Po nowelizacji ministerialnego rozporządzenia pula pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D wzrosła o 145,7 mln euro. Teraz jest zatem do rozdysponowania prawie 755,2 mln euro, czyli ok. 3,2 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła nabór na modernizację w lutym i marcu tego roku. O wsparcie z obszaru D w oddziałach regionalnych ARiMR zarejestrowano 21,276 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości 4,18 mld zł.

Wprowadzona 5 lipca zmiana sprawi, że dodatkowo pieniądze dostanie ok. 3,6 tys. rolników. Pierwotnie - po opublikowaniu listy 18 czerwca - w limicie na inwestycje na modernizację gospodarstw mieściło się 11 986 wniosków.

"Dzięki nowelizacji rozporządzenia, wsparciem zostanie objęte 15 539 wniosków. Liczba ta będzie ulegać zmianom ze względu na zmieniający się kurs wymiany euro na złote oraz toczący się proces weryfikacji wniosków", podaje ARiMR.

Pomoc poleca na dofinansowaniu kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji - 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku młodego rolnika lub wniosku składanego wspólnie przez kilku rolników - nawet 60%.

Na co można dostać pieniądze? Na inwestycje związane z:

  • racjonalizacją technologii produkcji,
  • wprowadzeniem innowacji,
  • zmianą profilu produkcji,
  • zwiększeniem skali produkcji,
  • poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

ARiMR: "Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł".

Sprawdź aktualne listy przyznania wsparcia na modernizację <<<

Do 27 lipca trwa nabór na modernizację w obszarach a, b oraz c. Do 15 lipca do Agencji w całym kraju wpłynęło 25 wniosków.