Modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

Materiał informacyjny Diecezji Pelplińskiej

W Pelplinie trwają prace w ramach projektu powołania Kociewskiego Centrum Kultury, instytucji, która w oparciu o zasoby średniowiecznego opactwa pocysterskiego ma przyczynić się do wypromowania miasta i jego trwałego zaistnienia na turystyczno-kulturalnej mapie regionu, a nawet kraju. KCK będzie animatorem oraz koordynatorem działań zmierzających do tego celu, administrując obiektami wchodzącymi w skład zespołu pocystersko-katedralnego, który w 2014 r. uznany został Pomnikiem Historii Prezydenta RP. Inicjatywa Diecezji Pelplińskiej dofinansowana została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona dóbr kultury, a jego realizacji służy gruntowny remont trzech budynków na terenie dawnego opactwa, w tym dwu zabytkowych: Domu Bramnego, którego najstarsza część powstała jeszcze w XV wieku, XIX-wiecznego Domu Sióstr oraz pochodzącego z lat ’80 budynku biblioteki. KCK będzie operatorem obiektów – w Domu Bramnym funkcjonuje Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej, natomiast w dawnym Domu Sióstr powstanie Dom Artysty, a w bibliotece – Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury (KCEK).

Obecnie roboty budowlane trwają przy wszystkich obiektach objętych projektem. Prace przy współczesnym budynku dawnej biblioteki, który znajdował się w najgorszym stanie, są już na ukończeniu. Wzmocniono konstrukcję budynku, wyremontowano jego dach, przeprowadzono na szeroką skalę zakrojone prace przy nowej adaptacji wnętrz: wymieniono okna, posadzki, drzwi, zmodernizowano instalacje elektryczną i sanitarną. Powstanie nowa klatka schodowa, a także nowa elewacja.

Postępują również prace przy Domu Bramnym: wykonano remont dachu z blacharką, a obecnie roboty przeniosły się do wnętrza, gdzie wzmocniono stropy oraz zmodernizowano instalacje elektryczną i sanitarną. Trwa wymiana tynków i posadzek, powstaną także toalety dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. Program robót przewiduje jeszcze między innymi odnowienie elewacji.

W dawnym Domu Sióstr, w którym powstanie Dom Artysty, osuszono mury i założono izolację przeciwwilgociową, przeprowadzono także naprawy więźby dachowej. Trwa przebudowa wnętrz: zmodernizowano wszystkie instalacje: grzewczą, sanitarną, elektryczną i wentylacyjną, wydzielane są nowe pomieszczenia, wymieniane posadzki i drzwi wewnętrzne, powstanie nowa klatka schodowa. Wszystkie budynki zostaną też wyposażone w nowoczesne systemy przeciwpożarowe i monitoring.

Obiekty staną się zapleczem lokalowym zarówno dla wszelkich wydarzeń kulturalnych, jak i stałych działań edukacyjnych KCK. W ramach swych zadań KCK będzie odpowiedzialne za przygotowanie nowej, uatrakcyjnionej i wzbogaconej oferty kulturalno-edukacyjnej, przeznaczonej zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Jej program przewiduje między innymi spacery po opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, klub książki, konkursy wiedzy o opactwie cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe.

Istotnym elementem działalności nowej instytucji będzie również wspomaganie rozmaitych lokalnych inicjatyw kulturalnych, między innymi poprzez udostępnianie pomieszczeń innym organizacjom dla ich własnej działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Jednocześnie w samym projekcie utworzenia KCK przewidziano rozpoczęcie działań marketingowych, służących wypromowaniu pelplińskiego Opactwa i jego zasobów. Obejmują one m.in. intensywną aktywność w mediach społecznościowych: prowadzone są stale aktualizowane profile na portalach internetowych Facebook, Tweeter, Instagram, informujące zarówno o celach projektu oraz postępach prac, jak i prezentujące skarby kultury, jakimi dysponuje zespół pocystersko-katedralny w Pelplinie, czy historię Opactwa i zakonu cystersów.

Całość prac zwieńczy zagospodarowanie terenu, na którym znajdują się budynki objęte projektem. Powstanie 1000 m2 trawników, przy których pojawią się nowe ławki, donice, kosze na śmieci.

Przypomnijmy: w listopadzie 2017 r. projekt Diecezji Pelplińskiej pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” uzyskał dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 12.482.821,83 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14.685.672,75 zł.

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie