Na razie jest sezon urlopowy i mało kto zawraca sobie głowę szykowanymi zmianami prawa. Ale być może to już ostatni urlop, z którego korzystamy na "starych dobrych zasadach". Po zmianach co prawda wszyscy będą mieli urlop takim samym rozmiarze, ale trzeba go będzie wykorzystać w terminie, bo inaczej przepadnie. Nie będzie możliwości, jak teraz, przesuwania urlopu na kolejny rok czy lata. Jeśli więc latem wykorzystujesz jedynie część urlopu, dopilnuj, by resztę "odebrać" w kolejnych miesiącach.

Nowy kodeks pracy 2019 - urlop przepada. Mamy sezon urlopowy w pełni. Dobra więc jest to okazja by przypomnieć o szykowanych zmianach w przepisach prawa pracy, które dotyczą urlopów. Co prawda ministerstwo pracy zrezygnowało z wprowadzania nowego kodeksu pracy, ale pewne rozwiązania przygotowane przez ekspertów zamierza wdrożyć, np. dotyczące urlopów.

Nowy kodeks pracy 2019 - urlop przepada. Być może urlopy w tym roku spędzamy po raz ostatni według reguł, które obowiązywały przez wiele lat. Co prawda rząd nie zdecydował się na poddanie procesowi legislacyjnemu nowych kodeksów pracy przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną, ale jednocześnie resort pracy na długo przed wakacjami zapowiedział, że niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez ekspertów wejdą w życie poprzez nowelizację obowiązującego już od czterdziestu lat „starego” kodeksu pracy.

Nowy kodeks pracy 2019 - urlop przepada.

Urlop to dla każdej pracującej osoby sprawa ważna na równi z wynagrodzeniem za pracę. To czas na zregenerowanie sił, a także zrekompensowanie rodzinie i innym bliskim czasu, który trzeba przeznaczyć na budowanie ścieżki kariery i sprawy zawodowe. Nic więc dziwnego, że przywiązujemy do niego wagę wcale nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia, szanse na dokształcanie się czy abonament medyczny - dla siebie i dla rodziny.

Nowy kodeks pracy 2019 - urlop przepada. Rządowe plany wprowadzenia całkiem nowego kodeksu pracy - a właściwie dwóch: oddzielnego dla pracowników, oddzielnego dla pracodawców - spełzły na panewce. Efekty pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa pracy, znane głównie z medialnych przecieków a nie analizy dokumentów, wzbudziły takie emocje, że minister pracy Elżbieta Rafalska zdecydowała się na wrzucenia ich do głębokiej szuflady.

Jednocześnie jednak publicznie zakomunikowała, że rząd całkowicie nie odstąpi od reformy "leciwego" kodeksu pracy; zamiast wymiany zdecyduje się na gruntowną nowelizację.

Poza wątpliwościami pozostaje to, że na pierwszy ogień pójdą przepisy dotyczące regulacji czasu pracy. Z jednej strony dlatego, że wymuszają to regulacje prawa unijnego - np. w zakresie godzin nadliczbowych - a z drugiej, że rząd szuka na gwałt marchewki dla pracodawców, by załagodzić choćby skutki dość dynamicznego podnoszenia płacy minimalnej.

Po osiemnastu miesiącach pracy projekty Komisji Kodyfikacyjnej poszły do szuflady, ale są zmiany co do których jest zgoda między resortem, pracodawcami a związkami zawodowymi. Do nich należą nowe regulacje dotyczące urlopów i dni wolnych.

Ta zmiana rozkładu jazdy PKP po wakacjach najbardziej zaboli dojeżdżających na co dzień do pracy lub szkoły. Po prostu kliknij, a poznasz zmiany w rozkładzie PKP.

Takimi są rozwiązania dotyczące czasu pracy, wśród nich zaś ważną rolę odgrywają rewolucyjne zmiany dotyczące wymiaru urlopu oraz budzące jednak pewne kontrowersje inne zasady korzystania z urlopu na żądanie.

Zakupy w najbliższym czasie to sprawa strategiczna. Nie tylko ze względu na upały - w ciągu najbliższych dni aż trzy będą bez handlu. Kliknij w ten ten tekst a dowiesz się wszystkiego!

Nowy kodeks pracy 2019 - niewykorzystany urlop przepada.

Projekt wprowadza jednolity wymiar urlopu dla wszystkich, niezależny od stażu pracy i wszelkich innych okoliczności. Jest to 26 dni w roku.

Ceną za taką korzystniejszą od obecnej regulację jest wprowadzenie instytucji przedawnienia urlopu. Mówiąc wprost, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok w tym samym roku, ma czas na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, urlop przepada.

Już wiadomo o ile wzrośnie płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy, bo zarabiasz więcej? Mylisz się, bo wysokość płacy minimalnej wpływa na to ile dostaniesz za... Kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej!

Przepada nawet w takich skrajnych przypadkach, w których pracownik w trakcie roku wielokrotnie będzie występował z wnioskiem o urlop, ale będzie otrzymał ze strony pracodawcy odmowę uwarunkowaną uzasadnionymi, ważnymi dla firmy okolicznościami.
Jedyne o co w takiej sytuacji będzie można wnosić do pracodawcy, to rekompensata finansowa. Projekt przewiduje, że za taki anulowany urlop przysługuje zadośćuczynienie ze strony pracodawcy w wysokości dwukrotności świadczenia urlopowego.

Nowy kodeks pracy 2019 - niewykorzystany urlop przepada.To też zaboli: likwidacja urlopu na żądanie

Formalnie jest to tylko zmiana zasad. Pracownik nadal będzie mógł występować o krótki urlop – do 4 dni w roku, ale taką potrzebę musi zgłosić pracodawcy najpóźniej 24 godziny przed wzięciem dnia wolnego. A to jest zaprzeczenie istoty urlopu na żądanie; obecnie wystarczy zgłosić taką potrzebę tuż przed terminem rozpoczęcia pracy.

Osoby, które do tej pory wykorzystywały ten przywilej pracowniczy sięgały po niego w faktycznie wyjątkowych przypadkach losowych. Losowych, a więc z natury niemożliwych do zaplanowania, nawet na 24 godziny przed…

Nowy kodeks pracy 2019 - urlop przepada. Co w zamian

Jest wysoce prawdopodobne, że z pomysłów Komisji Kodufikacyjnej do "starego" kodeksu pracy zostana też wprowadzone nowe rozwiązania dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Chocby dlatego, że takie rozwiązanie funkcjonuje np. w Niemczech, a władze UE chcą, by znalazło się w prawie pracy wszystkich krajów członkowskich.
Generalnie według proponowanego rozwiązaniapowinien być utrzymany dotychczasowy czas pracy. Pięć dni w tygodniu, dniówka osiem godzin i 40 godzin w sumie tygodniowo. Praca ponad ten wymiar czyli praca w godzinach nadliczbowych będzie wyceniana, ale należności nie będą co miesiąc wypłacane pracownikowi, który przepracował czas ponad normę, ale będą księgowane na specjalnym koncie.
Pracodawca będzie mógł wypłacić je pracownikowi w kilku przypadkach. Po pierwsze wysyłając go na bezpłatny (formalnie) urlop gdy np. spadnie zamówienie na produkty firmy. W takiej sytuacja także mógłby obniżyć mu wymiar czasu pracy, np. do czterech godzin dziennie albo co drugi dzień. Za ten czas nieprzepracowany zaś wypłacałby pieniądze z konta za godziny nadliczbowe.

W czwartek 16 sierpnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat następującej treści: "W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat urlopów wypoczynkowych MRPiPS informuje, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone obecnie żadne prace dotyczące urlopów wypoczynkowych". Warte zauważenia jest słowo OBECNIE. Przypomnijmy, że przed wakacjami minister Elżbieta Rafalska komunikując iż nie będzie nowych kodeksów pracy podkreśliła, że nie cały dorobek komisji kodyfikacyjnej idzie do kosza; część rozwiązań zostanie wprowadzona poprzez nowelizację kodeksu pracy. Zapewne projekt trafi do Sejmu po wakacjach.

Nowy kodeks pracy 2019 - urlop przepada. Tym staranniej pilnuj planu urlopów!

Po takiej zmianie prawa z pewnoscią na znaczeniu zyska instytucja planu urlopów. W tej chwili w wielu firmach jest on sporządzany głównie pro forma - ze względu na wymogi prawa pracy; w praktyce zaś i tak o tym czy ktoś skorzysta z urlopu w okreslonym terminie, czy nie - decyduje szef. W zmienionych warunkach prawnych ranga planu urlopów wzrośnie - będzie można się zawsze powołać na zapisy w planie, by skuteczniej wgzekwować prawo do urlopu w zaplanowanym terminie.
Dlatego też warto mieś świadomość "pierwszeństwa", czyli zaplanowania urlopu na dany rok już w styczniu i dopilnowania, by stosowne terminy znalazły się w stosownym dokumencie - firmowym planie urlopów fna dany rok.

Już wiadomo o ile wzrośnie płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy, bo zarabiasz więcej? Mylisz się, bo wysokość płacy minimalnej wpływa na to ile dostaniesz za... Kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej!

Oczywiście, to wciąż projekty, muszą one trafić do Sejmu i być uchwalone jako nowelizacja ustawy Kodeks pracy, następnie podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra pracy zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Sejm ma więc jeszcze dużo czasu, by projektom nadać ostateczny kształt i zamienić w obowiązujące prawo. Można spodziewać się, że projekt nowelizacji kodeksu pracy będzie przedmiotem prac Rady Ministrów na jednym z powakacyjnych posiedzeń rządu, a zaraz potem trafi do prac sejmowych.

Będzie nowy program - tysiąc złotych na dziecko czy nie? Kliknij w ten tekst a dowiesz się!

Mały ZUS to przywilej dla wybranych. Od nowego składki ZUS i tak będą wyższe. O ile dla kogo - dowiesz się klikając po prostu w ten tekst.