List 500 naukowców o zmianach w Muzeum II Wojny

red.
Karolina Misztal
500 naukowców napisało do dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku list w sprawie ostatnich zmian na wystawie stałej.

O zmianach przeczytasz TUTAJ

Treść listu:

"Dzieje Polski są częścią historii świata. To na polskiej ziemi miały miejsce wydarzenia o szczególnej doniosłości historycznej – zatrzymanie ekspansji Rosji sowieckiej w Europie, początek II Wojny Światowej, zagłada żydowskiej ludności Europy dokonana przez nazistowskie Niemcy, to w Polsce ruch Solidarności zapoczątkował upadek komunizmu, a negocjacje Okrągłego Stołu stały się wzorem dla pozostałych państw regionu oraz procesów transformacji w innych częściach świata.

Ulokowanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku miało też globalny wymiar. Koncepcja muzeum wypracowana przez uznanych polskich historyków nie bez czynnej pomocy historyków i muzealników z całego świata, pomyślana została tak by oddawała szczególną rolę Polski w historii II Wojny Światowej, jednocześnie prezentując uniwersalny charakter ludzkiego cierpienia. W ciągu zaledwie kilku miesięcy od otwarcia ekspozycję zwiedziło ponad 300 000 osób, a Muzeum II Wojny Światowej doczekało się entuzjastycznych recenzji ze strony gości z różnych państw, o różnych przekonaniach i poglądach politycznych.

Nic więc dziwnego, że oburzyła nas głęboko decyzja obecnych władz Muzeum o drastycznych ingerencjach w wystawę, m. in. o zastąpieniu kończącego ją filmu, który łączył treść ekspozycji z uniwersalnym przesłaniem o ciągłości historii. Film uświadamiał odwiedzającym, że zbrodnie wojenne, krwawe rewolucje, ale też opór przeciw opresji i totalitaryzmowi mają miejsce również dzisiaj. Obecne władze muzeum próbują zastąpić ten ważny komunikat dla kolejnych pokoleń upraszczającym filmem dotyczącym historii Polski w XX wieku. Dają tym samym do zrozumienia, że narracja przedstawiana w muzeum to zamknięty rozdział historii jednego z wielu państw wschodniej Europy. Traktujemy to jako niedopuszczalną, wręcz barbarzyńską ingerencję w dzieło będące efektem wieloletniej pracy autorów ekspozycji i niosące głęboko humanistyczne przesłanie do całego świata.

Obecne działania władz Muzeum II Wojny Światowej, mające na celu przekształcenie wystawy, uważamy za próbę wykreślenia jej uniwersalnego przesłania i zamienienia tej placówki w instytucję propagandową, która słowo muzeum ma tylko w nazwie. W ten sposób Polska traci jedną z nielicznych instytucji kultury i nauki o prawdziwie międzynarodowym znaczeniu.

Nie chcemy, by Polska istniała w świecie jedynie poprzez obecność przedsiębiorstw o zasięgu globalnym – jak międzynarodowe centrale banków czy centra przemysłu motoryzacyjnego. Chcemy, żeby w Polsce znalazły się również instytucje kultury i nauki o znaczeniu uniwersalnym - godne historycznej roli Polski."

Wszyscy autorzy listu na następnej stronie

Pod listem podpisali się:

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Ewa Manikowska, prof. IS PAN Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk,

dr Anna Stefaniak, Loyola University Chicago,

dr Anna Muszewska, IBB Polska Akademia Nauk, Obywatele Nauki,

prof.dr hab. Aleksander Bilewicz, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,

dr Anna Sobecka, Instytut Historii Sztuki UG,

prof. dr hab. Tomasz Schramm, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii,

dr Mikołaj Winiewski, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski,

prof.dr hab. Krzysztof Pomian, Centre national de la Recherche scientifique (CNRS), Paris, France,

prof. dr hab. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski,

dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności,

dr hab. Andrzej Woziński, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański,

prof. Małgorzata Omilanowska, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego,

dr hab. prof. UG Marcin Kaleciński, Instytut Historii Sztuki UG,

dr hab Piotr Osęka, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk,

dr Natalia Jarska, Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

dr Tymoteusz Doligalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

prof. dr hab. Maria Lewicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dr Aleksandra Cichocka, University of Kent,

dr hab. Dariusz Libionka, Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk,

dr Paweł Mościcki, IBL Polska Akademia Nauk,

dr hab. Marcin Filipowicz, Uniwersytet Warszawski,

dr Jan Olaszek, Instytut Pamięci Narodowej,

dr Grzegorz Sołtysiak,

dr Justyna Kowalska-Leder, IKP Uniwersytet Warszawski,

dr Artur Markowski, Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski/ Muzeum POLIN,

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, IFSiD UG, Instytut Kaszubski,

dr Wojciech Marciniak, Instytut Historii UŁ,

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, SGGW, Wydział Nauk Społecznych,

dr hab. Joanna Krakowska, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

mgr Jan Borowicz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski,

dr hab Martina Ivanova, Uniwersytet Warszawski,

Michał Ziątek,

dr hab Andrzej Leder, IFIS Polska Akademia Nauk,

dr hab. Wojciech Śmieja, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr Paweł Dobrosielski, Uniwersytet Warszawski,

dr Aleksandra Cislak-Wojcik, Uniwersytet Mikolaja Kopernika,

Jakub Petelewicz, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk,

dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski,

dr Agata Adamiecka-Sitek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,

dr Eryk Krasucki, Uniwersytet Szczeciński,

dr Michał Trębacz, Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Konrad Zieliński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr Grzegorz Pac, Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski,

dr Monika Piotrowska-Marchewa, Uniwersytet Warszawski,

dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski,

mgr Hanna Kordowicz, Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

Peto Andrea, Central European University,

Marcin Zaród, Akademia Leona Koźmińskiego,

dr hab. Maciej Malicki, Szkoła Główna Handlowa,

dr Olga Kaczmarek, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Ewa Manikowska, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Lech Witkowski, Akademia Pomorska Słupsk,

prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński/IBL Polska Akademia Nauk

prof.dr hab. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku,

dr Wiktor Soral, Uniwersytet Warszawski,

dr Dorota Krawczynska, Instytut Badan Literackich Polska Akademia Nauk,

dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

dr Justyna Górny, Wydział Neofilologii Uniwersytet Warszawski,

mgr Paweł Krawczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

dr Aleksandra Jaśniewicz,

prof.zw.,dr hab. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Uniwersytet Łódzki,

dr hab. Anna Bębenek, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa,

dr Ewa Solska, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr Aneta Kaniak-Golik, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

dr Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

dr Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski,

dr hab Paweł Rodak, prof. UW Université Paris-Sorbonne / Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Marcin Grynberg, IBB Polska Akademia Nauk,

mgr Ewa Wiatr, Uniwerstet Łódzki,

dr Bartłomiej Różycki, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk,

dr Menachem Mirski,

dr Daniel Logemann, Europäisches Kolleg Jena. Representing the 20th Century

dr Monika Napora Instytutu Historii, UMCS,

dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL,

dr hab. Tomasz Kitliński, UMCS,

dr hab. Iwona Kurz, Uniwersytet Warszawski

prof. Przemysław Czapliński, UAM, Poznań,

dr hab. Paweł Leszkowicz, UAM,

dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

dr hab. Elżbieta Kraszewska, IBB Polska Akademia Nauk,

mgr Michał Kamiński, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

Justyna Majewska Żydowski Instytut Historyczny

prof. zw. dr hab. Marcin Król, Uniwersytet Warszawski,

dr Zofia Wóycicka, Centrum Badań Historycznych Polska Akademia Nauk w Berlinie,

prof. Bogdan Wojciszke SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny,

dr Magdalena Żadkowska IFSiD, Uniwersytet Gdański,

Dipl. Volkswirt/MBA, Maciej Luszczynski, Berliner Institut f. Familientherapie,

prof.dr hab. Antoni Sułek, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Mariusz Mazur, UMCS,

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Instytut Fizyki, UMK Toruń,

mgr Karolina Panz, ISNS Uniwersytet Warszawski,

dr Ewa Łepkowska,

dr Magdalena Szczypiorska, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Adam Leszczyński, ISP Polska Akademia Nauk,

dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Sławomir Poleszak,

dr hab. Agnieszka Kościańska, Uniwersytet Warszawski,

dr hab.Katarzyna Barańska, Instytut Kultury Uniwersytet Jagielloński,

dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw. UMCS w Lublinie,

dr Magdaalena Muszel,

prof. Marcin Wodziński, Uniwersytet Wrocławski,

Kamila Zebik,

prof. Agnieszka Grudzińska, Uniwersytet Paryż Sorbona,

dr Ewa Krauss, Uniwersytet w Jenie,

dr. Małgorzata Mazurek, Columbia University,

dr Ewa Alicja Majewska, Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski,

dr Michał Krzykawski, Uniwersytet Śląski,

dr Agnieszka Haska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk,

Magdalena Macińska, przewodniczka Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,

mgr. Alina Skibińska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk,

dr hab. Wacław Forajter, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Marcin Jarząbek, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński,

prof. zw. Małgorzata J. Willaume, UMCS,

prof dr hab Elżbieta Grzesiuk, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

dr hab.Błażej Brzostek, Uniwersytet Warszawski,

dr Honorata Czapinska, MIBMiK,

Leszek Bernat, Presse musicale internationale,

dr hab. Piotr Perkowski, Uniwersytet Gdański,

dr Małgorzata Litwinowicz, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Beata Burzyńska, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

dr hab. Piotr Witek, Instytut Historii UMCS,

mgr Agnieszka Ślifirska, IPPT Polska Akademia Nauk,

dr Andrzej Jakubowski, INP Polska Akademia Nauk,

mgr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, Politechnika Gdańska,

dr hab. Anna Engelking, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

mgr Robert Szuchta, MHZP POLIN,

dr Lidia Jerkiewicz, Uniwersytet Wrocławski,

dr Anna Synoradzka, Uniwersytet w Lille,

dr hab. Rafal Pankowski, Collegium Civitas, Stow. NIGDY WIECEJ,

dr Jakub H. Szlachetko, Uniwersytet Gdański,

prof. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań,

dr Mariusz Zajączkowski, ISP Polska Akademia Nauk / IPN Lublin,

Jadwiga Majchrzak, emerytowany pracownik WUM,

dr Nicole Dołowy-Rybińska, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

Karolina Ratajczak,

Mikołaj Grynberg,

dr Kamil Kijek, Uniwersytet Wrocławski

dr Matylda Szewczyk, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Paweł Żmudzki, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

dr Katarzyna Bojarska, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk,

dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW WPiA Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, Uniwersytet Warszawski,

dr Krzysztof Pijarski, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi,

mgr Sylwia Chutnik, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski,

Iwona Główczyńska,

dr hab. Sławomir Sikora, Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS Lublin,

dr Hab. Wojtek Jezierski, Uniwersytet w Göteborgu,

dr Sławomir Tryc, prof. w Hochschule Zittau/Görlitz,

prof. Roman Kuźniar, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski,

prof. Tomasz Kizwalter, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Anna Czaplińska, Uniwersytet Łódzki,

dr hab. Mirosław P. Kruk, Uniwersytet Gdański,

mgr Piotr Fortuna, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Piotr A. Dybczyński, prof.UAM Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM,

dr hab. Adam Manikowski, prof.em. iH Polska Akademia Nauk,

dr Michał Jaśkiewicz, Uniwersytet Gdański,

prof. dr. Joachim von Puttkamer, Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität Jena,

dr hab. Katarzyna Wrzesińska, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dr Barbara Klich-Kluczewska, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński,

dr Anna Chełstowska, Instytutu Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Witold Molik, Instytut Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Piotr Weiser, dr Uniwersytet Jagielloński,

dr inż. Sebastian Piłsyk, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk,

mgr Maria Danuta Janczewska,

dr Dariusz Konstantynów, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Gdański,

dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, Uniwersytet Łódzki / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie,

dr Łukasz Sommer, Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki,

Beata Rynarzewska,

Irena Grudzinska-Gross, prof. Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk,

mgr Łukasz Mieszkowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,

dr hab. Iwona Luba, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

Aleksandra Kresowska,

dr Magda Gross, Assistant Professor UMD College Park,

prof. Jan Grabowski, University of Ottawa,

dr Maria Kobielsk,a Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

dr Stefan Marcinkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

dr Maja Grabkowska, Uniwersytet Gdański,

mgr Jerzy Szafranowski, Uniwersytet Warszawski,

dr Dagmara Binkowska,

dr Jacek Serwanski, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

Wojciech Ogrodnik, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski,

prof. Anna Zielińska, Instytutu Slawistyki Polska Akademia Nauk,

prof dr hab. Barbara Engelking, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS Polska Akademia Nauk,

