Mama 4 plus. Ustawa trafi do podpisu prezydenta

W piątek, 1.02.2019 roku Senat bez poprawek przyjął ustawę o świadczeniu emerytalnym "Mama 4 plus". Ustawa zakłada, że matki, które urodziły 4 dzieci i więcej będą miały prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Emeryturę matczyną otrzymać będą mogły kobiety, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto i będzie wypłacana od 1 marca 2019 roku z ZUS-u lub KRUS-u. Ustawa o emeryturach dla matek obejmuje również ojców, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła.

Za przyjęciem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wcześniej w Sejmie opowiedziało się 259 posłów, 20 było przeciw, 134 wstrzymało się od głosu.

Emerytura dla matek z 4 dzieci ZASADY ŚWIADCZENIA

Emerytura dla matek co najmniej 4 dzieci, określane też przez premiera Morawieckiego jeszcze w 2018 mianem programu "Mama Plus", to

  • świadczenie przeznaczone dla osób które:
  • urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci
  • wychowały co najmniej 4 dzieci
  • nie posiadają wypracowanej emerytury minimalnej lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia

Tzw. matczyne emerytury budzą kontrowersje - co z matkami, które godziły pracę i wychowanie dzieci? "Ustawa chora i krzywdząca inne kobiety"

Wprowadzenie emerytury matczynej ma być docenieniem trudu włożonego w wychowanie dzieci i zapobiec ubóstwu rodziców w przyszłości.

My pokazujemy jak ważna jest rodzina, jak ważne jest docenienie trudu wychowania przez rodziców, pokazujemy, że to jest istotne z punktu widzenia polityki społecznej państwa z punktu widzenia narodu. - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Elżbieta Rafalska na antenie TVP Info.

Czytaj także:
Waloryzacja emerytur ZUS 2019. Zmiany od 1.03.2019

Emerytura matczyna nie tylko dla matek

Jak się okazuje, zgodnie z projektem ustawy, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało nie tylko matkom, ale skorzystać będą mogli również z niego ojcowie.

Również ojcowie mogą otrzymać to świadczenie uzupełniające, rodzicielskie, w przypadku śmierci matki jeżeli wychowali czworo dzieci bądź dzieci zostały porzucone przez matkę. - mówiła o świadczeniu minister Rafalska.

Kto zatem będzie mógł je otrzymać?

  • matka, która urodziła i wychowała, lub wychowała co najmniej czworo dzieci
  • ojciec, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci, bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowywania

Aby otrzymać świadczenie:

  • matka musi mieć ukończone 60 lat,
  • ojciec musi mieć ukończone 65 lat .

Ponadto chodzi o przypadek, gdy nie mają oni niezbędnych środków utrzymania lub mają prawo do emerytury lub renty, lecz jest ona niższa niż najniższa emerytura.

Emerytura dla matek nie będzie przysługiwała jednak osobom, które są pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej, lub ta władza jest ograniczona. Świadczenia nie dostaną również ci, którzy długotrwale nie wychowywali dzieci ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosi 1100 złotych brutto, co jest równowartością najniższej emerytury. Te liczby warto znać w kontekście świadczenia:

  • 65 tys. - do takiej liczby kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty może trafić świadczenie,
  • 801,3 mln zł - to kwota która została zarezerwowana w budżecie państwa na wypłatę emerytur dla matek z 4 dzieci.

WNIOSKI o emeryturę dla matek z 4 dzieci do ZUS i KRUS

W projekcie emerytur dla matek z 4 dzieci określone szczegóły dotyczące wniosków do ZUS i KRUS. Sprawdź poniżej co napisano w uzasadnieniu projektu.

ZUS:

Do ZUS wnioski składałyby osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone. Prezes ZUS rozpatrywałby wnioski po zbadaniu sytuacji dochodowej i wydawałby decyzję administracyjną.

KRUS:

Wnioski o świadczenie będą składane do KRUS w sytuacjach, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie legitymuje się okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej.