Kolejowa spółka gdańskiego koncernu paliwowego, Lotos Kolej, za 150 mln zł kupi nowe wagony i lokomotywy. Inwestycja w modernizację taboru jest współfinansowana z funduszy europejskich.

Projekt zakupu nowoczesnego taboru intermodalnego realizowany przez Lotos Kolej uzyskał najwyższą ocenę w rankingu konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Zakup taboru pochłonie 150 mln zł. Połowę wartości projektu, czyli ponad 74 mln zł sfinansuje Unia Europejska, dzięki udziałowi Lotos Kolej w konkursie „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” (w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko 2013-2020”).

Projekt Lotos Kolej zakłada zakup 324 nowoczesnych wagonów-platform oraz dwóch lokomotyw elektrycznych za kwotę ok. 150 mln zł.

- Cieszymy się z rozstrzygnięcia konkursu, bowiem zakup nowoczesnego taboru do przewozów intermodalnych wpisuje się w strategię dalszego rozwoju Lotos Kolej. Znaczące dofinansowanie unijne wpłynie na możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych i kompleksowych usług naszym klientom - powiedział Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu Lotos Kolej.

Czytaj także: Pierwsza kobieta w gronie maszynistów Lotosu Kolej. Barbara Reszytyło potrafi prowadzić aż siedem serii lokomotyw

Transport intermodalny to przyszłość przewozów kolejowych. Tak określa się przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu, czyli chodzi głównie o wygodny przewóz kontenerów koleją.

Lotos w rankingu TOP 100 największych firm na Pomorzu:

CUPT opublikowało 26 października br. listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Projekt Lotos Kolej został zakwalifikowany do objęcia dofinansowaniem, osiągając wynik 96,88 proc. maksymalnej liczby punktów i otrzymał ex aequo z dwiema innymi spółkami najwyższą ocenę spośród złożonych projektów.

Lotos Kolej to jeden z wiodących towarowych przewoźników kolejowych w Polsce. Od 2012 roku jest wiceliderem rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce pod względem realizowanej pracy przewozowej. Poza przewozami oferuje usługi obsługi bocznicy kolejowej, wynajmu i serwisu technicznego taboru kolejowego oraz czyszczenia cystern kolejowych. Od 2015 roku z oferty przewozowej Lotos Kolej mogą skorzystać również klienci, których siedziby znajdują się na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

WIDEO: Konferencja P. Adamowicza i M. Struka nt. przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen

POLECAMY NA STREFIE BIZNESU: