Letnia Akademia Stylu - konkurs Dziennika Bałtyckiego

Redakcja
Fot. materiały promocyjne Eurostylu
Letnia akademia stylu "Dziennika Bałtyckiego" to propozycja dla tych, którzy urządzają mieszkanie lub planują zmienić wystrój swoich czterech kątów. Do wygrania są bony na łączną sumę 30 tys. zł do zrealizowania w sklepie Black Red White.

Od dziś (15 lipca) w każdy piątek do 2 września w Dzienniku Bałtyckim ukazywać się będą kupony konkursowe. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy szukać w artykułach, które będą miały charakter poradnika związanego z wykończeniem wnętrz, zamieszczanych na łamach "Dziennika Bałtyckiego".
Spośród czytelników którzy nadeślą komplety kuponów lub SMS-ów z poprawnymi odpowiedziami i najciekawiej udzielą odpowiedzi na ostatnie pytanie otwarte, zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

Lista ich ukaże się w Dzienniku Bałtyckim 19 września.Nagrodami w konkursie są bony na zakupy w Salonie Wyposażenia Wnętrz Meble - Black Red White w Gdańsku Osowej ul. Odyseusza o wartości: 1 bon na 10 tysięcy złotych i 20 bonów po 1000 zł.

Odpowiedzi na pytania można wysyłać za pomocą SMS-a pod numer 72355 o treści: BON (po spacji odpowiedź na pytanie imię i nazwisko). Koszt SMS-a 2,46 zl z VAT. Na SMS-y czekamy do 13 września do godz. 24 .00.

Odcinek 1 - FUNKCJONALNOŚĆ

Najważniejszą kwestią przy planowaniu mieszkania jest dostosowanie funkcji mieszkaniowej do potrzeb rodziny, z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które zechcemy wprowadzić w przyszłości. Nie ma przecież sensu wyburzanie ścian po to, by po kilku latach ponownie je stawiać, bo np. pojawi się dziecko i potrzebny będzie drugi pokój. Dlatego warto zawsze dokładnie przemyśleć, ile pomieszczeń w mieszkaniu jest i będzie tak naprawdę potrzebnych.

Jest wiele metod na powiększenie mieszkania

Nawet niewielkie metrażowo mieszkanie można nieco powiększyć, wyburzając część ścian i stosując w ich miejsce ścianki kartonowo-gipsowe, przegrody meblowe, przeszklenia czy przesuwane drzwi.

Na przykład zlikwidowanie ścian pomiędzy przedpokojem, salonem i kuchnią pozwoli z trzech mniejszych pomieszczeń stworzyć jedną, za to dużą i wygodną przestrzeń. Część kuchenną można wówczas subtelnie wyznaczyć barkiem, a kącik wypoczynkowy oddzielić od holu ażurowym regałem.

Jeśli jednak nie mamy możliwości dokonania aż tak poważnych zmian, związanych z wyburzaniem ścian, możemy zastosować triki, które powiększą mieszkanie optycznie. Pomocne okazać się mogą wówczas lustra, jasne kolory czy fototapety, dające złudzenie głębi.

Praktyczne pomieszczenia gospodarcze

Ogromnie ważną sprawą w kwestii funkcjonalności mieszkania są również pomieszczenia gospodarcze lub - gdy nie ma na nie miejsca - specjalna szafa gospodarcza, która pomieści deskę do prasowania, mop czy suszarkę na pranie.

Pomieszczenie gospodarcze powinno mieć powierzchnię co najmniej 1,5 m kw. Jeśli w mieszkaniu jest łazienka i WC, można przemyśleć, czy tego drugiego pomieszczenia nie zamienić np. w praktyczną pralnio-suszarnię.
(oprac. Paulina Kallas, Ilona Truszyńska)

REGULAMIN KONKURSU
art. 1
Konkurs dla Czytelników "Dziennik Bałtycki" pod nazwą "Letnia Akademia Stylu", organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11 - Wydawcę "Polska Dziennik Bałtycki", wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 503 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM
art. 2
Konkurs "Letnia Akademia Stylu" zwany dalej Konkursem przeprowadzony zostanie na łamach " Dziennika Bałtyckiego" w terminie od 15.07.2011r - 02.09.2011 r.
art. 3
1.W Konkursie może uczestniczyć każdy pełnoletni Czytelnik "Dziennika Bałtyckiego", z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz firmy EURO STYL, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska laureata Konkursu na stronie www.dziennikbaltycki.pl Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Bałtycka w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach oraz, że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

art. 4
Zasady Konkursu:
1. w piątki ,15,22,29 lipca , 5,12,19,26 sierpnia i 2 września 2011 roku na łamach "Dziennika Bałtyckiego" będą się ukazywać kupony konkursowe z pytaniami konkursowymi w tym jedno pytanie otwarte. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy szukać w artykułach, które będą miały charakter poradnika związanego z wykończeniem wnętrz, zamieszczanych na łamach "Dziennika Bałtyckiego".

2. Prawidłowo i kompletnie wypełnione kupony konkursowe (zestawie 8 kuponów), należy przynieść lub przesłać na adres Biura Konkursów "Dziennika Bałtyckiego", Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk do końca dnia 15 września 2011 roku (włącznie). Decyduje data wpływu. Zgłoszenie konkursowe może nastąpić wyłącznie na podstawie oryginalnych kuponów gazetowych wyciętych z papierowej wersji " Polski Dziennika Bałtyckiego". Zgłoszenia zawierające kupony nieoryginalne (kopie) bądź wydruki ze strony internetowej zostaną odrzucone. Ilość zgłoszeń jest nieograniczona.
Łącznie opublikowanych zostanie 8 kuponów konkursowych. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zebranie przez uczestnika 8 kolejnych kuponów konkursowych i prawidłowe udzielenie odpowiedzi na zadane 7 pytań oraz udzielenie ciekawej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi na pytanie otwarte.

3. Brak któregokolwiek z kuponów konkursowych, błędna odpowiedź choćby na jedno z postawionych pytań konkursowych, bądź niepełne dane podane na kuponie konkursowym, skutkuje nieważnością zgłoszenia.

4. Spośród Czytelników, którzy nadeślą komplety prawidłowo wypełnionych kuponów, po dokonaniu oceny udzielonych odpowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie otwarte, zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają nagrody. Lista ich nazwisk ukaże się w "Polska Dzienniku Bałtyckim" 19 września 2011r.

5. Nagrodami w konkursie są bony o wartości: 1 bon za 10 000 zł i 20 bonów po1000 zł uprawniające do bezgotówkowych zakupów w Salonie Wyposażenia Wnętrz Meble - Black Red White Sp. z o.o. w Gdańsku-Osowie przy ul. Odyseusza 1.

6. Bon będzie można zrealizować zgodnie z następującymi zasadami:
­ bony są imienne (wystawiane na laureata konkursu),
­ z bonów może korzystać wyłącznie laureat,
­ bony można wykorzystać od 20.09 do 31.12.2011 r.
­ posiadacz bonu (laureat) ma prawo do wyłącznie jednorazowego wykorzystania bonu,
­ w wypadku niewykorzystania przez laureata całej wartości bonu nie przysługuje mu żadna rekompensata za niewykorzystaną wartość bonu, ani zamiana bonu na gotówkę,
­ w przypadku gdy wartość zakupów przewyższa wartość bonu, laureat zobowiązany jest do dokonania zapłaty różnicy na miejscu w Salonie Black Red White,
­ przekazanie bonu obsłudze Salonu Black Red White jest warunkiem koniecznym realizacji bonu, w razie utraty lub zniszczenia bonu, laureatowi nie przysługuje prawo do żądania duplikatu bonu

7. Odpowiedzi na pytania Czytelnicy będą mogli wysyłać SMS-em na numer 72355 (koszt SMS- a 2,46 z VAT) o treści: BON (odpowiedź na pytanie, imię i nazwisko).

8. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane pod względem poprawnie udzielonej odpowiedzi. Ilość zgłoszeń jest nieograniczona.

9. Czytelnicy, którzy wyślą sms'em prawidłowe odpowiedzi na wszystkie zadane pytania (8) kandydują również do Nagrody Głównej - bonu o wartości 10 tysięcy złotych i nagród pozostałych.

10. Zgłoszenia za pomocą sms’ów można przesłać do 11 września godz. 23.59.59.

11. Brak któregokolwiek z 8 sms'ów, błędna odpowiedź choćby na jedno z postawionych pytań konkursowych, bądź niepełne dane podane w treści wiadomości, udzielenie odpowiedzi w jednym sms'ie na więcej niż jedno pytanie skutkuje nieważnością zgłoszenia, które zostanie odrzucone.

12. Uczestnicy Konkursu, którzy wygrają Nagrodę Główną lub inną nagrodę, a których wartość przekracza najniższą płacę krajową, zobowiązani są do zapłacenia 10% podatku od wartości nagród, pod rygorem utraty prawa do wygranej nagrody. Uiszczenie podatku od nagrody jest warunkiem wydania nagrody. Pobranie podatku od nagród nastąpi przed wydaniem nagrody w siedzibie POLSKAPRESSE Sp. z o. o oddział Prasa Bałtycka, Biuro Konkursów w Gdańsku Targ. Drzewny 9/11.

13. Nagrody wygrane przez uczestników Konkursu, muszą zostać odebrane w Biurze Konkursów “Polski Dziennika Bałtyckiego", w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na łamach "Dziennika Bałtyckiego".

art. 5
Skład Komisji Konkursowej:Gabriela Gusztyn Popławska, Bartosz Podgórczyk, Krystyna Kujawa, Karolina Podoska

art. 6
Po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, w "Dzienniku Bałtyckim" opublikowane zostaną nieodpłatnie personalia osób wygrywających nagrody.

art. 7
1.Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do wglądu od dnia 15 lipca 2011 r w Biurze Konkursów "Dziennika Bałtyckiego", Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00 oraz na stronie www.dzienikbaltycki.pl

2.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub w którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

art. 8
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad Konkursu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie