Kompleksowe wsparcie w rozwój przedsiębiorców

Materiał informacyjny Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Słupskim Inkubatorem Technologicznym w ramach realizacji programu „Polska Strefa Inwestycji” zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu webinariów „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze”.

Tematem przewodnim będzie: „Inwestujesz tam, gdzie chcesz – kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców". Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną spotkania odbędą się w sieci Internet.

Odwiedzimy "wirtualnie" wszystkie gminy z powiatów będących w zasięgu Słupskiej SSE.

Poniżej harmonogram wszystkich spotkań wraz z linkiem do rejestracji:

07.04.2021 9:00 kościerski Program i formularz rejestracyjny
07.04.202112:00bytowski Program i formularz rejestracyjny
21.04.2021 9:00 słupski i Miasto Słupsk Program i formularz rejestracyjny
21.04.2021 12:00 lęborski Program i formularz rejestracyjny
12.05.2021 9:00 człuchowski Program i formularz rejestracyjny

Każde spotkanie dedykowane jest zarówno dla przedsiębiorców lokalnych, jak i inwestorów zewnętrznych, poszukujących optymalnego miejsca do realizacji inwestycji oraz poszukujących możliwości wsparcia w rozwoju swojej działalności.

W programie spotkań zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Polska Strefa Inwestycji
  Dla przedsiębiorców planujących nową inwestycję, bądź planujących rozbudować swoje zakłady, z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych. Główną zachętą w ramach tego programu są ulgi w podatku dochodowym. Zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą (również na działkach prywatnych). Podczas spotkań omówione zostaną kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać ulgi w zasięgu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej www.sse.slupsk.pl
 • Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu
  Dla wszystkich firm, które chcą poznać nowe trendy technologiczne na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również specjalistyczne usługi doradcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza. W głównej mierze usługi te mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.
 • Inne instrumenty wsparcia do rozwoju biznesu
  Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach.

ORGANIZATOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

KONTAKT:
Tel. 59 840 11 73, e-mail: [email protected]


PATRONAT: Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru będącego we właściwości Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.


PARTNERZY MERYTORYCZNI:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką akcyjną ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa wspierającą przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. ARP S.A. otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP) w miastach na terenie całej Polski, dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w Gdyni. Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest wsparcie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. www.arp.pl
 • Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. www.bgk.pl
 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest instytucją otoczenia biznesu działającą na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym. ARP S.A. obsługuje Fundusze Europejskie dla pomorskich firm, realizuje projekty skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. dotyczące eksportu, specjalistycznego doradztwa czy zrównoważonej turystyki), dba o promocję gospodarczą regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych, zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe. Świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe.

  Agencja jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania oraz partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą non-profit, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

  ARP jest partnerem wiodącym strategicznego projektu Pomorski Broker Eksportowy. Realizuje również strategiczny projekt SPEKTRUM - pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. www.arp.gda.pl

Dodaj ogłoszenie