dr Klaudia Niemkiewicz, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki,

dr Olga Białobrzeska, SWPS Uniwersytet,

dr hab. Aleksander Smalianczuk, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

dr Stephan Stach, Czeska Akademia Nauk, Instytut Historii Współczesnej, Praga,

prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Gdański,

dr Jakub Muchowski, Uniwersytet Jagielloński,

prof. dr hab. Hanna Kmita, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

prof. Jaroslaw Kusmierek, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

Daniel Tollet, Ingénieur de recherches Université de Paris IV-Sorbonne et Président de la Société des études juives,

dr Izabela Kern-Zdanowicz, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski,

mgr inz. Jolanta Wesolowska, nauczyciel Poznan,

dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

dr inż. arch. Monika Arczyńska, Politechnika Gdańska,

Slawomir Grünberg,

dr Adam Puławski, IPN oddział Lublin,

prof. Piotr Śliwiński, UAM,

dr Agata Chałupnik, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

Dorota Nowak,

dr n. med. Anna Maria Ambroziak, Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Paweł Zeidler, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

prof. dr hab. Jacek Karwowski, Instytut Fizyki, UMK w Toruniu, prof. emerytowany,

Inż Andrzej Zimowski,

dr hab. Joanna Zeidler, em. pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman, Uniwersytet Wrocławski,

dr Sylwia Kuźma-Markowska, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich,

dr Piotr Bentkowski, Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique (iPLESP),

mgr Mateusz Cwaliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

prof. dr hab. Grażyna Borkowska, IBL Polska Akademia Nauk,

dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG Uniwesytet Gdański,

dr Łukasz Męczykowski,

dr Agnieszka Pluwak, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa,

prof. Janusz Grzelak, Uniwersytet Warszawski, prof. emerytowany,

mgr Robert Chrzanowski, Instytut Pamięci Narodowej,

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki,

prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski,

dr Anna Witeska-Młynarczyk IEiAK, Uniwersytet Warszawski / IEiAK UAM,

dr hab. Łukasz Gruszczyński, Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk,

prof. historii, emeritus Princeton University,

prof. dr hab. Jarosław Antoni Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Jacek Wachowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań,

prof.zw. dr hab. Tadeusz Pilch, emerytowany prof. Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Uniwersytet Łódzki,

prof. Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Rafał Matera, Uniwersytet Łódzki,

prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

mgr Marcin Fila, WNoZ Uniwersytet Śląski,

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,

dr Joanna Michlic,

prof. Henryk Jankowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dr Katarzyna Waniek, Uniwersytet Łódzki,

prof. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr Agata Lubowicka, Uniwersytet Gdański,

dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dr Tom Junes European, University Institute Florence,

dr Radosław Ptaszyński, Uniwersytet Szczeciński,

dr Sylwia Męcfal, Uniwersytet Łódzki,

dr Anna Rosner, Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Anna Okopińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,

dr Maciej Paprocki, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium,

Jerzy Wojciech Borejsza, prof.dr.hab. Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

dr Monika Saczyńska, Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk,

dr Jędrzej Morawiecki, Uniwersytet Wrocławski,

dr Marta Grzechnik, Uniwersytet Gdański,

prof.dr hab. Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Zielonogórski,

prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

mgr Magdalena Zatorska, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Barbara Pogonowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr hab. Magdalena Derwojedowa, Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski,

dr Nina Nowakowska,

prof. dr hab. Henryk Szlajfer, Instytut Ameryk I Europy Uniwersytet Warszawski,

dr hab. prof. UG Tomasz Torbus, Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki,

mgr Iwona Kudlińska,

prof. dr hab. Maria Prussak, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk,

BA Hons Kamil Otto Walter-Popławski, Oxford Brookes University,

dr Michał Parzuchowski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,

dr Dominik Porczyński, Uniwersytet Rzeszowski,

dr. Agnieszka Zaganczyk-Neufeld, Ruhr-Universität Bochum,

Aleksandra Bańkowska, Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

dr hab. Marek Węcowski, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski,

dr Piotr Chrząstowski, Uniwersytet Warszawski,

dr Beata Anna Polak, Pracownia Pytań Granicznych UAM Poznań,

mgr Ewa Mikołajczyk-Zając, Uniwersytet Łódzki,

dr Tomasz Szerszeń, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

dr hab. Izabela Wagner-Saffray, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM,

dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk,

dr Wiesław Baryła, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,

dr hab. Jarosław Fazan, Uniwersytet Jagielloński,

dr hab. Joanna Jurewicz, prof. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Roman Kubicki, Instytut Filozofii UAM,

Maciej Sobieraj, IPN,

dr hab Marcin Zalewski,

Monika Szymańska,

dr hab. Jakub Morawiec, Uniwersytet Śląski,

dr Florian Peters, Institut für Zeitgeschichte Berlin,

mgr inż. Krystyna Bińko, IBB Polska Akademia Nauk,

dr Monika Spławska-Murmyło,

dr Elżbieta Korolczuk, Södertörns högskola,

Padraic Kenney Indiana University, Bloomington, USA,

dr Waldemar Dymarczyk Uniwersytet Łódzki, dr hab. prof. IBL Polska Akademia Nauk,

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk, Warszawa,

Jerzy Wojciech Borejsza, prof.dr.hab Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

prof. dr. Krzysztof, R. Apt Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł Próchniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

dr Magdalena Buchczyk, University of Bristol,

em. prof. dr hab. Ewa Wiegandt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dr hab. Marta Koblowska, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Aleksandra Hnatiuk, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski; Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

dr Magdalena Nowicka-Franczak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki,

dr Grażyna Goch, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk, emerytka,

dr Magdalena Kozłowska, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Mikołaj Herbst, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Rafał Dobek, Instytut Historii UAM,

prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański,

dr Joanna Wawrzyniak, Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii),

prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki

Alina Gałązka, redaktor,

dr hab. inż. Wit Derkowski, Politechnika Krakowska,

dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Taszycki,

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Rykiel, Uniwersytet Rzeszowski,

dr Agnieszka Hałas, IBB Polska Akademia Nauk,

mgr Vladyslava Honcharenko, Uniwersytet Gdański,

dr Maciej Kozłowski, Collegium Civitas,

prof. dr hab. Maciej Janowski, Instytut Historii Polska Akademia Nauk, Warszawa,

prof. dr hab. Halina Manikowska, Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

dr hab. Ewa Partyga, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

dr Piotr Kroll, Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Anna Kacperczyk, Uniwersytet Łódzki,

dr n. med. Wiesław Grzesiuk, emeryt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

prof. dr hab. Tomasz Polak, Pracownia Pytań Granicznych UAM,

dr Ewa Kociszewska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

dr Ana Straszewska, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk w Warszawie,

dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski, Akademia Pomorska w Słupsku,

prof. zw. dr hab. Adam Walaszek, Uniwersytet Jagielloński,

prof. dr hab. Marek Jakuszewski, Uniwersytet Artystyczny Poznań,

mgr inż arch Jerzy Kołomycki, SARP, IARP,

dr hab. Marcin R. Pauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

Architekt M. Chwascinska-Sharel, EURO Design, Cleveland Hts., OH , USA,

mgr Olga Świerkot, Uniwersytet Wrocławski,

dr Sylwia Szymańska-Smolkin, University of Toronto,

dr Hanna Podgórska, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

dr Katherine Lebow, Associate Professor University of Oxford,

dr hab. Joanna Partyka, Prof. IBL, IBL Polska Akademia Nauk,

dr Aleksandra Wojda, Université Paris Sorbonne,

prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Uniwersytet Łódzki,

prof. dr hab. Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, Uniwersytet Warszawski,

mgr Irena Lewkowicz, wykładowca Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego,

dr Mariusz Panczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Małgorzata Cebulska, Miejsce Pamięci Buchenwald/Niemcy,

dr Piotr Rosół, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

Jan Woleński, emerytowany prof. Uniwersytet Jagielloński,

mgr Małgorzata Grzesiuk-Bieniek, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk,

dr Anna Róża Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński,

dr Milan Lesiak, Uniwersytet Wrocławski,

dr hab Dorota Kozicka, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński,

dr Hanna Trzebna,

dr hab. Adam Kopciowski, UMCS,

dr ha. Magdalena Siwiec, Uniwersytet Jagielloński,

dr Przemysław Strożek, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Piotr Urbański, Instytut Filologii Klasycznej UAM,

dr hab. Joanna Orska, prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski,

dr Dorota Piramidowicz, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk Warszawa,

prof. dr hab Graźyna Palamarczyk, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk,

dr hab. Magdalena Dudkiewicz, ISNS, Uniwersytet Warszawski,

mgr Marta Drabińska,

prof. dr hab. Dariusz Kosiński, Uniwersytet Jagielloński,

dr Marcin Zgliński, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

mgr inż Katarzyna Rembarz, Politechnika Gdańska,

Prof dr hab. Urszula Augustyniak, Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski,

dr Karolina Dudek,

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński,

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL, KUL,

dr n. fiz. Rafał R. Suszek, Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Elzbieta Skotnicka-Illasiewicz, Team Europe, Centrum Prasowe Europy ŚRODKOWEJ,

dr hab. Aneta Pieniądz, Uniwersytet Warszawski,

Mariola Balinska, Muzeum Narodowe w Gdańsku,

Lek.stom.Lidia Bebak-Batkiewicz,

dr Sabina Tabaczar, Instytut Biologii Doświadczalnej im.M Nenckiego,

dr Patryk Wawrzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,

dr hab. Katarzyna Grabowska, Wydział Fuzyki, Uniwersytet Warszawski,

dr Katarzyna Szafranowska, Uniwersytet Warszawski,

dr Adam Gendźwiłł, Uniwersytet Warszawski,

dr Katarzyna Lisowska, Uniwersytet Wrocławski,

dr Justyna Kraszewska,

dr hab. Kordian Bakuła, Uniwersytet Wrocławski,

mgr Jarosław Woźniak, Uniwersytet Wrocławski,

dr Dominik Pick, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie,

mgr Tomasz Piasecki, Uniwersytet Wrocławski,

dr Maja Chacińska, Uniwersytet Gdański,

mgr Paweł Borowy, Uniwersytet Wrocławski,

prof.dr hab. Łukasz A. Turski,

prof.zw.dr hab.inż.Zygmunt Kolenda, prof. emerytowany Akademii Górniczo-Hutniczej,

dr Urszula Makowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,

dr Katarzyna Murawska-Muthesius Birkbeck, University of London

prof. dr hab. Ernest Piasecki, Uniwersytet Warszawski,

dr Dariusz Leśnikowski, Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego,

dr Monika Wąsik, Uniwersytet Łódzki,

Jan Przypkowski, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie,

dr hab. Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS,

prof. dr hab. Adam Dziadek, Uniwersytet Śląski,

dr hab. Przemysław Mikołajczak, prof. UM, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

mgr Bogumił Burzyński, artysta i nauczyciel

Erica Lehrer, PhD (Associate Professor), Concordia University (Canada),

dr hab. Piot Olaf Żylicz, Uniwersytet SWPS,

dr hab. Urszula Zielenkiewicz, IBB Polska Akademia Nauk,

dr Mateusz Chmurski, Humboldt-Universität zu Berlin,

dr. hab Joanna Walaszek, Uniwersytet Jagielloński , prof. emeritus,

dr hab. Tomasz Swoboda, Uniwersytet Gdański,

dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

David Ost Hobart & William Smith, Colleges, Nowy Jork, USA,

dr Marcin Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński,

dr hab. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej Polska Akademia Nauk,

mgr Monika Koziar, Uniwersytet SWPS,

dr Marta Miłoszewska, Akademia Teatralna im.A.Zelwerowicza w Warszawie,

Prof dr hab inż Maciej Nowicki,

dr hab. Elzbieta Michalowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki,

prof. dr hab. Katarzyna Duda, Uniwersytet Jagielloński,

mgr Katarzyna Niedźwiecka, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk,

dr Jan Serwin,

dr hab. Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

prof. Andrzej Blikle, prof. emerytowany,

dr hab. Jerzy Pysiak Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski,

mgr Katarzyna Wielechowska, Uniwersytet Łódzki,

dr hab. Marta Leśniakowska, prof. IS, PAN Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

prof dr hab. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski,

dr Natalia Lemann, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki,

prof. Karolina Prykowska-Michalak, Uniwersytet Łódzki,

prof. Aleksander Bursche, Uniwersytet Warszawski,

prof. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski,

dr Sebastian Adamkiewicz, Fundacja Nauk Humanistycznych,

dr Adam Aduszkiewicz,

prof.dr hab. Danuta Danek, prof. emerytowany IBL Polska Akademia Nauk,

M.Sc Andrzej Olkiewicz,

dr Katarzyna Kolendo-Korczak, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

dr Artur Markowski, Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski/ Muzeum POLIN,

dr hab. Shoshana Ronen, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki

mgr Ewa Janicka-Thomas, Studium Języków Obcych, Uniw.Przyrodniczy, Poznań

mgr Grażyna Chmielewska, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab Ewa Łubieniewska, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN W Krakowie,

prof. dr. hab. Barbara Holzer, U. W. Collegkum Civitas,

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, Uniwersytet Warszawski,

dr Tytus Izdebski, I Społeczne LO w Warszawie,

dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,

dr hab.Jan Węgleński, emerytowany prof. Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej Polska Akademia Nauk,

dr Aleksandra Bilewicz, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca Uniwersytet Warszawski,

mgr Klaudia Markowska,

Krystyna Janda,

dr Karolina Łabowicz-Dymanus, Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, członek czynny PAU,

dr Mikołaj Pawlak, Uniwersytet Warszawski,

dr Jerzy Illg SIW Znak, Kraków,

dr Katarzyna Górniak, Politechnika Warszawska,

dr Alina Brzuska-Kępa, Uniwersytet Łódzki,

Janusz Polowczyk,

Katarzyna Wojtysiak-Rey,

prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda,

dr Piotr Goldstein, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,

Katarzyna Dąbrowska,

dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk,

dr Karol Franczak, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki,

prof. dr hab. Katarzyna Rosner, na emeryturze,

dr Pawel Sasanka, Instytut Pamieci Narodowej,

Agnieszka Holland, reżyser filmowy, magister sztuki,

prof.dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ,

mgr Malgorzata Szlaga,

dr Michał Moch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk,

prof. dr hab. Agata Bielik-Robson, Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk,

prof. Karol Zyczkowski, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński/ CFT Polska Akademia Nauk,

prof. Włodzimierz Borodziej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Dorota Sosnowska, Uniwersytet Warszawski,

dr Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk,

dr Piotr Kubkowski, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Paweł Bukowiec, Uniwersytet Jagielloński,

dr hab Monika Płatek, prof. UW WPiA, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski,

dr Grzegorz Łach, Uniwersytet Warszawski,

dr Maria Cieśla, IH Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, UAM w Poznaniu

dr Joanna Więckowska,

Mariusz Gąsior Imperial War Museums, Great Britain,

mgr Marian Witalis,

prof.dr hab Magdalena Fikus, emeryt

prof.dr hab. Joanna Rytka, IBB Polska Akademia Nauk

dr Magdalena Ciura, UMCS

mgr Agnieszka Skwierczyńska-Kaczmarek

mgr Robert Statkiewicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab., dr HC Antoni Mazurkiewicz, Instytut Podstaw Informatyki Polska Akademia Nauk,

mgr Maria Babińska Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski,

dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii Polska Akademia Nauk,

dr Jan Szkudliński, Muzeum Miasta Gdyni,

dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz, Instytut Sztuki PAN,

dr Ewa Korulska,

dr hab. Kazimierz Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński,

mgr Piotr Hummel, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

Bogna Neumann,

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Instytut Historyczny UW,

prof. zw. Lidia Cierpiałkowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza,

prof. Hanna Zaremska, Instytut Historii PAN,

prof. Maryla Hopfinger, IBL PAN

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

r
rz
PO postawiło sobie te gmaszysko a prawdziwe zabytki niszczeją jak np. polskie obiekty militarne na Helu albo teren Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. A fuchę pierwszego dyrektora dostał tam żydowski sługus Mackiewicz.
p
profesorbezmatury
Dobrze, że Panie Janda oraz Holland się wpisały. Takich naukowców to ja rozumiem! Szkoda, że jeszcze nie założyły kont na OPI. Drogie Panie, zachęcam by się podzielić swoimi pracami NAUKOWYMI, bo nie potrafiłem ich znaleźć. Chętnie przeczytam.
A
AJB
Pełowska zaczyna się od założenia tej złodziejskiej sitwy za kasiorę Bundesnachrichtendienst przez Gromka Czempińskiego i innych agentów UB i WSI w 2001 roku!
o
o PiSek
PiSa historia zaczyna się od Smolenska
i jedynego prezyd. Spiepszaj Dziada
Dodaj ogłoszenie