PŁACA MINIMALNA 2019 na rękę. Minimalna pensja netto i brutto. PŁACA MINIMALNA - stawki 2019. Ile na rękę? [15.09.2019]

SN, JM, AIPZaktualizowano 
123rf
Płaca minimalna 2019. Ile wynosi najniższa krajowa pensja w przyszłym roku? 2250 zł - taką pensję minimalną przegłosował rząd! Stawka godzinowa ma wynieść 14,70 zł brutto. Czy najniższa płaca w 2019 jest zadowalająca? Czy wliczają się w nią dodatki? Jakie jeszcze zmiany szykuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej?

Płaca minimalna 2019 w Polsce. Jaka najniższa pensja od 1.01.2019 roku? Decyzja rządu

2250 złotych brutto - tyle wynosić będzie od 2019 roku płaca minimalna! We wtorek, 11 września 2018 roku rząd przegłosował tę kwotę na swoim posiedzeniu. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł. Decyzję odnośnie wysokości pensji minimalnej premier Morawiecki ogłosił w Idzikowicach koło Łodzi.

Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie najniższe wynagrodzenie?

Wysokości płacy minimalnej w 2019 r. to 2250 zł. .Wynagrodzenie brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Pracowników najbardziej interesuje, ile pieniędzy wpłynie na ich konto, czyli tzw. płaca netto. W przyszłym roku osoby, które otrzymują wynagrodzenie minimalne, mogą spodziewać się wypłaty w wysokości około 1634 zł.

Płaca minimalna 2019 kwota. Ile za godzinę?

Od stycznia z 13,70 do 14,70 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych.

Płaca minimalna 2019 a budżet państwa

Według szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę). Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,5 mln osób, a zarazem 13 proc. ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty.

Płaca minimalna 2019. Minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto. Od stycznia 2019 roku miałaby wzrosnąć do poziomu 14,70 zł.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Szybszy wzrost płacy minimalnej będzie możliwy pod warunkiem podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz wzrostu inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne, co zaowocuje wzrostem produktywności. Niestety, ze względu na ryzyko związane z nieprzewidywalną polityką gospodarczą i częstymi zmianami prawa, inwestycje przedsiębiorstw pozostają na poziomie najniższym w naszym regionie.

Płaca minimalna 2019 a poprzednie lata:

 • 2019 r. - 2250 zł
 • 2018 r. - 2100 zł
 • 2017 r. - 2000 zł
 • 2016 r. - 1850 zł
 • 2015 r. - 1750 zł
 • 2014 r. - 1680 zł
 • 2013 r. - 1600 zł
 • 2012 r. - 1500 zł
 • 2011 r. - 1386 zł
 • 2010 r. - 1317 zł
 • 2009 r. - 1276 zł

Bez nich nie moglibyśmy żyć, a zarabiają tak mało! Lista naj...

Płaca minimalna 2019. Jakie inne zmiany?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględnianie przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji.

Płaca minimalna w 2019 roku. Ile będzie wynosić? Ile wynosił...

W świetle obowiązującego prawa, do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. Teraz ministerstwo proponuje, żeby również dodatek za staż pracy nie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

- Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska dodaje, że nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. O potrzebie zmian w tym zakresie mówili m.in. przedstawiciele związków zawodowych i parlamentarzyści, którzy w interpelacjach poselskich zwracali uwagę, że pracownicy z długim stażem pracy dostają niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (niż np. zaczynający pracę absolwenci lub osoby z niewielkim doświadczeniem), bo do minimalnej pensji wlicza im się dodatek za wysługę lat.

„W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem” – podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy przygotowanej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiana będzie przede wszystkim dotyczyła tych podmiotów sektora publicznego, które zobowiązane są do wypłacania dodatku stażowego. Podwyższenie pensji najmniej zarabiających, a doświadczonych pracowników sektora publicznego, „może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji zatrudnienia w sektorze publicznym”.

Resort proponuje, żeby nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku. Wcześniej – od 1 września 2019 orku – obowiązywałyby przepisy przejściowe, które dawałyby stronom możliwość negocjacji odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Prawo o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

polecane: 60 Sekund biznesu: Ekonomia współdzielenia coraz popularniejsza.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 162

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

ja tez kiedyś zarabiałem grosze tzn. najniższą krajową ciągle i tak mało i tak nic za to nie kupisz a żyjesz jak bieda. miałem znajomego co mnie wkręcił w bitcoina na stronie http://forom.pl

a teraz zarabiam ponad 10.000zł i mieszkam w polsce i płace podatki wiec warto zaryzykowac a nie życ jak biedak

G
Gość

Cześć, jestem Pamela Rosa Flores, prawowity i niezawodny pożyczkodawca. Udzielam pożyczki na jasnych i łatwych do zrozumienia warunkach z oprocentowaniem 3%. Udzielam pożyczek biznesowych, osobistych, studenckich, samochodowych i pożyczek na spłatę rachunków. Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się ze mną teraz: pamelarosaflores11@gmail.com lub Whatsapp: 16128140908

G
Gość
14 lipca, 20:58, Gość:

Bardzo dobre wiadomości, w końcu widać ze ludzie mogą żyć na normalnym poziomie.

Normalny poziom to wtedy gdy by było 3 na rękę

T
Tati
2019-07-14T20:58:06 02:00, Gość:

Bardzo dobre wiadomości, w końcu widać ze ludzie mogą żyć na normalnym poziomie.

2019-07-26T03:40:16 02:00, Gość:

2250 zł brutto – to 1634 zł netto. Za tyle można żyć na normalnym poziomie? Może w Bangladeszu, na pewno nie w Polsce przy polskich cenach za wszystko.

Ja mam około 1600 kredytu na mieszkanie, starczy mi tylko na to

G
Gość

mmmm

P
Polak

Mam 37 lat, zawsze w czasie wyborow nie bylo mnie w domu, i dlatego nie glosowalem, ale teraz q- w@ ptzejade pol Polski aby oddac glos , nie na pis nie na po ale na cos spoza tej kliki.

L
Leszek
2019-07-29T22:26:56 02:00, Pozdro ZS:

Wydaje około 7000-9000 koła miesięcznie. A na nic mi nie starczy..... Kredyt plus czynsz 2000. Auto plus paliwo 1200zl mam w kredycie. Jedzenie plus opłaty. 1800. Lubię restoracje. Zakupy. Ale żebym powiedział że żyje na jakimś luksusowym poziomie... Mam podstawy a nie mam jeszcze dzieci.. dużo ludzi mieszkanie teściów. Zarabiają 1900na rękę. Jedzą najtańsze parówki z biedry i chwała się na osiedlu jacy są zaradni i obrotni. Żenada. Nie wiem jak za 500euro da się wyżyć miesięcznie. W każdym bądź razie jak jak nie podnosi kwalifikacji i nie przekrocze 10.000 to spadam za granicę. Życie mam jedno . A Hamburg czy hanover tacy jak ja mają tyle samo ale euro. 7000 kola euro kusi a u mnie w okolicy sami Ukraińcy. Fuck IT!

2019-07-31T13:38:33 02:00, alamop:

dokładnie, a polacy myslą że srednia krajowa to dużo, płakać się chcę, tu nigdy nie będzie dobrze.

moze nie zarabiam tyle, moze nie zarabiam najnizszej krajowej, ale wrocilem po 8 latach z holandii, zlapalem jakas robote gdzie nie mialem zadnych wymagan , zarazem zdajac sobie sprawe ze zarabiam tak malo ze nawet dokladam, to tak samo traktuje prace, jak wakacje robie tylko co musze nic wiecej dziennie moze z 2h na 8 h czas w pracy , jak dla mnie adekwatne do zarobkow, podnosze kwalifikacje w innych kierunkach, a jak mnie wywala , bez nostalgii zmnienie srodowisko i prace i tak do emerytury - tak sie pracuje na zachodzie , kto tam byl i widzial imigrantow z poludnia , ten wie o czym mowie , dlugo sie tego uczylem ale sie udalo :) powodzenia dla tych ktorzy musza lub nie wiedza ze nie musza zapierdzielac po 12 h dziennie .

L
Leszek

Żądam aby tego typu podwyzki odnosiły się procentowo do każdego innego wynagrodzenia, tak jak w calej europie a nie za 5 lat po serii podwyżek ponad 90 % polaków będzie zarabiać minimalną 10 tys zł

G
Gość

To bardzo dobra wiadomość. Jestem wdzięczny Panu Premierowi za takie wiadomości :)

G
Gość

od jakiś 8 mieś notowany jest wzrost poszukujących pracy ilość cv odpowiadających na ogłoszenia zaczęła rosnąć od lipca zeszłego roku dziś sięga 3 krotności tego co przed rokiem połowa z nich to pracownicy poszukujący pracy krócej niż rok wskaźniki naszego państwa nie mają nic wspólnego z wiarygodnością

a
alamop
2019-07-29T22:26:56 02:00, Pozdro ZS:

Wydaje około 7000-9000 koła miesięcznie. A na nic mi nie starczy..... Kredyt plus czynsz 2000. Auto plus paliwo 1200zl mam w kredycie. Jedzenie plus opłaty. 1800. Lubię restoracje. Zakupy. Ale żebym powiedział że żyje na jakimś luksusowym poziomie... Mam podstawy a nie mam jeszcze dzieci.. dużo ludzi mieszkanie teściów. Zarabiają 1900na rękę. Jedzą najtańsze parówki z biedry i chwała się na osiedlu jacy są zaradni i obrotni. Żenada. Nie wiem jak za 500euro da się wyżyć miesięcznie. W każdym bądź razie jak jak nie podnosi kwalifikacji i nie przekrocze 10.000 to spadam za granicę. Życie mam jedno . A Hamburg czy hanover tacy jak ja mają tyle samo ale euro. 7000 kola euro kusi a u mnie w okolicy sami Ukraińcy. Fuck IT!

dokładnie, a polacy myslą że srednia krajowa to dużo, płakać się chcę, tu nigdy nie będzie dobrze.

P
Pozdro ZS

Wydaje około 7000-9000 koła miesięcznie. A na nic mi nie starczy..... Kredyt plus czynsz 2000. Auto plus paliwo 1200zl mam w kredycie. Jedzenie plus opłaty. 1800. Lubię restoracje. Zakupy. Ale żebym powiedział że żyje na jakimś luksusowym poziomie... Mam podstawy a nie mam jeszcze dzieci.. dużo ludzi mieszkanie teściów. Zarabiają 1900na rękę. Jedzą najtańsze parówki z biedry i chwała się na osiedlu jacy są zaradni i obrotni. Żenada. Nie wiem jak za 500euro da się wyżyć miesięcznie. W każdym bądź razie jak jak nie podnosi kwalifikacji i nie przekrocze 10.000 to spadam za granicę. Życie mam jedno . A Hamburg czy hanover tacy jak ja mają tyle samo ale euro. 7000 kola euro kusi a u mnie w okolicy sami Ukraińcy. Fuck IT!

G
Gość

Zamiast podnosić pensje minimalną należy podnieść kwotę wolną od podatku wszystkim!!!

G
Gość
2019-07-14T20:58:06 02:00, Gość:

Bardzo dobre wiadomości, w końcu widać ze ludzie mogą żyć na normalnym poziomie.

2250 zł brutto – to 1634 zł netto. Za tyle można żyć na normalnym poziomie? Może w Bangladeszu, na pewno nie w Polsce przy polskich cenach za wszystko.

G
Gość
2019-05-30T13:00:39 02:00, Ser:

Panie Kaczyński, głosowałem na Was, ale już w tych wyborach zrezygnowałem, bo nie mogę patrzeć, jak w prymitywny sposób próbujecie załatać sobie dziury. Wyższa płaca to wyższy ZUS. Jestem płatnikiem ZUS i zaczynam się zastanawiać, czy nie zlikwidować firmy, bo nie mogę zarabiać na ZUS! Litości! Ja zatem postuluję, żeby zmniejszyć diety poselskie i dodatki, i nałożyć na posłów ZUS! Bo czemu ludzie którzy nami rządzą mają być ODERWANI OD RZECZYWISTOŚCI? Wtedy zawsze będą źle rządzić! Oni żyją w innym świecie...

Glosuj na schete on obniży podatki i zus ,

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3