Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta ciągle pod znakiem...

  Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta ciągle pod znakiem zapytania

  wie

  Dziennik Bałtycki

  Aktualizacja:

  Dziennik Bałtycki

  Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta ciągle pod znakiem zapytania

  ©Karolina Misztal

  Sprawa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta wróci do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta ciągle pod znakiem zapytania

  ©Karolina Misztal

  Aktualizacja godz. 12.16

  „W ramach przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywów rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wytyczne dla organu administracji publicznej były nieprawidłowe w zakresie, w jakim dotyczyły badania zgodności planowanego przedsięwzięcia drogowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w świetle wyboru realizacji wariantu tego przedsięwzięcia.
  Realizacja przedsięwzięcia drogowego nie podlega bowiem badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ze studium, co wynika wprost z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na uchybienia Sądu pierwszej instancji wynikające z uzasadnienia zaskarżonego wyroku i odnoszące się do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwoławczy” - czytamy w przesłanym "Dziennikowi Bałtyckiemu" przez NSA komunikacie dotyczącym wtorkowego wyroku.

  Aktualizacja

  NSA rozpatrywał skargę kasacyjną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchylającego decyzję środowiskową dla budowy OMT.

  - Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania - poinformowali "Dziennik Bałtycki" we wtorek rano urzędnicy NSA. Jak się dowiedzieliśmy uzasadnienie decyzji ma zostać sporządzone na piśmie i opublikowane na stronie internetowej NSA, jednak jeszcze dziś poznamy część motywów, jakimi kierował się sąd.

  Przed rokiem, po interwencji przeciwników 30-kilometrowego drogi ekspresowej - wskazujących na brak wystarczających konsultacji społecznych, WSA w Warszawie zdecydował się uchylić decyzję środowiskową - będącą zielonym światłem dla inwestycji.

  Czytaj więcej: Sąd cofnął decyzję środowiskową dla OMT  Czytaj także:


  Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta: Ministerstwo odrzuciło petycję z 11 840 podpisami

  Akcja ratunkowa dla Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta


  Naczelny Sąd Administracyjny za tydzień wyda wyrok w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta
  Czytaj treści premium w Dzienniku Bałtyckim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  PREMIERY

  SAMOCHODY UŻYWANE

  WARTO WIEDZIEĆ

  PRZEPISY

  PORADY