Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do liceum i technikum. Co się zmieniło w kanonie lektur? Oto obowiązująca lista

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Lista lektur w liceum i technikum. Pozycje obowiązkowe i uzupełniające na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Lista lektur w liceum i technikum. Pozycje obowiązkowe i uzupełniające na poziomie podstawowym i rozszerzonym. pexels/ Karolina Grabowska
Kanon lektur szkolnych do liceum i technikum rzadko się zmienia, jednak nie tak dawno temu, bo w sierpniu 2021 niektóre pozycje usunięto, a inne dodano. Tak stało się zarówno w przypadku lektur obowiązkowych, jak i uzupełniających na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Jaka jest aktualna lista lektur do liceum i technikum? Dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z nią jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Lista lektur do liceum i technikum w roku szkolnym 2022/2023

W szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają sporo lektur, z którymi muszą się zapoznać. Nic dziwnego, w końcu okres liceum czy technikum to przygotowania do egzaminu dojrzałości. Jakie lektury obowiązują w liceum i technikum? Przypomnijmy, że pozycje te będą się z od siebie różnić w zależności od wyboru tzw. rozszerzenia. Jeśli uczniowie nie wiążą swojej przyszłości z językiem polskim, najpewniej zdecydowali się na poziom podstawowych. Osoby, chcące rozwijać się w zakresie przedmiotów humanistycznych wybrały poziom rozszerzony. Obowiązuje także podział na lektury obowiązkowe oraz uzupełniające. Nauczyciel spośród tych drugich wybiera takie, które są według niego najbardziej wartościowe i omawia je z uczniami.

Kanon lektur w liceum i technikum. Poziom podstawowy

Uczniowie, którzy zdecydowali się na naukę języka polskiego w zakresie podstawowym w liceum bądź technikum, będą omawiać poniższe pozycje. Lista lektur obowiązkowych przedstawia się w następujący sposób:

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I: Grecja,
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, „Antygona”,
 • Horacy, wybrane utwory;
 • „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski” (fragmenty), „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty), „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty);
 • „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty);
 • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty);
 • Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty);
 • Dante Alighieri, „Boska komedia” (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47, tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty);
 • William Szekspir, „Makbet”, „Romeo i Julia”;
 • Molier, „Skąpiec”;
 • Ignacy Krasicki, „Hymn do miłości ojczyzny”, wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, „Oda do młodości”; wybrane ballady, w tym „Romantyczność”; wybrane sonety z cyklu „Sonety krymskie” oraz inne wiersze; „Konrad Wallenrod”, Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, „Kordiabn”; wybrane wiersze, w tym „Grób Agamemnona” (fragmenty), „Testament mój”;
 • Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia”;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, „Lalka”, „Z legend dawnego Egiptu”;
 • Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”;
 • Henryk Sienkiewicz, „Potop”;
 • Adam Asnyk, wybór wierszy;
 • Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”;
 • wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 • Stanisław Wyspiański, „Wesele”;
 • Władysław Stanisław Reymont, „Chłopi” (tom I -Jesień)', 31)
 • Stefan Żeromski, „Rozdziobią nas kruki, wrony...” , „Przedwiośnie”;
 • Witold Gombrowicz, „Ferdydurke” (fragmenty);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 • Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli”;
 • Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”;
 • Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”;
 • wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu „Ocalenie”, oraz „Traktat moralny” (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów „Pan Cogito” oraz „Raport z oblężonego Miasta”, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 • Albert Camus, „Dżuma”;
 • George Orwell, Rok „1984”;
 • Józef Mackiewicz, „Droga donikąd” (fragmenty);
 • Sławomir Mrożek, „Tango”;
 • Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym” (wybrane opowiadanie), „Górą »Edek«” (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, „Katedra” (z tomu W kraju niewiernych);
 • Antoni Libera, „Madame”;
 • Andrzej Stasiuk, „Miejsce” (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie” (z tomu „Gra na wielu bębenkach”);
 • Ryszard Kapuściński, „Podróże z Herodotem” (fragmenty)
 • wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 • powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

(PL),torby I plecaki sportowe;20;Tornistry I plecaki dla nastolatków

Materiały promocyjne partnera

Z lektury uzupełniające dla liceum i technikum to:

 • Sofokles "Król Edyp"
 • "Kronika Książąt Polskich" oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
 • Mikołaj z Wilkowiecka "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" (fragmenty)
 • "Dzieje Tristana i Izoldy" (fragmenty)
 • Giovanni Boccaccio "Sokół"
 • Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego" (fragmenty)
 • Andrzej Frycz Modrzewski "O poprawie Rzeczypospolitej" (fragmenty)
 • Miguel de Cervantes y Saavedra "Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy" (fragmenty)
 • Wespazjan Kochowski "Psalmodia polska" (wybór psalmów)
 • Wacław Potocki "Transakcja wojny chocimskiej", (fragmenty z części I)
 • Ignacy Krasicki "Monachomachia" (fragmenty)
 • Stanisław Trembecki – wybrane utwory
 • Franciszek Kniaźnin – wybrane utwory
 • Jędrzej Kitowicz "Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III" (fragmenty)
 • Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła"
 • Stanisław Staszic "Przestrogi dla Polski" (fragmenty)
 • Juliusz Słowacki "Beniowski" (fragmenty)
 • Aleksander Fredro "Śluby panieńskie"
 • Johann Wolfgang Goethe – "Cierpienia młodego Wertera" (fragmenty), "Faust" (fragmenty)
 • George Byron "Giaur" (fragmenty)
 • Adam Mickiewicz "Dziady cz. IV"
 • Juliusz Słowacki "Listy do Matki" (fragmenty)
 • Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem"
 • Maria Konopnicka – wybór wierszy
 • Henryk Sienkiewicz "Listy z podróży do Ameryki" (fragmenty)
 • Stefan Żeromski "Echa leśne", "Ludzie bezdomni"
 • Zofia Nałkowska "Granica"
 • Tadeusz Peiper – wybór wierszy
 • Joseph Conrad "Lord Jim";
 • Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Ryszard Krynicki, Edward Stachura, Adam Zagajewski, wybór wierszy
 • Kazimierz Moczarski "Rozmowy z katem" (fragmenty)
 • Zofia Nałkowska "Przy torze kolejowym" (z tomu "Medaliony")
 • Witold Pilecki "Raport Witolda"
 • Wiesław Kielar "Anus mundi"
 • Jan Józef Szczepański "Święty"
 • Zofia Kossak-Szczucka, "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919"
 • Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
 • Józef Czapski "Na nieludzkiej ziemi" (fragmenty)
 • Leopold Tyrmand "Dziennik 1954" (fragmenty)
 • Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
 • Stanisław Lem "Wizja lokalna"
 • John Ronald Reuel Tolkien "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia"
 • Samuel Beckett "Czekając na Godota"
 • Friedrich Dürrenmatt "Wizyta starszej pani"
 • Eugene Ionesco "Lekcja" lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Nauczyciel spośród tych lektur wybiera dwie i obowiązkowo omawia je w całości w lub we fragmentach.

Kanon lektur w liceum i technikum. Poziom rozszerzony

Uczniowie, którzy wybrali poziom rozszerzony na języku polskim, będą musieli zapoznać się z większą liczbą książek. Obowiązują ich bowiem utwory z zakresu podstawowego, a ponadto lektury obowiązkowe i uzupełniające na tzw. rozszerzeniu.

Lista lektur obowiązkowych na poziomie rozszerzonym przedstawia się w następujący sposób:

 • Arystoteles, „Poetyka”, „Retoryka” (fragmenty);
 • Platon, „Państwo” (fragmenty);
 • Arystofanes, „Chmury”,
 • Wergiliusz, „Eneida” (fragmenty);
 • św. Augustyn, „Wyznania” (fragmenty)
 • św. Tomasz z Akwinu, „Summa teologiczna” (fragmenty);
 • François Rabelais, „Gargantua i Pantagruel” (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, „Próby” (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, „Treny” (jako cykl poetycki);
 • William Szekspir, „Hamlet”,
 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 • Juliusz Słowacki, „Lilla Weneda”;
 • Cyprian Kamil Norwid, „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Fortepian Szopena”, „Czarne kwiaty” (fragmenty), „Promethidion” (fragmenty);
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • Stanisław Wyspiański, „Noc listopadowa”;
 • Franz Kafka, „Proces” (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Szewcy”;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu „Sklepy cynamonowe”;
 • Tadeusz Konwicki, „Mała Apokalipsa”;
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki, „Antygona w Nowym Jorku”;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 • wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

Z kolei w lekturach uzupełniających na poziomie rozszerzonym znajdują się następujące pozycje:

 • Erazm z Rotterdamu "Pochwała głupoty" (fragmenty)
 • Tomasz Morus "Utopia" (fragmenty)
 • Pedro Calderon de la Barca "Życie snem"
 • Wolter "Kandyd" (fragmenty)
 • Jean Jacques Rousseau "Nowa Heloiza" (fragmenty)
 • wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, "Stara baśń", Victor Hugo "Nędznicy", Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie
 • Henryk Rzewuski "Pamiątki Soplicy" (fragmenty)
 • Władysław Stanisław Reymont "Chłopi" tom II "Zima"
 • Aldous Huxley "Nowy wspaniały świat"
 • Gabriela Zapolska "Moralność pani Dulskiej"
 • Gustaw Herling-Grudziński "Wieża"
 • Florian Czarnyszewicz "Nadberezyńcy"
 • Bohumil Hrabal – wybrane opowiadania
 • Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
 • Julian Stryjkowski "Austeria"
 • Umberto Eco "Imię róży"
 • Zofia Kossak-Szczucka "Błogosławiona wina"
 • Ferdynand Ossendowski – "Mocni ludzie", "Ludzie, zwierzęta, bogowie"
 • Krystyna Lubieniecka-Baraniak "Gdy brat staje się katem"
 • wybrane wiersze poetów polskich i obcych
 • wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku
 • wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku
 • Jan Paweł II – "Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty), "Tryptyk rzymski", "Pamięć i tożsamość" (fragmenty), "Fides et ratio" (fragmenty)
 • Karol Wojtyła "Przed sklepem jubilera"
 • Stefan Wyszyński "Zapiski więzienne"
 • Paweł Zuchniewicz "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim" lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

W programie dla szkół ponadpodstawowych zamieszczono także zalecane dzieła teatralne i filmowe, z którymi nauczyciele mogą zapoznać uczniów. Są to:

 • Amadeusz, reż. Miloš Forman;
 • Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
 • Dziady, reż. Konrad Swinarski;
 • Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
 • Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
 • Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
 • Kordian, reż. Jerzy Englert;
 • Lawa. Opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
 • Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
 • Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
 • Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
 • Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
 • Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
 • Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
 • Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
 • Sanatorium pod Klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
 • Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
 • Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
 • Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda;
 • Przerwanie działań wojennych, reż. Juliusz Machulski.

W kanonie lektur zaszło kilka zmian, m.in. z lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym usunięto wiersze Marcina Świetlickiego. Dodano z kolei do lektur uzupełniających (również na poziomie podstawowym) takie utwory jak: „Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia” J.R.R. Tolkiena oraz „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego.

od 7 lat
Wideo

echodnia.eu W czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do liceum i technikum. Co się zmieniło w kanonie lektur? Oto obowiązująca lista - Strefa Edukacji

Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki