Pasja jest zawsze interesująca

Materiał informacyjny F-TRUST SPÓŁKA AKCYJNA
Rozmowa z Adrianą Barnat, dyrektorem sprzedaży F-Trust SA na Pomorzu Gdańskim.

- Dbanie o pieniądze najbogatszych ludzi na Pomorzu to frapujące zajęcie?
- Przede wszystkim odpowiedzialne. Pracuję dla ludzi, którzy dobrze znają się na gospodarce, mają dużą skalę porównawczą i wysokie wymagania.

- Na czym właściwie ta praca polega?
- Przedsiębiorcy, bo z nimi przede wszystkim pracuję, zgromadzili w ostatnich latach spore pieniądze. Zarobili te pieniądze dzięki ciężkiej pracy, kreatywności i dużej wiedzy, ambicji, chęci osiągnięcia sukcesu, często mocno ryzykując i pokonując niemałe trudności. Teraz chcą te pieniądze chronić. I powinni. Zarówno ze względów osobistych, bo osiągnęli sukces kosztem wielu wyrzeczeń, ale muszą chronić ten majątek także dlatego, że przyczynia się on do wzrostu polskiej gospodarki. Moim zadaniem jest przedstawienie im takich propozycji rozwiązań inwestycyjnych, aby chroniły ich majątek i efektywnie zarabiały. Przez wiele lat było to proste, wystarczyło założyć depozyt i w ten sposób coś tam się zarabiało. Może nie nazbyt dużo, ale depozyty bankowe przynajmniej chroniły pieniądze przed inflacją. To się skończyło i teraz trzeba znaleźć inne rozwiązania. A skończyło się, bo inflacja w Polsce przekroczyła już 3 procent, tymczasem banki oferują oprocentowanie swoich depozytów na poziomie poniżej procenta. To oznacza, że zgromadzony majątek topnieje, co dotyczy zresztą nie tylko najbardziej zamożnych ludzi, ale nas wszystkich.

- Może to sytuacja przejściowa, wraz z końcem pandemii się skończy i wrócimy do normalności.
- Kiedyś tak, ale akurat w tej dziedzinie nieprędko. Państwa się zadłużyły i to zadłużenie trzeba będzie spłacić. Wysoka inflacja, jeśli tylko znajduje się pod kontrolą, tę spłatę ułatwia. Wątpliwe więc, aby w najbliższych kilkunastu miesiącach Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, a tym samym wymusiła na bankach poniesienie oprocentowania depozytów. W tej sytuacji o swoje oszczędności trzeba zadbać samemu.

- Czyli?
- Czyli zainwestować na rynku kapitałowym, na przykład w fundusze inwestycyjne. To dzisiaj najlepszy i najbezpieczniejszy sposób ochrony naszych oszczędności przed inflacją, a także sposób na duży zarobek.

- Rynek kapitałowy, czyli giełda. Jak można efektywnie zarabiać na warszawskim parkiecie, skoro ciągle słyszę o spadających indeksach?
- Polska giełda nie jest tym miejscem, który F-Trust SA szczególnie dzisiaj poleca. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasze pieniądze zarabiały na przykład na giełdzie w Nowym Jorku, Paryżu, czy Szanghaju. A tamtejsze indeksy cały czas pną się w górę. Podam przykład funduszu inwestycyjnego Caspar Globalny, który w ubiegłym roku zarobił 48,77 procent. W rok! Robi wrażenie, a nie był to jedyny fundusz, który w 2020 roku wypracował dla swoich klientów tak wysoką stopę zwrotu. A strategie inwestycyjne, czyli produkty kierowane do najbardziej zamożnych klientów i spętane mniejszą ilością obostrzeń zarabiają jeszcze lepiej.

- Zajmuje się Pani doradzaniem najbardziej zamożnym klientom od wielu lat, ale wcześniej pracowała Pani w bankach. Teraz przeszła Pani do F-Trust SA. Dlaczego?
- W 2011 roku F-Trust SA uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i dzisiaj jest jednym z największych dystrybutorów produktów inwestycyjnych na naszym rynku. Za jego pośrednictwem klienci zainwestowali już znacznie ponad miliard złotych, a w naszej ofercie jest ponad tysiąc produktów inwestycyjnych oraz usługi asset management. To oczywiście mniejsza firma niż banki, w których pracowałam, ale w tym segmencie rynku już bardzo duża. Co ważniejsze, wyspecjalizowana w produktach inwestycyjnych, z najszerszą ofertą na rynku i wieloma instrumentami, które znacząco ułatwiają i inwestowanie, i późniejszy stały monitoring tych inwestycji. Współpracujemy z najlepszymi polskimi towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz z największymi firmami zarządzającymi na świecie, w tym z takimi gigantami, jak BlackRock, Franklin Templeton Investments, Fidelity International, Schroders.

- Rynek kapitałowy kojarzy mi się z ryzykiem.
- Nie ma takiej biznesowej działalności, która jest pozbawiona ryzyka. Rzecz w tym, aby to ryzyko zminimalizować, zbudować taki portfel, który zarabia, a jednocześnie chroni nasze oszczędności. Jest wiele instrumentów, które pozwalają to zrobić, a bogactwo naszej oferty daje ogromne możliwości w tej dziedzinie. Oczywiście, na rynku kapitałowym ryzyko najczęściej wiąże się z wyższą premią, czyli większym zarobkiem, ale naszym naczelnym zadaniem jest ochrona kapitału klientów. Jedna istotna uwaga – polecamy naszym klientom wyłącznie takie instrumenty, które inwestują na rynku kapitałowym, są więc przejrzyste, transparentne, można z nich w każdej chwili wyjść. Tutaj nie ma przysłowiowego „małego druku” i haczyków. Naszym atutem jest też bardzo przejrzysta komunikacja z klientami, możliwość częstych kontaktów z zarządzającymi, raportowanie i edukacja.

- Wydaje się Pani pasjonatką tej pracy.
- Jestem, bo to bardzo interesujące zajęcie. Praca z ludźmi, którzy osiągnęli sukces dzięki wiedzy i zaangażowaniu zawsze jest interesująca. Co więcej, moi klienci nie są ludźmi jednowymiarowymi, ograniczającymi się tylko do działalności gospodarczej. Większość z nich ma też wiele pozabiznesowych pasji, udzielają się w działalności społecznej, interesują się kulturą, uprawiają sport. Ponieważ sama amatorsko uprawiam kolarstwo, to czasem spotykamy się na rowerach. To są ludzie pełni pasji, a pasja jest zawsze interesująca.

Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Dodaj ogłoszenie