Mariusz Wójtowicz-Podhorski: Westerplatte musi odzyskać...

  Mariusz Wójtowicz-Podhorski: Westerplatte musi odzyskać wygląd pola walki [ROZMOWA]

  Marek Adamkowicz

  Dziennik Bałtycki

  Aktualizacja:

  Dziennik Bałtycki

  Mariusz Wójtowicz-Podhorski - badacz historii obrony Westerplatte, współautor komiksów wojennych „Westerplatte. Załoga śmierci” i „Pierwsi w boju. Obrona

  Mariusz Wójtowicz-Podhorski - badacz historii obrony Westerplatte, współautor komiksów wojennych „Westerplatte. Załoga śmierci” i „Pierwsi w boju. Obrona Poczty Polskiej” oraz monografii „Westerplatte 1939. Prawdziwa historia”. W latach 2006-2008 pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. rewitalizacji Westerplatte, w grudniu 2015 r. mianowany dyrektorem ds. programowych Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. ©MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939

  Mariusz Wójtowicz-Podhorski, p.o. dyrektora Muzeum Westerplatte i Wojny 1939: - To, co dzieje się obecnie na Westerplatte, to festynowe „mydło i powidło”, nieprzystające do powagi i rangi tego miejsca.
  Mariusz Wójtowicz-Podhorski - badacz historii obrony Westerplatte, współautor komiksów wojennych „Westerplatte. Załoga śmierci” i „Pierwsi w boju. Obrona

  Mariusz Wójtowicz-Podhorski - badacz historii obrony Westerplatte, współautor komiksów wojennych „Westerplatte. Załoga śmierci” i „Pierwsi w boju. Obrona Poczty Polskiej” oraz monografii „Westerplatte 1939. Prawdziwa historia”. W latach 2006-2008 pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. rewitalizacji Westerplatte, w grudniu 2015 r. mianowany dyrektorem ds. programowych Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. ©MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939

  Od grudnia ubiegłego roku mamy w Gdańsku Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Osiem miesięcy to niedużo, ale coś w tym czasie chyba udało się osiągnąć?
  Ostatnie miesiące to czas poświęcony na reaktywowanie projektu budowy Muzeum Westerplatte z 2005 roku, w tym między innymi kontynuacja przerwanego procesu scalania gruntów na półwyspie Westerplatte oraz prace związane z przygotowaniem badań archeologicznych przerwanych w 2007 roku, a które chcemy rozpocząć we wrześniu bieżącego roku.

  W ciągu już niemal 10 lat, jakie minęły od czasu zarzucenia pierwszego projektu budowy Muzeum Westerplatte wiele się zmieniło. Przede wszystkim powstało Muzeum II Wojny Światowej. To pewnie będzie w jakiś sposób rzutowało na kształt placówki, którą Pan kieruje.

  Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zostało powołane jako samodzielna instytucja. Dopiero po czterech miesiącach funkcjonowania otrzymałem informację o zamiarze połączenia Muzeum Westerplatte z Muzeum II Wojny Światowej (MIIWŚ). To oczywiście wiele zmieniło, ale nie istotę i cel, do jakiego zostało powołane Muzeum Westerplatte, czyli stworzenia funkcjonującej przez cały rok ekspozycji stałej. O takiej ekspozycji marzyli westerplatczycy od zakończenia II wojny światowej. Tworzymy placówkę gromadzącą i opiekującą się pamiątkami, dokumentami i innymi archiwaliami po obrońcach Westerplatte i prowadzimy badania związane głównie z dziejami Wojskowej Składnicy Tranzytowej i jej obroną w 1939 roku. Nie bez znaczenia jest też potrzeba funkcjonowania instytucji, która opiekowałaby się kompleksowo Polem Bitwy Westerplatte, uznanym za pomnik historii rozporządzeniem prezydenta RP z 2003 roku, przeprowadzając też rewitalizację i rewaloryzację tych terenów, które nie zostały zdegradowane bezpowrotnie. Podkreślić należy, że obecnie terenami dawnej składnicy na Westerplatte zarządza prawie 10 instytucji, których kompetencje często się na siebie nakładają.

  Wydaje się, że sprawy formalne i własnościowe mogą przyblokować proces tworzenia muzeum.

  Sytuacja jest pod tym względem zupełnie inna niż w latach 2005-2007, dlatego sądzę, że przeszkody stojące przed projektem stworzenia Muzeum Westerplatte będą znacznie mniejsze niż wówczas. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że muzeum jest w fazie organizacji i tak naprawdę pozostanie w niej aż do momentu otwarcia ekspozycji stałej.

  Forum współpracy podmiotów działających na Westerplatte miała być utworzona w 2009 roku Rada ds. Pola Bitwy na Westerplatte. Muzeum przystąpiło do niej?
  Rada ds. Pola Bitwy na Westerplatte przy prezydencie Gdańska to, w mojej opinii, właściwie byt wirtualny. Nie znam żadnych efektów prac tej rady. Rada służyła przez ostatnich siedem lat jedynie jako punkt do spychania odpowiedzialności miasta Gdańska i MIIWŚ za zły stan zabytków i terenów Westerplatte, czego skutkiem jest to, że nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności za utrzymanie oraz rekonstrukcję tego, co zostało po bohaterskiej obronie Polaków.

  W związku z ciszą wyborczą komentarze zostały wyłączone, zapraszamy z powrotem w niedzielę wieczorem.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo