • pocztą elektroniczną – na adres: ekuz@nfz-gdansk.pl
  • pocztą tradycyjną - na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
  • faksem - na numer: 58 32 18 551

EKUZ dotrze do osoby zainteresowanej w ciągu pięciu dni roboczych od daty złożenia wniosku na podany w nim adres odbiorcy.
Pomorski NFZ przypomina, że Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymać mogą osoby ubezpieczone (w tym m.in. studenci zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnie), osoby korzystające ze świadczeń emerytalnych, a także m.in. osoby nieubezpieczone, ale uprawnione do otrzymania EKUZ na podstawie odrębnych przepisów krajowych, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, czy też osoby spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej. Okresy ważności EKUZ dla tych grup są różne.

Karty wydawane osobom ubezpieczonym oraz nieubezpieczonym, ale uprawnionym do otrzymania EKUZ ważne są do 6 miesięcy, emerytom – do 5 lat, bezrobotnym zarejestrowanym w urzędach pracy – do 2 miesięcy, a osobom spełniającym kryteria dochodowe – do 90 dni.

Posiadanie EKUZ nie zwalnia od opłat za ewentualny transport medyczny. By uniknąć nieprzewidzianych wydatków z tego tytułu radzimy wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Więcej informacji na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znaleźć można na stronach internetowych NFZ lub uzyskać osobiście dzwoniąc na numer 58 32 18 571.

Rezerwacje miejscówek? PKP zmienia zasady

Wideo

Dodaj ogłoszenie