konserwator - hydraulik. Oferta pracy

Materiał informacyjny

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny
zatrudni w wymiarze pełnego etatu:

konserwatora - hydraulika

wymagania

• wykształcenie minimum zawodowe o specjalności instalacyjnej

• uprawnienia gazowe

• umiejętność spawania

• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

• aktualne zaświadczenie o niekaralności

Oferty należy składać do dnia 28.02.2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy Al. Niepodległości 702 w Sopocie tel. 0/58 555-06-57 w.32 lub przesyłać na adres mailowy: nsmsopotdolny@interia.pl z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Materiał oryginalny:

Dodaj ogłoszenie