- Dziś rano nasz statek badawczy Nawigator XXI w płynął po raz pierwszy w swojej historii do portu w Ustce. Nawigator wraz z załogą studentów naszej Akademii, odbywa rutynowy, szkoleniowy rejs po Bałtyku. - informuje Weronika Bulicz - rzecznik prasowy Akademii Morskiej w Szczecinie. Statek można bezpłatnie zwiedzić - dodaje Weronika Bulicz - w godzinach od 14 do 17:30 nasi studenci będą oprowadzać chętnych do zobaczenia wnętrza statku. Jednostka w usteckim porcie pozostanie do jutra (08.02).

Statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie został zwodowany 24 maja 1997 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ceremonii chrztu dokonała żona ówczesnego prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska.

Uroczyste podniesienie bandery miało miejsce 30 stycznia 1998 roku - statek wszedł do eksploatacji ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej, stanowiąc zarówno bazę szkoleniową dla studentów, jak również bazę dla przeprowadzania wszelkiego rodzaju badań związanych z żeglugą i środowiskiem morskim.

Pierwszym kapitanem Nawigatora był kpt Jerzy Białek.

Statek służy m.in. do monitorowania stanu wód Morza Bałtyckiego i innych akwenów morskich, pobierania próbek wody na różnych głębokościach i w różnych rejonach morskich.

Statek pełni też funkcje edukacyjne - szkoleni są na nim studenci w zakresie nawigacji, obsługi siłowni, urządzeń pokładowych i współdziałania w pracach badawczych - to własnie na Nawigatorze przyszli marynarze odbywają swoje pierwsze praktyki morskie.