Licytacje komornicze mieszkań na Pomorzu. Lokale w atrakcyjnych cenach. Zdjęcia i opisy

AK
Licytacje organizowane przez komorników to zawsze okazja, by kupić często atrakcyje lokale w niskiej cenie. Zobaczcie, jakie mieszkania i gdzie będzie można w najbliższym czasie wylicytować na Pomorzu.

Mieszkanie w Gdyni przy ul. Opata Hackiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa podaje do publicznej wiadomości, że 27 stycznia o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (..) położonego przy ul. Opata Hackiego 29/40, 81-780 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00075646/4.

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej wraz z pow. pomieszczeń przynależnych: 26,63 m kw; składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, wc.

Suma oszacowania wynosi 155 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 16001462 1823 5110 9000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: Plac Konstytucji 5, Gdynia, 81-969 Gdynia.

Mieszkanie w Gdyni przy ul. Spacerowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni podaje do publicznej wiadomości, że 28 stycznia o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, odbędzie się pierwsza licytacja: ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej przy Spacerowa 27/9, 81-521 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00040948/7.

Opis nieruchomości: Przedmiotem egzekucji jest udział dłużnika nr 1 w wysokości 1/2 oraz nr 2 w wysokości 1/4 w przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość skład się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 90,70 m 2, położona jest na czwartej kondygnacji budynku wielolokalowego. Z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia w części 256/10.000. Do lokalu należy pomieszczenie przynależne nr 7 o pow. 4,9 m 2.

Suma oszacowania wynosi 497 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 406,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 787,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 21.01.2020, w godz. 12:00 - 12:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-969 Gdynia.

Mieszkanie w Słupsku przy ul. Chopina

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Anna Dądera Stukan podaje do publicznej wiadomości, że 27 stycznia o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój pok. 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (..) położonego przy Chopina 15/4a, 76-200 Słupsk, dla którego lokal mieszkalny prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00052831/2.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni, przedpokoju, położonych na 2 kondygnacji. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 50,1400m2. Z prawem własności związany jest udział 498/10.000 w nieruchomości wspólnej oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu.

Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas SA 51 2030 0045 1110 0000 0350 1760.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Mieszkanie w Słupsku przy ul. Konarskiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażej Wasilewski podaje do publicznej wiadomości, że 28 stycznia o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...), położonego przy ul. Konarskiego 8a/4, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00110607/8.

Suma oszacowania wynosi 138 146,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 609,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 814,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 17 20300045 1110 0000 0221 2660. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Mieszkanie w Lignowach Szlacheckich (powiat tczewski)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że 30 stycznia o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny, ul. Paderewskiego 18, 83-110 Tczew, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...) położonego przy Lignowy Szlacheckie 77/5, 83-121 Lignowy Szlacheckie, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00048725/1.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i 2 komórek o pow. 43,71m2

Suma oszacowania wynosi 53 931,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 448,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 393,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Mieszkanie w Gdańsku przy ul. Witosa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk- Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa podaje do publicznej wiadomości, że 31 stycznia o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Południe w Gdańsku 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9a s. E.1.10A odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 87 należącego do dłużnika (...), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 47,90 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku wielolokalowym położonym w Gdańsku przy ul. Wincentego Witosa 5, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 214/117 i 214/202. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 87. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie ma urządzonej księgi wieczystej. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stanisława Worcella 33. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00170605/6.

Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię do dnia poprzedzającego przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdańsku 80 10201811 0000 0702 0179 0864najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Licytacje komornicze mieszkań na Pomorzu. Lokale w atrakcyjn...

Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków?

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 6

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Cześć panowie, mam na imie Monika 25 lat. Chętnie poznam normalnego faceta. Nie szukam sponsora, nie interesuje mnie jakie masz zarobki, samochód itp. Przede wszystkim cenię kulturę osobistą i poczucie humoru, wygląd dla mnie to sprawa drugorzędna. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu. Więcej moich zdjęć można zobaczyć na moim profilu : https://wyspakobiet.eu/monia25

J
Janusz
24 stycznia, 10:38, ....:

[wulgaryzm] was [wulgaryzm]e komornicze!

Oddawaj swoje długi DLUZNIKu, a nie wyzywaj tych, którzy Ci utrudniają zerowanie na innych

....

[wulgaryzm] was [wulgaryzm]e komornicze!

G
Gość

Komornicze, mieszkaniowe licytacje opanowala mafia.Jest "swoj" rzeczoznawca- mafijny wyceniacz, jest sedzia o mentalnosci alfonsa, zblatowany komornik nie oglaszajacy publicznie licytacji i sa slupy na ktore kupuje sie majatki za grosze.

G
Gość

Paszli von.

P
Pierwszy

Dlaczego wasza strona jest tak beznadziejna ?? Zdajecie sobie sprawę iż taki tryb przeglądania zniechęca na samym wstępie sporo zainteresowanych ludzi. I nie chodzi tutaj o konkretny artykuł lecz o całokształt. Ile informatyk was kroi za tak spaprana robotę ??

Dodaj ogłoszenie