Odwołanie Artura Jabłońskiego. Kaszebsko Jednota protestuje!

Marek Adamkowicz
W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk odwołał Artura Jabłońskiego z rządowej komisji
W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk odwołał Artura Jabłońskiego z rządowej komisji Adam Warżawa/Archiwum
Coraz wyraźniej dają o sobie znać podziały w środowisku kaszubskim. Rozbieżności pomiędzy zwolennikami uznania Kaszubów za mniejszość etniczną i tych, którzy przyznają się do podwójnej, polsko-kaszubskiej tożsamości, przeniosły się na forum Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Kaszubscy narodowcy ze stowarzyszenia Kaszebskô Jednota wyrazili swój protest przeciwko odwołaniu Artura Jabłońskiego ze składu komisji.

- Trudno nie łączyć faktu odwołania Artura Jabłońskiego z jego aktywnością społeczną w nowo powstałym stowarzyszeniu, zrzeszającym obywateli polskich narodowości kaszubskiej - oceniają działacze tej organizacji. - Skrajnie upolitycznione środowisko funkcyjnych działaczy ZKP pragnie zachować monopol na reprezentowanie ogółu społeczności kaszubskiej, będąc jedynie reprezentantem jej większej części.

Więcej na temat: odwołania Artura Jabłońskiego z rządowej komisji

Członkowie Jednoty wyrażają obawę, że na naszych oczach rodzi się polityka izolowania obywateli polskich narodowości kaszubskiej, którzy obecnie pozbawieni są swojego reprezentanta wobec strony rządowej, "co w dłuższej perspektywie może prowadzić do erozji poczucia więzi z Państwem Polskim u części jego obywateli". Wierzą jednak, że nie takie są intencje lidera Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

- Jesteśmy przekonani, że nie ma przed nami innej drogi niż dialog i współpraca ku pożytkowi nie tylko Kaszubów, ale i pozostałych obywateli naszego kraju - twierdzą działacze Jednoty.

Za rzekomym upolitycznieniem odwołania Jabłońskiego ma przemawiać fakt, że wniosek o cofnięcie mu rekomendacji do zasiadania w komisji wspólnej wyszedł od parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej: posłanki Teresy Hoppe i senatora Kazimierzy Kleiny.
Z takimi zarzutami nie zgadza się Łukasz Grzędzicki, prezes ZKP.

Czytaj również: ZKP przeciwne uznaniu Kaszubów za mniejszość etniczną

- W zrzeszeniu jest kilka tysięcy twórczych i aktywnych osób o bardzo różnych opcjach politycznych i deklaracjach tożsamościowych - tłumaczy Grzędzicki. - Rekomendację dla Artura Jabłońskiego przed laty dała i w styczniu bieżącego roku cofnęła Rada Naczelna ZKP, w której składzie są również parlamentarzyści kilku ugrupowań czy osoby deklarujące się wyłącznie jako Kaszubi. Dowodem otwartości ZKP może być też fakt, że deklarujący przecież zawsze swoją kaszubską narodowość Artur Jabłoński był przez dwie kadencje prezesem zrzeszenia. W tak dużej organizacji decyzje podejmuje się w drodze demokratycznych głosowań, w których uczestniczą również osoby deklarujący narodowość kaszubską, w tym należące równolegle do Kaszubskiej Jednoty.

ZKP czeka na rozpoczęcie procedury wyłonienia następcy Jabłońskiego w komisji wspólnej. Nazwisko jego następcy nie jest jednak znane.

Przeczytaj TREŚĆ LISTU Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota przeciwko odwołaniu Artura Jabłońskiego ze składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota - Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej wystosowało pismo do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, współprzewodniczącego i członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Czytaj również: Kaszubska telewizja CSBTV upadła. Koszty były zbyt duże

Treść listu:

Protest przeciwko odwołaniu Pana Artura Jabłońskiego ze składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o odwołaniu w dniu 9 marca 2012 r. Artura Jabłońskiego ze składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Pan Artur Jabłoński, pełniący w latach 2004-2010 funkcję przewodniczącego zarządu (prezesa) Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ZKP), zasiadał w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych od 2005 r. z rekomendacji ZKP i Stowarzyszenia Ziemia Pucka. W marcu 2008 r. przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych reprezentowanych w Komisji Wspólnej, wybrały Artura Jabłońskiego na jej Współprzewodniczącego ze strony mniejszościowej, co zostało potwierdzone w kwietniu tegoż roku powołaniem przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Z lakonicznej treści odwołania, dostarczonego zainteresowanemu dopiero 20 marca 2012 r., można wysnuć wniosek, że decyzja Premiera nastąpiła na skutek wycofania Arturowi Jabłońskiemu rekomendacji ZKP, które obecnie posiada w Komisji Wspólnej drugiego przedstawiciela. Jest nim przewodniczący zarządu tej organizacji Pan Łukasz Grzędzicki.
Wniosek o odwołanie Artura Jabłońskiego został złożony na Radzie Naczelnej ZKP w dniu 28 stycznia 2012 r. przez posłankę Platformy Obywatelskiej Teresę Hoppe i poparty przez senatora PO Kazimierza Kleinę. Pismo o cofnięcie rekomendacji podpisał prezes ZKP, także członek PO, zaś decyzję o odwołaniu podjął Prezes Rady Ministrów. W tej sytuacji powstaje pytanie: czy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie pragnie reprezentować wszystkich Kaszubów, czy jest strukturą całkowicie uzależnioną od polityków partii rządzącej? Niestety, prezes Rady Ministrów nie wziął pod uwagę, iż Artur Jabłoński był rekomendowany do pełnionej funkcji przez więcej niż jedną organizację kaszubską, przez co część tej społeczności została pozbawiona swojego reprezentanta.

Czytaj również: Brusy: Dzień Jedności Kaszubów. Rekord akordeonowy nie został pobity [ZDJĘCIA]

Trudno nie łączyć faktu odwołania Artura Jabłońskiego z jego aktywnością społeczną w nowopowstałym stowarzyszeniu Kaszëbskô Jednota, zrzeszającym obywateli polskich narodowości kaszubskiej. Skrajnie upolitycznione środowisko funkcyjnych działaczy ZKP pragnie zachować monopol na reprezentowanie ogółu społeczności kaszubskiej, będąc jedynie reprezentantem jej większej części.
Pan Artur Jabłoński, przedstawiany częstokroć przez działaczy ZKP/PO w skrajnie niekorzystnym świetle, zyskał jednocześnie jako Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych szczere uznanie wśród reprezentantów innych mniejszości niż kaszubska. Tak jego pracę ocenia Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych:
Dzięki objęciu przez Artura Jabłońskiego funkcji Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej znacznie wzrósł jej autorytet i skuteczność działania. Strona rządowa zaczęła liczyć się z naszymi opiniami oraz merytorycznie podchodzić do części zgłaszanych postulatów. Udało się m.in. przełamać impas odnośnie powołania niezależnych ekspertów oceniających wnioski, egzekwować terminy podpisywania umów, przekazywania środków. Wiedza na temat własnej społeczności, otwartość na inne mniejszości, umiejętność prowadzenia dialogu oraz brak "bojaźni" przed urzędnikami, to mocne strony Artura Jabłońskiego. PRZECZYTAJ CIĄG DALSZY LISTU

[i]A to opinia dr Heleny Duć-Fajfer ze Zjednoczenia Łemków, Członka Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych:
Pan Artur Jabłoński (…) Dał się poznać (…) jako bardzo wyważony i merytorycznie przygotowany reprezentant interesów wszystkich mniejszości. Jego działania i formułowane opinie zawsze cechowały się dużą skutecznością i wiedzą a także znajomością strategii mniejszościowych najbardziej efektywnych dla osiągnięcia założonych celów. Wielokrotnie - my, reprezentanci mniejszości w KWRiMNiE - odczuwaliśmy dużą satysfakcję z celności i siły argumentacji zawartej w wygłaszanych w naszym imieniu wypowiedziach Pana Współprzewodniczącego. Cechowały się one odwagą i konsekwencją w domaganiu się praw dla mniejszości, krytyczną oceną niesatysfakcjonujących, czy ignorujących potrzeby mniejszościowe działań różnych instytucji państwowych i samorządowych. Nigdy jednak nie operowały pozamerytorycznymi argumentami czy agresywną retoryką. Dlatego skuteczność działań Pana Współprzewodniczącego zawsze jest bardzo duża i za jego kadencji udało się rozwiązać wiele istotnych kwestii.

Czytaj również: VII Dzień Jedności Kaszubów w Gdańsku (ZDJĘCIA)

O skuteczności Artura Jabłońskiego jako reprezentanta społeczności kaszubskiej świadczą liczby. W latach 2007-2012 dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w prace Komisji Wspólnej, Kaszubi uzyskali prawie siedem milionów i trzysta tysięcy złotych dotacji celowych oraz podmiotowych na działalność społeczno-kulturalną. W 2011 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Artura Jabłońskiego srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce.

Z ogłoszonych w dniu 22 marca 2012 r. wyników Spisu Powszechnego wynika, że 228 tys. obywateli polskich przyznało się do tożsamości kaszubskiej, z czego 17 tys. osób uważa się za członków narodu kaszubskiego. Stanowi to prawie 8% ogółu Kaszubów. Jest to fakt społeczny, którego nie powinny ignorować ani polskie władze, ani dotychczasowi przedstawiciele większej części społeczności kaszubskiej.

Wyrażamy obawę, że rodząca się na naszych oczach polityka izolowania obywateli polskich narodowości kaszubskiej, którzy obecnie pozbawieni są swojego reprezentanta wobec strony rządowej, może w dłuższej perspektywie prowadzić do erozji poczucia więzi z Państwem Polskim u części jego obywateli. Wierzymy, że nie takie są intencje lidera Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jesteśmy przekonani, że nie ma przed nami innej drogi niż dialog i współpraca ku pożytkowi nie tylko Kaszubów, ale i pozostałych obywateli naszego kraju.

W zaistniałej sytuacji stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota zwróci się w najbliższym czasie do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie Artura Jabłońskiego w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, wierząc iż jego dotychczasowa działalność na rzecz Kaszubów jest najlepszą rekomendacją do pełnienia tej funkcji.
Jeżeli rząd Rzeczpospolitej Polskiej zamierza przestrzegać standardów polityki europejskiej wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, to nie ma przed nim innej drogi niż dialog - także z "trudnym" partnerem.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 39

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

k
krasnoludek
Ale spasły knur! Bierze kasę i jątrzy! Podłe barachło, wredny typ. Dzieli naród do społu z niemieckimi najemnikami z RAŚu!
J
JD
Wśród mądrych ludzi, na portalu, OSTATNIO POJAWILI SIĘ IDIOCI. Ten poziom intelektualny mi nie odpowiada, więc OBEJDZIE SIĘ BEZ KOMENTARZA.
P
Polihistor
I cieszę się, że się tak pomyliłem - choć brzmi to nieco pokrętnie. :-)
Serdecznie pozdrawiam
H
HanysHans
Torozki cuzamyn domy gorolom w d****!!! Jak żeh jest w Niemcah i pytajom sie mie skond żeh jes to godom zawdy aus Schleisen. Czeba oczyscic powietrze na Slonsku bo jest zawszone gorolami!
Ż
Żega
Bo 2 linijki wyżej przeczytałeś w innym poście zwrot "upaść na głowę"! Skończ najpierw gimnazjum leszczu ;) I NIE PODSZYWAJ SIĘ PODE MNEI!!!
Ż
Żega
Ale Pan w gorącej wodzie kąpany, Panie Polihistor. Czy nie lepiej poczekać na moją reakcję - Żegi z KASZUB. Niech Pan nie ufa wszystkim, którzy nie wiedzą co piszą, a jeszcze gorzej - nie stać ich na oryginał. Dziwię się i pozdrawiam.
Ż
Żega
Czy jesteś tak tępy, że nie stać Cię na oryginalnego nicka, odpowiadającego Twojej GŁUPOCIE? To już drugi przypadek, choć w innym temacie, podszywania się pod moją osobę. Przedtem był wątpliwej jakości "Polak", a teraz chyba udawany Ślązak...JESTEM KASZUBĄ I NIE MAM Z TYM NIC WSPÓLNEGO. Na głowę jeszcze nie upadłem. Wszystkich, którzy czytają MOJE ORYGINALNE komentarze przepraszam za tego GŁUPCA, który użył mojego nicka 27.03.12 o godz.13:08:38. KASZUBI! NIE DAJMY SIĘ SPROWOKOWAĆ. Nasi przeciwnicy nie mają rzeczowych argumentów i NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ!
P
Polihistor
zdecydowanie Pan przegiął.
Ale może to dobrze?
Zawszeć to lepiej wiedzieć, z kim się ma do czynienia. :-)
g
gorzelo
No dawajcie Schlesierki! Za co wam płaci Frau Angela??? Ilu was tu jest? Łapki w górę!
n
nn
To cytat z Grassa , czy z Grossa ? Z Biblii ? Ale tam nie ma mowy o mniejszosci Kaszubów-Nie-Polaków. No dobra dyskusję uważam za zamkniętą. Tak czy owak pozdrawiam. Po polsku ma się rozumieć - choć Pan jak widzę biegły w językach obcych , to i z polskim sobie Pan poradzi...
c
ciekawy
Grupka kilku osł*w pisze sobie petycje do Rządu i Premiera ???? Na główkę upadliście???? Do roboty! :D
c
cassubus-non-polonus
To nie ja mam rozdwojenie jaźni. "Bądźcie tak tak, nie nie".
Ż
Żega
3 niemieckich RAŚowców wpisało się na zawołanie jeden po drugim o 23. Razem damy radę!!!! WON Z BOSYMI ANTKAMI!
k
kometa
Czemu ta cała Jednotka licząca kilkanaście łbów nie może działać sama tylko musi podpierać się bojówkami RAŚu (SPONSOROWANYMI PRZEZ WIADOMO KOGO)???
j
ja
Piątą - uznaną. To miałem na myśi...
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie