Na razie bardzo skromnie, bo z możliwości zakupu leków metodą wysyłkową mają być uprawnione tylko osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, a recepta musi być wystawiona w wersji elektronicznej, ale powszechna i nieograniczona dostępność takiej usługi to kwestia czasu. A może będzie tak od razu, bo w toku prac legislacyjnych uchwalane właśnie prawo śmielej zezwoli na wdrożenie e-commerce także na rynku farmaceutycznym?

W projektowanych zmianach ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, które znajdują się obecnie na etapie prac parlamentarnych, zaproponowano także zmiany w prawie farmaceutycznym, polegające na możliwości prowadzenia przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydanych z przepisu lekarza (Rx), gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej i jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.

Zaproponowana została zatem istotna zmiana, gdyż aktualnie dopuszczalne jest prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych bez przepisu lekarza (OTC), z wyjątkiem tych produktów, których wydanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Rozwiązanie w takim duchu, jak zostało obecnie zaproponowane, powinno potencjalnie ułatwić, od strony organizacyjnej i logistycznej, dostęp osób niepełnosprawnych do potrzebnych im produktów leczniczych. Przy czym, należy również mieć na względzie, że produkty te najczęściej wymagają odpowiednich warunków transportu i zabezpieczenia. Te kwestie miałyby być z kolei, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, doprecyzowane w przepisach rozporządzenia wydanego następnie przez Ministra Zdrowia. Wskazane rozporządzenie miałoby także, obok określenia warunków wysyłkowej sprzedaży i minimalnych informacji umieszczanych na stronach internetowych, zawierać wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza na receptę, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa. Poprawki w takim zakresie zostały przyjęte na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP w dniu 19 lipca 2018 r.

Tym samym, Minister Zdrowia miałby mieć w określonym zakresie pozostawioną kontrolę nad listą produktów leczniczych wydawanych na receptę, które nie mogłyby być sprzedawane w drodze wysyłkowej.

Potencjalnie mogłyby to być produkty, które na przykład zawierają substancje psychoaktywne lub wymagają profesjonalnego zastosowania przez personel lekarski. Zatem, wprowadzone miałoby być również ograniczenie „przedmiotowe” w zakresie leków na receptę, które podlegałyby wysyłkowej sprzedaży. Czyli, Minister Zdrowia, decydowałby jakie produkty lecznicze na receptę nie byłyby objęte nowym rozwiązaniem.

Powyższe ograniczenie, a także to, że wysyłkowa sprzedaż miałaby obejmować produkty lecznicze na receptę wystawioną w postaci elektronicznej (co powinno przy tym zapewnić monitorowanie takiej preskrypcji) oraz to, że dotyczyłaby leków przepisanych osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, wskazuje, że w tym przypadku mamy do czynienia z nagłą, ale – przynajmniej aktualnie - potencjalnie dość ograniczoną zmianą systemową.

Wybierasz się nad Bałtyk? Musisz spodziewać się, że plaża zostanie nieoczekiwanie zamknięta. Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły!

Z perspektywy niepełnoprawnych pacjentów i aptek planowane zmiany ustawowe to jest jednak swoista rewolucja wprowadzająca nowe prawa oraz obowiązki, ale i nowe możliwości funkcjonowania i szanse biznesowe na rynku – choć ograniczane przez obowiązujący zakaz reklamy aptek i ich działalności.

Natomiast, z perspektywy systemu ochrony, jest to raczej kolejny element postępującej ewolucji w stronę informatyzacji i cyfryzacji obrotu lekami na rynku. Wprowadzono już dotychczas Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), który ma pomóc między innymi w monitorowaniu dostępności poszczególnych leków na rynku w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach, a także w maju bieżącego roku zainaugurowano wykorzystanie rozwiązania e-Recepty, przekazywanej pacjentowi za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub jako wydruku informacyjnego, a sam system ma być od września wprowadzony stopniowo na terenie całej Polski.

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego. Naprawdę warto!

Pozostaje również otwarte pytanie, w jakim zakresie produkty lecznicze objęte refundacją ze środków publicznych i wydawane na podstawie recepty w aptece, będą objęte projektowanymi rozwiązaniami wysyłkowej sprzedaży. Szczególnie, że część tych leków to produkty drogie i często zagrożone brakiem dostępności na rynku.

Opisane powyżej, projektowane zmiany ustawowe są obecnie dyskutowane i ustalane w ramach procesu legislacyjnego, a ostateczny ich kształt będzie zależał od tych podjętych ustaleń. Jednakże nawet, jeśli omawiane regulacje ostatecznie zostaną przyjęte w aktualnym kształcie, to faktyczne wykorzystanie nowych rozwiązań wysyłkowej sprzedaży leków dostępnych na receptę może nastąpić dopiero za jakiś czas – stosownie do przewidzianego okresu przejściowego w projektowanej ustawie, jak i wdrożenia w praktyce rozwiązań wymaganych przez przepisy planowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Czas pokaże również, czy powyższe zmiany legislacyjne istotnie rozszerzą możliwości rynkowego i biznesowego funkcjonowania aptek w zakresie wysyłkowej sprzedaży leków i na ile przełożą się na konkurencję na rynku ochrony zdrowia.

Grzegorz Mączyński, adwokat - specjalista ds. prawa medycznego i farmaceutycznego z kancelarii KOLS

W branży informatycznej nawet przy dużym bezrobociu karty rozdawali specjaliści, a co dopiero teraz! Zawody informatyczne mają wciąż świetną rpzyszłość - stabilne zatrudnienie, rosnące zarobki. Ile, na jakim stanowisku? Kliknij w ten tekst, a poznasz TOP5 najlepiej wynagradzanych specjalności w zakresie IT

Nareszcie będzie prosta aplikacja, która pozwoli sprawdzić prędkość Internetu i żądać od dostawcy usługi wywiązania się z umowy lub odszkodowania. Jeśli chcesz poznać szczegóły, po prostu kliknij w ten tekst!