Na dworze coraz chłodniej, za to w komunikacji miejskiej w Gdańsku wrze. Na horyzoncie strajk. BP Tour złoży zawiadomienie do prokuratury?

Kamil Kusier
Kamil Kusier
Na dworze coraz chłodniej, za to w komunikacji miejskiej w Gdańsku wrze. Na horyzoncie strajk. BP Tour złoży zawiadomienie do prokuratury?
Na dworze coraz chłodniej, za to w komunikacji miejskiej w Gdańsku wrze. Na horyzoncie strajk. BP Tour złoży zawiadomienie do prokuratury? Przemyslaw Swiderski
Sytuacja w komunikacji miejskiej w Gdańsku robi się coraz bardziej napięta. Problemy kadrowe, spóźniające lub nieprzyjeżdżające autobusy, niejasności wobec przetargu na obsługę linii 167, aż w końcu wezwanie związków zawodowych do zarządu spółki GAiT o niezwłoczne spotkanie w sprawach płacowych załogi. Czarne chmury gromadzą się nad transportem publicznym, a to wszystko w sytuacji, gdy kolejny raz na ulicach miasta zepsuł się flagowy minibus spółki, a więc elektryczny Karsan Jest Electric. Czy władze GAiT dojdą do porozumienia? Czy miasto już wkrótce czeka paraliż? A to wszystko w sytuacji, gdy organizowana jest wycieczka służbowa na Węgry.

Czarne chmury nad komunikacją miejską w Gdańsku. Kierowcy coraz bliżej decyzji o strajku

"Składamy wniosek do zarządu GAiT o niezwłoczne spotkanie w sprawach płacowych załogi GAiT. Ze względu na rosnące niezadowolenie wśród pracowników i wzrastające koszty życia i rosnąca inflacja powoduje frustrację wśród pracowników i zaniepokojenie o możliwości utrzymania i zapewnienia minimalnych potrzeb rodzinnych"

Taki wniosek na ręce prezesa GAiT Marcieja Lisickiego złożyli 12 września 2022 roku przedstawiciele związków zawodowych. Pod pismem podpisali się zarówno Marian Menczykowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Gdańsku oraz Tadeusz Kornowski, przewodniczący KZ NSZZ „S” Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.

Co to oznacza w praktyce?

- Jedno widzę rozwiązanie, albo podwyżka, albo strajk - mówi nam Łukasz, kierowca GAiT. - Czas na dogadywanie się już minął. Nadgodziny, za które nie dostajemy czasami pieniędzy, a jak dostajemy to nieproporcjonalnie do tego, co przepracowaliśmy. Problemy z wolnym, bo choć spółka twierdzi, że nie ma braków kadrowych, to te są i to bardzo zauważalne. Albo godna płaca, albo brak pracy.

W sprawie podwyżek dla kierowców w Gdańsku skierowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

- W sprawie wzrostu wynagrodzeń związki zawodowe zwracają się do zarządu GAiT Sp. z o.o. - tłumaczy Paulina Chełmińska z referatu prasowego UMG. - Po zatwierdzeniu planu finansowego na dany rok, zarząd spółki spotyka się z przedstawicielami związków zawodowych w celu wspólnego wypracowania polityki płacowej na dany rok, czego rezultatem jest podpisanie przez strony porozumienia w tym zakresie.

Co jednak z podwyżkami? Czy miasto Gdańsk rozważa taki ruch? Nie jest tajemnicą, że kontrolę nad komunikacją miejską sprawuje wiceprezydent Piotr Borawski, który osobiście raz po raz angażuje się wiele kwestii związanych właśnie z transportem publicznym w mieście.

- Zarząd spółki GAiT podejmuje decyzję o podwyżce wynagrodzeń w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych - odpowiada Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Środki związane z funduszem wynagrodzeń są planowane przez spółkę corocznie z uwzględnieniem zleconych zadań przewozowych oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zapisami w umowach przewozowych.

A co z kierowcami, którzy pracują w kilku spółkach jednocześnie?

- Prawo dopuszcza możliwość świadczenia pracy kierowcy u innego przewoźnika w pewnym ograniczonym zakresie i zdarzają się takie przypadki - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Piotr Brewczak, właściciel BP Tour.

Anna Dobrowolska, rzecznik GAiT zaprzeczyła, jakoby spółka wiedziała o takich przypadkach i przypomniała, że kierowcy mają obowiązek zgłaszać takie przypadki. A co na to Urząd Miejski w Gdańsku?

- Pracę kierowców regulują Kodeks Pracy i Ustawa o czasie pracy kierowców. Przepisy te są przestrzegane przez spółkę GAiT - odpowiada Paulina Chełmińska.

Czy będzie można kupić bilety u kierowców? UMG: Nie planujemy wznowienia sprzedaży

- Od 1 lipca ubiegłego roku bilety sprzedawane są wyłącznie na liniach autobusowych obsługujących połączenia międzygminne - odpowiada Paulina Chełmińska. - Na pozostałych liniach oraz w tramwajach sprzedaż nie jest prowadzona. Jednym z powodów takiej decyzji jest troska o utrzymanie punktualności odjazdów oraz bardzo duży spadek sprzedaży biletów przez kierowców i motorniczych jeszcze przed pandemią. Wynika to z tego, że pasażerowie coraz chętniej kupują bilety przez aplikację - bo jest wygodniej. Przypomnijmy, że bilety można kupić w sumie w 85 biletomatach, różnych punktach sprzedaży, punktach obsługi klienta ZTM w Gdańsku i oczywiście przez aplikacje. Do dyspozycji jest ich 6: GoPay, Jakdojadę, moBILET, mPay, SkyCash lub zbiletem.pl.

Linie na których można kupić bilet u kierowcy: 107, 117, 122, 126, 132, 143, 171, 174, 200, 205, 207, 232, 255, 256, 607, N5.

- Sprzedaż biletów została zawieszona i to była chyba jedyna słuszna decyzja władz miasta w kontekście komunikacji miejskiej w Gdańsku - mówi Piotr, kierowca autobusu, który pracuje zarówno w GAiT jak i w BP Tour. - Tracenie wolnego czasu, bo jakoś trzeba było te bilety rozliczyć pod rygorem kary, minimalny dodatek z tytułu ich sprzedaży, dobrze jest jak jest.

Choć w przestrzeni publicznej co jakiś czas pojawiają się informacje o wznowieniu sprzedaży biletów, to jak informuje "Dziennik Bałtycki" Paulina Chełmińska, miasto nie planuje wznowić sprzedaży biletów przez kierowców i motorniczych.

Fale w Gdańsku są, systemu FALA jeszcze nie

System FALA (Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności) miał być, jak zapewnia na swojej stronie internetowej producent, największym i najnowocześniejszym systemem poboru opłat za przejazdy transportem publicznym w Polsce. Obejmie swoim zasięgiem sieć kolejową i komunikację miejską w całym województwie pomorskim.

Początkowo system miał zacząć działać już w lipcu 2022 roku, następnie termin przesunięto na początek września, czego efektem było również rozpisanie przetargu na obsługę kampanii promującej nowy system zakupu biletów. Jak pokazały ostatnie dni, ani systemu, ani kampanii promocyjnej jednak nie ma.

Kiedy ruszy system FALA?

- Uruchomienie systemu FALA planowane jest na czerwiec 2023 roku i nie jest opóźnione - dodaje Paulina Chełmińska

Czy równolegle do nowego systemu w autobusach komunikacji miejskiej zostaną zamontowane automaty do zakupu biletów?

- Automaty do sprzedaży biletów znajdują się tylko w autobusach na lotnisko, np. 110 czy 210 - odpowiada Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Jest to System Open Payment. W tej chwili w autobusach i tramwajach montowane są tzw. walidatory systemu FALA, które póki co są zafoliowane. Docelowo w każdym pojeździe będzie możliwość kupna biletu w urządzeniu podobnym do kasownika.

Brak automatów w autobusach to nie jedyny problem. Mieszkańcy oraz turyści w Gdańsku skarżą się na wadliwe biletomaty lub ich brak. Czy miasto Gdańsk planuje montaż kolejnych urządzeń tego typu? Czy w biletomacie będzie możliwość zakupu biletu okresowego lub doładowania karty miejskiej? Czy istnieje możliwość, aby stosowne biletomaty pojawiły się na wszystkich lub głównych przystankach czy pętlach?

- W Gdańsku funkcjonuje system automatów biletowych postawionych i eksploatowanych na własny koszt przez podmiot zewnętrzny – Mennicę Polską - dodaje Paulina Chełmińska. - Oznacza to, że o lokalizacji urządzenia w danym miejscu decyduje ten podmiot na podstawie opłacalności inwestycyjnej. Na terenie miasta mamy 85 biletomatów a ich lokalizacje znajdują się na stronie ZTM (tutaj). W 84 z nich można kupić zarówno bilety jednorazowe, jak i okresowe. Alternatywnym do biletomatów sposobem zakupu biletu jednorazowego jest skorzystanie z aplikacji GoPay, Jakdojadę, moBILET, mPay, SkyCash lub zbiletem.pl. Bilety okresowe natomiast można zakupić internetowo poprzez stronę internetową (tutaj) lub za pomocą aplikacji mobilnych GoPay, jakdojade.pl, MPay lub zbiletem.pl.

Niejasności wokół przetargu? BP Tour protestuje, PKS Gdańsk szykuje się do obsługi linii do Bysewa

Miejski operator komunikacji, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, co wielokrotnie zgłaszali nam kierowcy, nie jest w stanie również realizować zadań m.in. na linii 167. Spółka GAiT zmuszona była ogłosić przetarg na obsługę czterech brygad tej linii. Newralgiczna linia łącząca Wały Piastowskie z Bysewem już w 2021 roku została częściowo utracona przez miejskiego przewoźnika na rzecz spółki BP Tour.

Informacje o tym, że to właśnie PKS Gdańsk będzie obsługiwał wspomniane linie pojawiały się jeszcze w sierpniu 2022 roku. W rozmowach z "Dziennikiem Bałtyckim" przedstawiciele PKS Gdańsk informowali, że nic na ten temat nie wiedzą, ucinając wszelkie spekulacje na temat obsługi linii 167.

15 września 2022 roku pojawiło się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożyła spółka PKS Gdańsk. Protest wobec zamówienia publicznego złożyła spółka BP Tour.

Czego dotyczyły zarzuty lubelskiego przewoźnika, który obsługuje w Gdański liczne linie autobusowe?

"Protestujący zarzuca zamawiającemu prowadzenie postępowania w sposób preferujący wykonawcę posiadającego gotowe autobusy spełniające wymagania zawarte w załączniku nr 3 - dotychczasowego przewoźnika, co powoduje, że postępowanie prowadzone jest z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców."

Co więcej spółka BP Tour do protestu dołączyła notatkę kierowcy, który poinformował, że PKS Gdańsk jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu poszukiwał kierowców do obsługi linii 167.

Co zrobił GAiT? Odrzucił protest twierdząc, że postępowanie przetargowe prowadzone było zgodnie ze wszystkimi zasadami wymaganymi przy udzielaniu zamówień publicznych w tym uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto GAiT przypomniał lubelskiej spółce, że ta powinna już posiadać przystosowane autobusy do obsługi linii, gdyż wynika to z umowy, jaką BP Tour zawarł już wcześniej z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku na świadczenie usług przewozowych.

"Mając na uwadze powyższe, przyjąć należy, iż wykonawca dysponuje taborem w znacznym stopniu (o ile nie całkowicie) przygotowanym do wykonywania usług na rzecz zamawiającego."

Gdańskie Autobusy i Tramwaje w dodatku stwierdziły, że jeżeli przedstawiciele spółki BP Tour są przekonani, "iż mają miejsce nieprawidłowości dotyczące zatrudniania kierowców i mają na to dowody, powinni się udać do organów właściwych do rozstrzygnięcia tego typu zarzutów". Co to oznacza w praktyce? Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Czy władze BP Tour zdecydują się na taki krok? Decyzja nie została jeszcze podjęta.

Im jechać nie kazano. Coraz więcej problemów w GAiT

Im chłodniej na ulicach Gdańska, tym goręcej robi się w gabinetach GAiT. Do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" zgłosili się kierowcy, którzy prócz wcześniej zgłaszanych problemów zwrócili uwagę na inne, być może, nieprawidłowości wewnątrz spółki.

Tematem spornym m.in. ma być wynagrodzenie przedstawicieli związków zawodowych oraz wycieczka na Węgry, na którą spora część kierowców nie może się wybrać, gdyż nie dostała urlopu z uwagi na problemy kadrowe w branży przewoźniczej.

Na pytania dotyczące związków zawodowych, rzeczonej wycieczki oraz kosztów jej organizacji zapytaliśmy w GAiT 14 września 2022 roku. Czekamy na odpowiedzi.

Jakby tego było mało, w miniony weekend doszło do kolejnej awarii autobusu Karsan Jest Electric. Obsługa techniczna GAiT kolejny raz musiała interweniować i kolejny raz odprowadzić niesprawny pojazd do zajezdni.

Poprzednio, a więc 30 sierpnia 2022 roku na pętli autobusowej Siedlce w Gdańsku również doszło do awarii elektrycznego minibusa. Jak się wówczas tłumaczyli przedstawiciele GAiT?

- Przyczyną zdarzenia był błąd w obsłudze pojazdu, wskutek którego doszło do spadku napięcia w akumulatorze - mówiła "Dziennikowi Bałtyckiemu" Anna Dobrowolska, rzecznik GAiT. - Kierowcy prowadzący nowe, pierwsze w gdańskiej flocie pojazdy elektryczne, zostali przeszkoleni z ich obsługi, niemniej są to pierwsze dni nowych elektrycznych pojazdów na gdańskich trasach i pierwsze dni kierowców za ich sterami. Jak dotychczas obsługa pojazdów przez prowadzących odbywa się bez zakłóceń, przypadek ten był jednostkowy.

Jak widać, przypadki zaczynają się mnożyć, a jak zaznaczają nam kierowcy, prawdziwe problemy przyjdą, gdy znacząco na dworze spadnie temperatura powietrza.

Choć na dworze coraz chłodniej, to sytuacja w komunikacji miejskiej z dnia na dzień staje się coraz gorętsza. Do czego to doprowadzi? Czy kierowcy zdecydują się na strajk? Czy władze BP Tour złożą zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa? Do tematu komunikacji miejskiej będziemy wracać.

Na dworze coraz chłodniej, za to w komunikacji miejskiej w Gdańsku wrze. Na horyzoncie strajk. BP Tour złoży zawiadomienie do prokuratury?

Na dworze coraz chłodniej, za to w komunikacji miejskiej w G...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Jak kupić używany samochód i nie dać się oszukać? Zobacz 3 sposoby NA

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie