ORLEN ułatwia wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa

Partnerem cyklu jest PKN Orlen
Grupa ORLEN dostrzega duży potencjał polskiego rolnictwa, które dynamicznie się rozwija. Zacieśnienie współpracy z rolnikami uznaje za racjonalny krok biznesowy, a projekt pod nazwą „Razem napędzamy polskie rolnictwo” gwarantuje korzyści nie tylko rolnikom, ale też PKN ORLEN.

Koszty produkcji to ważny element prowadzenia biznesu - choćby dlatego, że niższe od konkurentów koszty pozwalają się łatwiej przebić na rynku i zwiększać sprzedaż swoich produktów. Dotyczy to każdej działalności, także produkcji rolnej, co łatwiej dziś uświadomić konsumentom, gdy wskutek rosnących kosztów za energię czy inne środki produkcji ceny żywności znalazły się w wyraźnym trendzie wzrostowym.

Warto przy tym pamiętać, że polska żywność zaspokaja nie tylko potrzeby klientów na wewnętrznym rynku, ale od dłuższego czasu stała się polską specjalnością eksportową. By proces zdobywania nowych rynków był podtrzymany także w warunkach rosnących kosztów produkcji, szukać trzeba wszelkich oszczędności, bo umożliwią one - a przynajmniej ułatwią - utrzymanie konkurencyjności na rynkach. To powinno łatwiej uzmysłowić, jaka jest ranga współpracy wszystkich spółek Grupy ORLEN z rolnictwem.

PKN ORLEN, jak każda nowoczesna i dobrze funkcjonująca firma, bacznie analizuje rynek, w tym potrzeby klientów i stara się je zaspokajać nie tylko w prosty sposób - dostarczając produkty wysokiej jakości, ale i przez poszukiwanie form współdziałania, ułatwiających prowadzenie ich biznesów. Rolnictwo to jedna z branż doskonale pokazujących mechanizm takiego działania. Zacieśnienie współpracy z rolnikami to dla PKNORLEN racjonalny krok biznesowy. Strategia i plan działania na tym polu zostały ujęte w projekcie pod nazwą „Razem napędzamy polskie rolnictwo”.

Oferta szeroka i kompleksowa

Oferta Grupy ORLEN skierowana do sektora rolniczego opiera się na zasadzie, by wszystkie możliwe produkty powstające w ramach Grupy były dostosowane pod grupy rolników i firmy rolnicze, uwzględniając przy tym ich specyfikę oraz konkretne potrzeby.

I tak np. w przypadku paliw, obok pewności wysokiej jakości produktu i stabilności zakupów po konkurencyjnej cenie, firmy rolnicze mogą korzystać z kart paliwowych.

Następny produkt, który oferuje Grupa PKN ORLEN - gaz - dostępny jest zarówno jako środek do produkcji rolnej, jak i jako nośnik energii zapewniającej ogrzewanie.

Smary i oleje - dostępne są zarówno w postaci standardowych produktów dla typowych pojazdów, jak i maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży rolnej, jak traktorów, czy kombajnów.
A gdy spojrzymy na ofertę nawozów, znajdziemy w niej produkty nowej generacji, w tym dedykowane pod konkretne uprawy dla korzystającego z nowych technologii tzw. rolnictwa precyzyjnego.

Podobnie do specyfiki branży rolnej swoje oferty dostosowały inne spółki Grupy, z ORLEN Ochrona włącznie.

Paliwa i instalacje gazowe

Ważną rolę w tym projekcie odgrywają paliwa, które PKN ORLEN oferuje rolnikom na atrakcyjnych warunkach.
Producenci rolni, uczestniczący w przedsięwzięciu, uzyskują możliwość tańszych zakupów paliw w hurcie. Ale to nie jedyna oszczędność. W rolnictwie, jak wszędzie, istotne znaczenie mają także koszty organizacji pracy, a bezpośrednie dostawy paliw przez PKN ORLEN pozwalają sporo na nich zaoszczędzić. Dotyczy to samych kosztów dostawy, jak i możliwości wykorzystania zaoszczędzonych w ten sposób przez rolnika zasobów pracy do innego celu.

Głównym partnerem Grupy ORLEN przy realizacji projektu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jedna z najważniejszych instytucji wspierających branżę rolno-spożywczą, a przede wszystkim polskich gospodarzy. W połowie lipca ubiegłego roku spółka ORLEN Paliwa podpisała porozumienie, na mocy którego dostarcza olej napędowy do spółek skupionych wokół KOWR na korzystnych warunkach - zarówno cenowych jak i organizacyjnych. Pozwalają one w sposób płynny zabezpieczyć potrzeby podmiotów wchodzących w skład tej organizacji. Tylko do końca 2019 r. w ramach porozumienia do ok. 40 spółek działających pod szyldem KOWR trafiło ponad 16 mln litrów oleju opałowego.

Poza olejem napędowym i innymi paliwami do napędzania pojazdów, spółka ORLEN Paliwa oferuje rolnikom także hurtową sprzedaż gazu. Co ważne, w ofercie spółki jest usługa kompleksowa - począwszy od doradztwa dla klientów, którzy dopiero rozważają wykorzystanie gazu do produkcji czy ogrzewania, przez zaprojektowanie instalacji, po montaż i bieżącą dostawę tego paliwa.

Nawozy, karty paliwowe, ochrona

Oferta produktowa Grupy ORLEN nie sprowadza się tylko do paliw, choć stanowią one filar jej biznesu. PKN ORLEN zapewnia firmom rolniczym karty flotowe. Spośród innych towarów i usług, które ORLEN oferuje rolnikom, są natomiast zarówno oleje i środki smarne z ORLEN Oil, jak i środki do produkcji rolnej. Inna ze spółek grupy, IKS Solino, dostarcza sól paszową i tabletki solne do uzdatniania wody. Z kolei ANWIL to dostawca nawozów, głównie azotowych: saletry amonowej oraz saletrzaków - z siarką i magnezem.

Kolejna spółka Grupy, ORLEN Ochrona, oferuje usługi od audytu bezpieczeństwa, przez ochronę fizyczną po monitorowanie systemów alarmowych i kontrolę transportu paliw.

Kompleksowa oferta Grupy ORLEN skierowana do sektora rolniczego w ramach projektu „Razem napędzamy polskie rolnictwo” stanowi ważny krok w obliczu zachodzących zmian rynkowych i przełoży się na konkretne korzyści biznesowe dla polskich producentów rolnych.

Dodaj ogłoszenie